Blogg

Kvantitativ och kvalitativ projektriskanalys: Hur skiljer de sig åt?

 • Copper Team
 • Oktober 16th, 2017
 • Bloggar

Riskbedömning är ett viktigt steg i projektplaneringen. En detaljerad riskanalysaktivitet hjälper en projektledare att bättre förstå hoten i samband med ett projekt. Aktiviteten hjälper till att bedöma olika typer av faror och i vilken utsträckning de kan påverka projektets resultat.

En bra riskanalys hjälper till att få insikt i de faktorer som kan påverka projektet negativt. Den kan hjälpa till att vidta proaktiva åtgärder för att övervinna hindren och säkerställa ett framgångsrikt slutförande av projektet.

I den här artikeln kommer vi först att förklara de två typerna av projektriskanalysmetoder och sedan identifiera skillnaderna mellan de två metoderna.

Kvalitativ riskbedömning

Kvalitativ riskbedömning definieras i den femte upplagan av PMBOK Guide som processen att identifiera och prioritera risker för vidare bedömning. Olika typer av kvalitativa riskbedömningsmetoder används. Vanliga kvalitativa riskbedömningsmetoder inkluderar följande.

 • Intervjuer
 • Brainstorming
 • Delphi-teknik
 • SWOT-analys
 • Rotorsaksanalys
 • Antagandeanalys
 • Sannolikhets- och konsekvensmatris
 • Expertbedömning
 • Skema. Riskanalys

Kvantitativ riskbedömning

Kvantitativ riskanalys definieras i den femte upplagan av PMBOK-guiden som processen att analysera riskerna numeriskt med målet att identifiera deras effekter på projektresultatet. Det innebär att riskerna tilldelas en kvantitativ eller numerisk klassificering som återspeglar sannolikheten för att de ska inträffa.

Några av de vanliga kvantitativa riskbedömningsmetoderna inkluderar följande:

 • Känslighetsanalys
 • Expected Monetary Value (EMV)-analys
 • Modellering &Simulering
 • Kostnadsriskanalys
 • Breakeven-analys

Vad är skillnaderna mellan de två?

Syftet med både den kvalitativa och kvantitativa riskanalysen är att identifiera risker. Den kvalitativa riskanalysen är dock mer subjektiv medan den kvantitativa riskbedömningen är mer objektiv. Det kan finnas en subjektiv bias när det gäller kvalitativ analys. Detta är inte fallet med kvantitativ analys.

En annan grundläggande skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ riskanalys är att den förstnämnda tar hänsyn till de övergripande projektriskerna medan den sistnämnda bedömer de specifika riskerna för projektet. De övergripande projektriskerna beror på korrelationer och ömsesidiga beroenden mellan olika risker. Den gäller det övergripande projektet i stället för enskilda aktiviteter.

Slutsats

Alla projektledare, såväl som företagsägare, bör veta hur man använder kvalitativa och kvantitativa riskbedömningsverktyg för att ta reda på vilka risker som är relaterade till ett projekt. Du måste förstå hur de två metoderna för att identifiera risker skiljer sig åt och vilka bias som kan uppstå när riskerna beräknas. Detta är inte bara något frivilligt, utan bör vara en viktig del av projektledningen.

I detta avseende kan en programvara för arbetsledning online vara till stor hjälp. Programvaran kan hjälpa till att identifiera potentiella riskområden och göra det möjligt att vidta proaktiva åtgärder för att minimera riskernas inverkan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.