Newport Bay Conservancy | Skydda och bevara Upper Newport Bay

Newport Bay Conservancy (NBC) är den enda organisation som uteslutande fokuserar på bevarande och restaurering av Upper Newport Bay – en av de mest värdefulla naturresurserna i södra Kalifornien.

Vi organiserar samhällsbaserad restaurering av naturliga livsmiljöer och annan serviceverksamhet som involverar allmänheten och lokala företag i förvaltningen av Newport Bay.

Vi genomför olika miljöutbildningsprogram och naturturer för skol- och collegegrupper och för allmänheten för att öka deras kunskap om och uppskattning av bukten och öka deras medvetenhet om den roll de spelar för att skydda miljön.

Vi åtar oss och stödjer vetenskapsbaserad adaptiv förvaltning för över en kvadratkilometer skyddad tidelands- och höglandsområde i hjärtat av Newport Beach. Detta innefattar att utföra och sponsra övervakning och forskning om livsmiljöer och vilda djur, genomföra bevarandeprojekt och tillhandahålla informationshanteringstjänster. Dessutom förespråkar vi och hjälper till att underlätta en integrerad, hållbar förvaltning av det 154 kvadratmil stora området i centrala Orange County som avrinner till havet via bukten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.