Dr Temple Grandin: En särskild sorts hjälte

FÄLSKAPADE PROGRAM
SPONSORERADE LISTOR

SKOLAN
PROGRAM
MER INFO

Grand Canyon University
Online M.Ed. Specialpedagogik

Purdue University
Online MSEd i specialpedagogik

George Mason University
Master’s and Graduate Certificate Programs in Special Education

Saint Joseph’s University
Online Master of Science in Special Education

Capella University
100% online MS in Special Education Teaching

Winthrop University
Online Master of Education (M.Ed) In Special Education Intervention

Dela denna infografik på din webbplats!
Det är slutet av 1940-talet – en period som många av oss kanske förknippar med att vara enklare tider, trots kriget. År 1947, strax efter andra världskrigets slut, föds en liten flicka i Boston, Massachusetts. Bara två år senare får hon diagnosen autism – ett begrepp som då nyligen skapats och som är ganska missförstått – och betecknas som hjärnskadad. I en ålder då de flesta barn talar säger Temple Grandin ingenting. Enligt hennes mamma ville hennes pappa förmodligen att hon skulle institutionaliseras på grund av hennes inkonsekventa och antisociala beteende i unga år. Lyckligtvis, tack vare en mamma som inte gav upp sin dotter, en läkare som föreslog talterapi och en barnflicka som lekte speciella lekar med henne och hennes syster, började Grandin äntligen prata vid fyra års ålder.

Men även om skolan var svår för henne socialt, uthärdade hon grymheterna och mobbningen från klasskamraterna i gymnasiet och klarade sig igenom. Hon gick på college och tog så småningom en kandidatexamen i psykologi samt en magister- och doktorsexamen i djurvetenskap – en otrolig bedrift för någon med autism. Men som dr Grandin påpekar i olika offentliga föredrag är autismdiagnosen inte exakt, att det är ett stort spektrum av problem, känslighet och störningar som måste hanteras individuellt. Som ett resultat av sina personliga erfarenheter såväl som sina studier är hon en av de sällsynta, mycket anmärkningsvärda personer som är expert på inte bara ett utan två ämnen: autism/ inlärning och djurvetenskap/ boskapshantering.

Prestationer, utmärkelser och erkännanden

Dr. Temple Grandin har en lång lista över prestationer, inte bara när det gäller att öka medvetenheten om autism, utan även inom området djurskydd.
– Är professor i husdjursvetenskap vid Colorado State University och fick en kandidatexamen i psykologi 1970, en magisterexamen i husdjursvetenskap 1975 och en doktorsexamen i husdjursvetenskap 1989. De två sistnämnda examina uppnåddes genom deltidsstudier.
– Har hittills tre hederstitlar från toppuniversitet: 1999 från McGill University (Kanada), 2009 från Sveriges lantbruksuniversitet och 2012 från Carnegie Mellon (USA), McGill (Kanada) och Sveriges lantbruksuniversitet.
– Har skrivit eller medverkat som författare till ett dussintal böcker, bland annat sin självbiografi – en premiär för någon med autism. Hon är för närvarande världens mest sålda författare om autism.
– Finns med på Time Magazines lista över de 100 mest inflytelserika personerna 2010 i kategorin ”Hjältar”.
– Fick 2011 års Double Helix-medalj för att ha påverkat människors hälsa positivt genom att öka medvetenheten. Andra mottagare är den före detta boxaren Muhammad Ali (som fick den allra första medaljen för att ha ökat medvetenheten om Parkinsons sjukdom), Michael J. Fox, Kareem Abdul-Jabbar, Sherry Lansing, James Watson och andra.
– Har medverkat i flera av USA:s program om psykisk ohälsa.
– Har varit med i flera amerikanska TV-program och har varit föremål för några filmer.
– En av filmerna är dokumentären ”The Woman Who Thinks Like a Cow” – som först sändes på BBC i Storbritannien.
– En annan är HBO-biografin med Claire Danes i huvudrollen. Denna film fick 15 Emmy-nomineringar och vann 5 av dessa. Danes vann en Golden Globe för sin gestaltning av dr Grandin.
– Hon fanns med i ”Who’s Who of American Women” 1990. Hennes utmärkelser för djurskydd nämns längre ner i texten.

Högre medvetenhet om autism

Med utgångspunkt i sin långa personliga erfarenhet samt i sin bok ”The Autistic Brain” från 2013 har dr Grandin hållit många föreläsningar om autism. Här är några av hennes tankar om autism och hur föräldrar och pedagoger kan hantera autistiska barn på ett positivt sätt, efter några inledande statistiska uppgifter om ASD (autismspektrumstörning).
– Mellan 1 och 1,5 miljoner amerikaner hade ASD år 2012.
– Diagnosfrekvensen för autism har stigit till 1 av 50, enligt CDC, vilket rapporterades 2013. (Anmärkning: statistiken bygger på en undersökning från CDC/HHS.) Detta är en ökning med 72 % sedan 2008 års siffror, då autismdiagnosen var 1 av 88 barn. Andra siffror: Andra siffror: 1/150 år 2000 och 2002, 1/125 år 2004, 1/110 år 2006 – vilket visar hur snabbt diagnosen ökar på kort tid.
– ASD har inget botemedel.
– Ny statistik tyder på att ASD förekommer i alla ras- eller etniska grupper. Barn som föds av äldre föräldrar löper dock större risk att drabbas av ASD.
– ASD kostade familjerna i genomsnitt 40-60 000 dollar per år så sent som 2011 – för beteendepåverkande insatser – och ytterligare 4 110-6 200 dollar per år och individ i sjukvårdskostnader.
– Autismforskningen fick endast 169 miljoner dollar av NIH:s (National Institutes of Health) budget på 30,86 miljarder dollar för 2012 – eller mindre än 0,55 % av budgeten.
– Kostnaden för ASD i USA när det gäller hälso- och sjukvård kan uppgå till 200-400 miljarder dollar omkring 2020.
– Dr Grandin har uthärdat att leva med autism, vilket kan innebära att hon har smärtsamma sociala fobier.
– Hennes första offentliga föredrag om autism var i mitten av 1980-talet.
– Hon förespråkar ett tidigt ingripande för att hantera autism, och att lärare är stödjande och kan locka fram varje barns individuella autistiska problem till något positivt genom att fokusera på deras färdigheter och inlärningspreferenser.
– Enligt henne är det inte svart och vitt var ”normalt” slutar och ”onormalt” börjar.
– Diagnosen är inte exakt: Det är delvis vetenskap, delvis åsikter och kategorierna förändras.
– Det finns ett spektrum av beteenden och symtom.
– Varje barn reagerar på olika sätt på olika sensoriska stimuli.
– Så ta itu med problemet, inte etiketten. Effektiva lösningar måste fokusera på de specifika problemen i stället för på autism i allmänhet.
– Om du passar in i en viss beteendeprofil blir du stämplad som autistisk. ”Autistiska barn behöver ett mycket brett utbud av tjänster.” Tyvärr ”verkar vi nu behöva etiketter för att få tjänster.”
– Hon jämförde att man stämplar ett helt spektrum av människor som autistiska med samma brist på distinktion mellan att vara ledsen och att vara deprimerad, trots att det också finns ett spektrum av tillstånd.
– Regler och rutiner bör vara konsekventa mellan hem och skola, och fokusera på underifrån och upp-tänkande.
– Lärare kan ha svårt att växla mellan elever på och utanför spektrumet.
– Lärare hindrar ibland barn från att göra studier som är mer avancerade.
– Anpassa inlärning och testning mot varje barns speciella förmågor.
– De flesta människor tänker uppifrån och ner (bildar konceptet, sedan skaffar man sig data). Autister tenderar att tänka nedifrån och upp.
– Erkänn för inlärningsprogrammen att det finns tre typer av tänkare: mönster, visuellt och verbalt. De flesta människor är en blandning av dessa typer, men autistiska barn kan dras till en specifik typ.
– 1 till 1 ansiktstid med en betrodd vuxen är viktigt för yngre språksvaga elever. Äldre språksvaga elever bör uppmuntras att tala genom att lära sig verbala manér, beställa mat på restauranger och så vidare.
– Det finns två typer av talmönster bland barn inom det autistiska spektrumet. Den ena typen är att hårda konsonanter inte hörs, så när ett autistiskt barn upprepar vad de hör gör de det utan dessa konsonanter. Den andra typen är när ett barn tydligt uttalar ord ordagrant, ofta lärt sig genom att titta på filmer eller tv-reklam, men utan att förstå orden.
– Flashkort och iPad-skärmar är båda användbara för den andra typen. Börja med substantivord.
– iPad är bra för att lära sig skriva eftersom uppmärksamheten inte flyttas från tangentbordet till skärmen.
– Många lindrigt autistiska personer har toppjobb. Arbetsförmåga bör och kan man lära sig redan i mellanstadiet.
– Autism har inte hindrat människor från att uppnå toppjobb. Hon anser att hälften av Silicon Valley kan lida av Aspergers – som visserligen listas av American Psychiatric Association som en separat störning, men vissa experter anser att det är en mild form av autism.

Skapa medvetenhet om djurskydd

Men även om många känner till dr Grandin på grund av hennes föreläsningar om autism, så är hennes arbetsfält inom djurvetenskap. Hon har format en otrolig empati för djur, särskilt boskapsdjur, och har lyckats förändra metoderna i en hel industri. Även om inte alla håller med om att det hon har gjort för djurhanteringens tillstånd faktiskt är betydligt mer humant än tidigare, har hon åtminstone uppmuntrat hanterare att minska många av de skräcken för djur som går till slakteriet. I BBC:s dokumentär om henne med titeln ”The Woman Who Thinks Like a Cow” antyder dr Grandin att hennes förståelse för djur kan bero på att hon är född autistisk, att rädsla är den viktigaste känslan hos autistiska djur och hos ett ”bytesdjur”. Oavsett orsaken har dr Grandin bidragit avsevärt till djurens välbefinnande, blivit erkänd för sitt arbete och inspirerat andra.
– Hon skapade ”kramlådan” när hon var 18 år, en anordning som lugnar och avstressar människor genom att utöva ett mjukt men bestämt tryck – ett koncept som hon hämtade från ”klämlådan”, en liknande anordning som användes för att lugna boskapsdjur och som hon såg på sin mosters ranch i Arizona. Detta var början på hennes samröre med djur.
– Kramlådteorin tillämpas också på Thundershirt, som är ett bärbart föremål för katter och hundar, för att lugna dem, särskilt under åskväder.
– Förutom andra utmärkelser och utmärkelser fick hon ett ”Visionary” Proggy-pris från PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).
– Hennes filosofi är att det är etiskt försvarbart att använda djur som livsmedel, men att de måste behandlas med viss respekt, ges ett anständigt liv och en smärtfri död.
– Till en början mötte hon motstånd inom den mångmiljarddollar stora boskapsindustrin, både på grund av att hon var kvinna i en övervägande mansdominerad bransch och också för att hon förespråkade metoder som aldrig tidigare hade tillämpats. Det förekom incidenter av mobbning till och med vid denna tidpunkt i hennes liv, bland annat hade man placerat tjur testiklar på hennes bil.
– Hon ifrågasatte tanken att nötkreatur blev oroliga på väg till slakt för att de kände vad som skulle komma. Hon fann att nötkreatur uppförde sig på samma sätt när de vaccinerades.
– Hennes upptäckter ledde till att hon delade in oro för djurens välbefinnande i två kategorier: ”
– Den första kategorin handlar om grymhet och smärta.
– Den andra kategorin handlar om onormala beteenden som kan bero på miljöer som inte ger stimulans.
– Som ett resultat av hennes arbete vänder sig amerikanska myndigheter till henne för att få hjälp med att övervaka normerna för boskapsvälfärd.
– Hon har skrivit över 300 artiklar om djurhantering, djurvälfärd och utformning av anläggningar – både för vetenskapliga tidskrifter och tidskrifter om boskap.
– Hon har fått omkring 3 dussin utmärkelser bara inom området djurvälfärd.

Informationen till den här artikeln har samlats in från följande sidor och webbplatser:
1. http://www.autism-society.org/what-is/facts-and-statistics/
2. http://www.autismspeaks.org/what-autism/facts-about-autism
3. http://www.beefusa.org/beefindustrystatistics.aspx
4. http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
5. http://gettingsmart.com/2014/02/10-things-learned-dr-temple-grandin/
6. http://www.grandin.com/welfare/welfare.issues.html
7. http://www.humaneheartland.org/scientific-advisory-committee/item/temple-grandin-phd
8. http://www.nvic.org/NVIC-Vaccine-News/April-2013/CDC-Reports-1-in-50-American-Children-Diagnosed-wi.aspx
9. http://presencelearning.com/sped-ahead-webinars/templegrandin/
10. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Temple_Grandin
11. https://www.youtube.com/watch?v=TWBo886FuQo&feature=youtu.be

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.