body-parser-jumbo

Node.js body parsing middleware for BigInt.

Parse inkommande förfrågningskroppar i en middleware före dina handlers, tillgänglig under egenskapen req.body.

Note Eftersom req.bodys form är baserad på användarstyrd inmatning är alla egenskaper och värden i detta objekt opålitliga och bör valideras innan man litar på dem. Till exempel kan req.body.foo.toString() misslyckas på flera sätt, till exempel kanske egenskapen foo inte finns där eller inte är en sträng, och toString kanske inte är en funktion och istället en sträng eller annan användarinmatning.

Installation

$ npm i body-parser-jumbo

API

var bodyParser = require('body-parser-jumbo')

Den bodyParserJumboBaserad på Douglas Crockfords JSON.js-paket och bignumber.js-biblioteket.

Native Bigint lades till i JS nyligen, så vi lade till ett alternativ för att utnyttja det istället för bignumber.js. Parsning med native BigInt behålls dock som ett alternativ för bakåtkompatibilitet.

De flesta JSON-parsare antar att numeriska värden har samma precisionsbegränsningar som IEEE 754 double, men JSON-specifikationen säger ingenting om precisionen hos tal. Alla flyttal i decimal (eventuellt vetenskaplig) notation är giltiga JSON-värden. Det är en bra idé att serialisera värden som kan falla utanför IEEE 754 heltalsprecisionen som strängar i ditt JSON-api, men { "value" : 9223372036854775807}, till exempel, är fortfarande en giltig RFC4627 JSON-sträng, och i de flesta JS-körningsprogram är resultatet av JSON.parse detta objekt: { value: 9223372036854776000 }

License

MIT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.