Postpartum posttraumatiskt stressyndrom

Förståelse av postpartum PTSD

Postpartum posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett tillstånd som uppvisar liknande symptom som andra former av PTSD. När kvinnor upplever verkliga eller upplevda trauman före, under eller efter förlossningen kan det leda till kroniska och skrämmande symtom. Tidig behandling av postpartum PTSD är mycket effektiv för att återställa en mammas livskvalitet och förbättra deras förmåga att knyta an till sitt barn.

Vad är postpartum PTSD?

Postpartum PTSD är ett psykiskt tillstånd som drabbar kvinnor efter en förlossning. Tillståndet utvecklas till följd av en traumatisk upplevelse som ägde rum före, under eller strax efter förlossningen. Denna traumatiska händelse kan ha varit verklig eller upplevd. Oavsett vilket är resultatet ett kroniskt psykiskt problem som skapar ångest- eller panikliknande symtom och får dess offer att leva i ett konstant tillstånd av rädsla och fara.

Likt andra former av PTSD lider kvinnor med postpartum PTSD ofta i form av flashbacks eller minnen som fortsätter att påminna dem om det trauma de upplevt.

Som postpartum PTSD är ett separat tillstånd från depression, är de två inte ömsesidigt uteslutande. Postpartum PTSD och postpartum depression kan förekomma samtidigt i samma fall, vilket skapar ytterligare diagnostiska och behandlingsmässiga utmaningar.

Vem drabbas av postpartum PTSD?

Postpartum PTSD är ett relativt okänt tillstånd, delvis på grund av att PTSD ofta förknippas med soldater eller räddningspersonal. Vissa studier har dock visat att över 30 procent av kvinnorna lider av vissa symtom på PTSD efter förlossningen. Dessa studier visade också att mellan 3 och 7 procent av kvinnorna drabbas av fullt utvecklad postpartum PTSD efter förlossningen. Andra studier har placerat andelen fullfjädrad postpartum PTSD på så mycket som 9 procent hos nyblivna mödrar.

Postpartum PTSD, liksom många undertyper av postpartumdepression, kan vara allvarligt underdiagnostiserat. Postpartum PTSD har först nyligen uppmärksammats som ett allvarligt tillstånd för kvinnor, och så många nyblivna mödrar förblir odiagnostiserade när det gäller restverkningarna av deras traumatiska upplevelser.

Postpartum PTSD Orsaker och riskfaktorer

PTSD orsakas generellt sett av att man har upplevt en eller flera traumatiska händelser som har präglat sinnet. När det gäller postpartum-PTSD innebär den traumatiska händelse som utlöser dessa symtom direkt graviditeten, förlossningen eller någon annan händelse i samband med förlossningen.

Några exempel på traumatiska upplevelser som kan orsaka postpartum PTSD är bland annat:

 • Svårt, lång och smärtsam förlossning
 • Användning av tång eller vakuum på barnet under förlossningen
 • Att behöva genomgå en akut C-sectio
 • Ett hälsohot eller en kris för antingen mamman eller barnet under graviditeten eller förlossningen
 • Umbilikal navelsträngsprolaps
 • Barnet placeras på en neonatal intensivvårdsavdelning (NICU)
 • Brist på stöd eller kommunikation under förlossningen som ger upphov till känslor av hopplöshet och förtvivlan
 • Någon form av fysiskt tillstånd, t.ex. postpartumblödning, hysterektomi, preeklampsi eller eklampsi, allvarligt perinealt trauma eller någon form av hjärttillstånd

Detta är bara några av de potentiella traumatiska incidenter och komplikationer som kan inträffa under förlossningen. Det kan även finnas andra händelser som kan utlösa postpartum PTSD-symptom.

Riskfaktorer för postpartum PTSD

Bara för att en kvinna har drabbats av ett trauma under graviditeten eller förlossningen behöver det inte betyda att hon kommer att utveckla postpartum PTSD. Det finns andra riskfaktorer som gör kvinnor mer mottagliga för att utveckla PTSD-symptom efter att de har genomgått en traumatisk förlossningshändelse.

Här är några av de potentiella riskfaktorerna för postpartum PTSD:

 • En historia av tidigare trauma såsom våldtäkt, sexuellt våld eller en olycka
 • En historia av PTSD-symtom från något tidigare trauma
 • En historia av ångest eller depression

Om en kvinna påminns om hot, ångest eller någon annan form av ångest kan det trigga igång PTSD-symtom och utvecklas till vad som kallas postpartum PTSD. Därför kan enkla minnen av trauma aktivera postpartum PTSD-symtom.

Postpartum PTSD-symtom

Postpartum PTSD har en distinkt uppsättning symtom som skiljer sig från postpartumdepression, ångest eller andra psykiska tillstånd efter förlossningen.

Nedan följer de vanligaste symptomen på postpartum PTSD som nya mödrar upplever:

 • Repetetivt återuppleva traumat på ett påträngande och okontrollerbart sätt
 • Lidande av flashbacks, mardrömmar och/eller minnen av traumat
 • Fått påminnas om traumat genom utlösande händelser
 • Aktivt undvika allt som kan utlösa traumat, t.ex. specifika personer eller platser
 • Var ständigt på sin vakt, hypervigilant, eller medveten om upplevda hot och faror
 • Att reagera på ett överdrivet sätt på upplevda hot eller faror (t.ex. bli överdrivet skrämd av ljud eller beröring)
 • Känna sig distanserad eller bortkopplad från verkligheten och människor
 • Uppleva ångest- och panikattacker utan någon som helst anledning
 • Sömnsvårigheter, koncentrera sig eller komma ihåg saker

Samt sett kommer kvinnor med fullt utvecklad postpartum PTSD att känna sig som om de befinner sig i ett konstant tillstånd av ångest, vilket aktiverar hjärnans ”kamp eller flykt”-läge. Detta orsakar alla ovanstående fysiska, mentala, känslomässiga och beteendemässiga symtom.

Postpartum PTSD-symtom bör vara tillfälliga och de är mycket behandlingsbara. Men om en diagnos inte ställs och behandling inte söks kan postpartum PTSD få förödande långtidseffekter på den mentala och personliga hälsan. De värst drabbade områdena är dagliga livsfunktioner och upprätthållandet av personliga relationer.

Behandling av postpartum PTSD

Symtom på postpartum PTSD är mycket behandlingsbara. Många kvinnor som får behandling för sitt trauma fortsätter att leva normala liv och upplever aldrig påminnelser och flashbacks av händelsen igen.

Det är viktigt för kvinnor att känna igen sina symtom och söka behandling så att de kan övervinna sina rädslor, minska graden av ångest i sina liv och se till att de knyter band till sitt barn. Tidig behandling av postpartum PTSD förhindrar också att tillståndet manifesterar sig på andra destruktiva sätt som ätstörningar, missbruk, tvångsbeteende eller självmord.

Psykoterapialternativ som kognitiv beteendeterapi (CBT) eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är mycket effektiva former av PTSD-behandling. Dessa kan utföras av psykiatriker, psykologer eller annan mentalvårdspersonal.

Om du upplever postpartum PTSD är det viktigt att söka råd hos en läkare eller mentalvårdspersonal så snart du märker tecken och symtom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.