The Delaware Geological Survey

Brachiopoder är ryggradslösa ryggradslösa djur med skal som ser ut som tvåskaliga blötdjur. Djuret som bor i skalet är dock en filtrerare som samlar in mat med ett särskilt organ som kallas lophopor (bryzozozoa har också lophophorer).

Likt musslor lever brachiopoden i ett skal som består av två gångjärnsklaffar, men skalens orientering är annorlunda. Brachiopoder har ventiler som täcker djurets över- och undersida och som är av olika storlek och form, men vänster och höger sida är symmetriska (eller spegelbilder till varandra). Däremot är klaffarna på ett musselskal spegelbilder av varandra, men de enskilda klaffarna är asymmetriskt formade.

Brachiopoder tillbringar sitt vuxna liv som bottenlevande filterätare. De har generellt sett minskat i förekomst och mångfald sedan paleozoisk tid. Vissa typer är ganska vanliga, lätta att identifiera och är begränsade till vissa tidsperioder. Dessa egenskaper gör dem till viktiga index- eller vägledningsfossil. Brachiopodarten Terebratulina cooperi är ett indexfossil för Mount Laurel-formationen i Delaware.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.