Vad är LOINC?

Detta innehåll är avsett för hälso- och sjukvårdspersonal.

Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®) är en internationell standard för att identifiera mätningar, observationer och dokument inom hälsovården. Den tillhandahåller ett gemensamt språk för att entydigt identifiera saker som man kan mäta eller observera, vilket möjliggör utbyte och aggregering av kliniska resultat för vård, resultatstyrning och forskning. LOINC är en rik katalog över mätningar, inklusive laboratorietester, kliniska mått som vitala tecken och antropometriska mått, standardiserade undersökningsinstrument med mera.

Referenslaboratorier, hälso- och sjukvårdsorganisationer, amerikanska federala myndigheter, försäkringsbolag, programvaruleverantörer, företag för in vitro-diagnostiska tester och mer än 82 200 registrerade användare från 175 länder använder LOINC för att flytta data sömlöst mellan system.

LOINC har utvecklats av Regenstrief Institute, en dynamisk, personcentrerad forskningsorganisation som drivs av ett uppdrag att ansluta och förnya för bättre hälsa.

Följande testartiklar från Lab Tests Online innehåller information om LOINC. Du hittar dem genom att klicka på Health Professionals – LOINC i menyn ”Choose Topic”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.