Rosecomb

Rosecombs hålls nästan uteslutande för tävlingsutställningar av fjäderfä, och deras egenskaper återspeglar detta. Hanar väger i allmänhet 570-620 g (20-22 oz) och honor 450-510 g (16-18 oz). 142 Rasens namngivande drag är dess rosakam, som är stor i förhållande till dess totala kroppsstorlek. De har också relativt stora vita örsnibbar, en stor svans och en kompakt kroppsform. Förutom dessa allmänna egenskaper förekommer rosenkammar i 25 olika färgvarianter,:150-151 även om svart, blått och vitt är de vanligaste.:142

Selektiv avel enbart på grund av utseendet har gett upphov till fåglar med slående utseende, men dålig äggläggningsförmåga, slaktkroppar som är olämpliga att äta och vissa reproduktionsproblem. På grund av ett genetiskt drag som är knutet till rosenkammade kycklingar kan tuppar ha låg fertilitet. Hönor är sällan benägna att ruva sina egna kullar, och kycklingar har hög dödlighet. Vuxna fåglar är dock i allmänhet tåliga och aktiva. Till skillnad från majoriteten av kycklingar är rosenkammarhöns goda flygare. De är också vanligtvis vänliga fåglar, men tuppar kan vara aggressiva.:150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.