The Wall Street Journal

Ricky Gervais är författare och stjärna i HBO:s ”Ricky Gervais Out of England 2: The Stand-Up Special”. För att gå till hans hemsida klicka här.

Varför tror du inte på Gud? Jag får den frågan hela tiden. Jag försöker alltid ge ett känsligt och välgrundat svar. Detta är oftast besvärligt, tidskrävande och meningslöst. Människor som tror på Gud behöver inga bevis för hans existens, och de vill absolut inte ha bevis för motsatsen. De är nöjda med sin tro. De säger till och med saker som ”det är sant för mig” och ”det är tro”. Jag ger ändå mitt logiska svar eftersom jag känner att det skulle vara nedlåtande och ohövligt att inte vara ärlig. Det är därför ironiskt att ”Jag tror inte på Gud eftersom det absolut inte finns några vetenskapliga bevis för hans existens och enligt vad jag har hört är själva definitionen en logisk omöjlighet i detta kända universum”, framstår som både nedlåtande och ohövlig.

Arrogans är en annan anklagelse. Vilket verkar särskilt orättvist. Vetenskapen söker sanningen. Och den diskriminerar inte. På gott och ont kommer den fram till saker och ting. Vetenskapen är ödmjuk. Den vet vad den vet och den vet vad den inte vet. Den baserar sina slutsatser och övertygelser på hårda bevis – bevis som ständigt uppdateras och uppgraderas. Den blir inte förnärmad när nya fakta dyker upp. Den tar till sig kunskapsmassan. Den håller inte fast vid medeltida metoder för att de är traditioner. Om den gjorde det skulle man inte få en penicillininjektion, utan man skulle stoppa ner en blodigel i byxorna och be. Vad man än ”tror” är detta inte lika effektivt som medicin. Återigen kan du säga: ”Det fungerar för mig”, men det gör placebo också. Min poäng är att jag säger att Gud inte existerar. Jag säger inte att tron inte existerar. Jag vet att tron finns. Jag ser det hela tiden. Men att tro på något gör det inte sant. Att hoppas att något är sant gör det inte sant. Guds existens är inte subjektiv. Antingen existerar han eller så existerar han inte. Det är inte en fråga om åsikter. Du kan ha dina egna åsikter. Men du kan inte ha dina egna fakta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.