Scheduled Ask Extension System Maintententance This Week

Opproppsrötter, täta trädkronor och många frön är vanliga problem med lönnträd. Ett träd har vanligtvis 4 till 7 huvudrötter. Att klippa bara en av de stora ytrötterna inom några meter från stammen kan ta bort upp till 25 procent av rotsystemet. Om man tar bort ytliga rötter störs fukttillförseln till trädet. Balans mellan trädets krona (topp) och rotsystem är viktigt för att bevara friska träd. När rötter försvinner av någon anledning skapar obalansen stress. Ett stressat träd har fler problem med insekter och sjukdomar. Om man täcker dem med jord kan man stänga av syretillförseln till de fina rötterna i jorden nedanför. Att skära av de problematiska ytliga rötterna orsakar ofta stress och instabilitet. Träd utan tillräckligt rotstöd kan lättare blåsa omkull i en storm. Plocka upp fröna innan de gror Den bästa lösningen är vanligtvis att mylla området under trädet med 5 cm träflis. Placera inte träflisen mot trädstammen. Träflis är tillräckligt poröst för att tillåta tillräcklig syretillförsel till jorden och kan faktiskt främja fin rottillväxt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.