Utveckla en plan för egenvård

Aspekter av egenvård

Självvård är en personlig angelägenhet. Allas tillvägagångssätt kommer att vara olika. Det handlar om vad du gör på jobbet och utanför jobbet för att ta hand om ditt holistiska välbefinnande så att du kan uppfylla dina personliga och yrkesmässiga åtaganden (läs mer). Nedan finns de olika aspekterna av egenvård och exempel på strategier som andra personer har funnit användbara:

 • Arbetsplats eller professionellt
 • Fysiskt
 • Psykologiskt
 • Känslomässigt
 • Andligt
 • Relationer.

OBS: Aktiviteterna och förslagen nedan är endast en vägledning och det är viktigt att välja aktiviteter som är meningsfulla för dig själv och dina egna mål.

När du har upptäckt de olika aspekterna av egenvård, kan du slutföra aktiviteten med egenvårdsplanen nedan.

Självvård på arbetsplatsen eller i yrkeslivet

Det här innefattar aktiviteter som hjälper dig att arbeta konsekvent på den professionella nivå som förväntas av dig. Till exempel:

 • Genomför regelbunden handledning eller konsultation med en mer erfaren kollega
 • Inrättar en grupp för kollegialt stöd
 • Var strikt med gränserna mellan klienter/studenter och personal
 • Läs professionella tidskrifter
 • Besök på professionella utvecklingsprogram.

Fysisk egenvård

Aktiviteter som hjälper dig att hålla dig i form och frisk och med tillräckligt med energi för att klara av ditt arbete och dina personliga åtaganden.

 • Utveckla en regelbunden sömnrutin.
 • Sträva efter en hälsosam kost.
 • Ta lunchpauser.
 • Gå på en promenad vid lunchtid.
 • Ta en promenad med hunden efter jobbet.
 • Använd din sjukskrivning.
 • Få lite motion före/efter arbetet regelbundet.

Psykologisk egenvård

Aktiviteter som hjälper dig att känna dig klar i huvudet och kunna intellektuellt engagera dig i de yrkesmässiga utmaningar som finns i ditt arbets- och privatliv.

 • Föra en reflekterande dagbok.
 • Sök och engagera dig i extern handledning eller rådgör regelbundet med en mer erfaren kollega.
 • Driv med en hobby utanför arbetet.
 • Släck din e-post och arbetstelefon utanför arbetstid.
 • Skapa tid för avkoppling.
 • Gör dig tid för att umgås med positiva vänner och familjemedlemmar.

Emotionell egenvård

Att tillåta dig själv att på ett säkert sätt uppleva hela ditt känslospektrum.

 • Utveckla vänskapsrelationer som är stödjande.
 • Skriv tre bra saker som du gjort varje dag.
 • Spela en sport och ta en fika tillsammans efter träningen.
 • Gå på bio eller göra något annat som du tycker om.
 • Håller möten med din föräldragrupp eller annan social grupp.
 • Prata med din vän om hur du klarar av kraven i arbetet och livet.

Spirituell självvård

Det handlar om att ha en känsla av perspektiv bortom livets vardag.

 • Driv med reflekterande metoder som meditation.
 • Gå på buskpromenader.
 • Gå till kyrka/moské/tempel.
 • Gör yoga.
 • Reflektera tillsammans med en nära vän som stöd.

Självvård av relationer

Detta handlar om att upprätthålla sunda, stödjande relationer och se till att du har mångfald i dina relationer så att du inte bara är kopplad till arbetsmänniskor.

 • Prioritera nära relationer i ditt liv, t.ex. med partner, familj och barn.
 • Besök dina familjers och vänners speciella evenemang.
 • Anträda till jobbet och gå i tid varje dag.

Skapa en egen plan för egenvård

För varje kategori ovan, välj minst en strategi eller aktivitet som du kan genomföra. Du kanske märker områden som överlappar varandra mellan dessa kategorier. Det är viktigt att utveckla en egenvårdsplan som är holistisk och individuell för dig.

 • Ladda ner mallen för egenvårdsplan eller skapa en egen.
 • Fyll din egenvårdsplan med aktiviteter som du tycker om och som stöder ditt välbefinnande. Här är några förslag.
 • Förvara den på en plats där du kan se den varje dag. Att hålla den synlig hjälper dig att tänka på och engagera dig i strategierna i din plan. Du kan också dela den med din chef, kollegor vänner och familj så att de kan stödja dig i dina åtgärder.
 • Håll dig till din plan och öva på aktiviteterna regelbundet. Precis som en idrottsman inte blir frisk genom att bara ”tänka” på kondition kan du som arbetstagare inte förvänta dig att prestera effektivt utan att sätta en holistisk plan för ditt välbefinnande i verket.
 • Utvärdera på nytt hur det går för dig i slutet av en månad och sedan tre månader. Planer kan ta över en månad att bli vanor, så kolla in och var realistisk när det gäller din egen självvårdsplan. Efter ett tag kan du komma tillbaka och fylla i självvårdsbedömningen igen för att ta reda på hur det går med dina nya vanor.

Ett varningens ord:

När du har skapat en egenvårdsplan är det viktigt att fråga dig själv: ”Vad kan komma i vägen?”. Vad kan du göra för att undanröja dessa hinder? Om du inte kan ta bort dem kanske du vill justera dina strategier. Tänk ärligt på om någon av dina strategier är negativ och hur du kan justera din plan för att undvika eller minimera deras inverkan.

Det kan vara en utmaning om din arbetsplats inte stöder självvårdsaktiviteter, men du kan fortfarande göra saker utanför arbetet för att hjälpa dig själv. Det är viktigt att din plan är relevant för dig och att du börjar agera nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.