Women’s Liberation Movement Print Culture

Om den digitala samlingen

Sök i denna samling: https://dukelibraries.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15957coll6/search

Denna samling innehåller manifest, tal, essäer och annat material som dokumenterar olika aspekter av kvinnorörelsen i USA på 1960- och 1970-talen. Kvinnornas befrielserörelse avser en rad kampanjer för reformer i frågor som reproduktiva rättigheter, våld i hemmet och lika löner. Feministisk tryckkultur, som de exempel som finns i samlingen, stödde och upprätthöll kvinnorörelsen och kopplade den till andra rörelser för social rättvisa. Den ursprungliga versionen av denna digitala samling producerades 1997 av Ginny Daley, dåvarande arkivarie för Duke Women’s Studies, tillsammans med Anne Valk, dåvarande professor på Duke, som stöd för uppgifter i hennes klass om amerikanska kvinnors sociala historia. Rosalyn Baxandall och Linda Gordon bidrog också till urvalet av material i samband med publiceringen av boken Dear Sisters: Dispatches From The Women’s Liberation Movement (Basic Books, 2001). Den nyligen lanserade samlingen innehåller bildscanningar av alla dokument och är sökbar i fulltext. Fotografier, flygblad, planeringsdokument och svar på protesterna mot Miss America-tävlingen 1968 och 1969, som lanserade Women’s Liberation i allmänhetens medvetande, har lagts till samlingen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.