Abydos – Setis tempel

Byggt ca. 1279 f.Kr.

Seti-templet i Abydos (300 mil söder om Kairo) byggdes av Seti I och hans son Ramses II. Seti var en farao i Egypten i den nittonde dynastin och regerade 1290-1279 f.Kr. Seti öppnade inte bara gruvor och återuppbyggde skadade tempel, han fortsatte också byggandet av hypostylhallen i Karnak. Ramses II var den tredje faraon i den nittonde dynastin och hade den näst längsta regeringstiden i Egypten, han regerade från 1279-1213 f.Kr. Man tror i stort sett att Seti byggde själva templet, medan Ramses fullbordade dekorationerna, de omgivande gårdarna och andra arbeten.

Den heliga staden Abydos var platsen för många antika tempel och var begravningsplats för de första kungarna i ett enat Egypten. I närheten fanns också en predynastisk kyrkogård med hundratals gravar.

Det L-formade Seti-templet hade en terrass, flera gårdar och kamrar, två pyloner samt sju kapell. Templet är gjort av vit kalksten och varje kapell är täckt med platta kragplattor dekorerade med kungliga kartuscher och stjärnor. Dessa kapell var tillägnade Seti I, Osiris, Isis, Ptah-Sokar, Nefertem, Ra-Horakhty, Amun och Horus. Varje kapell var dekorerat med böner till varje specifik gudom. Till exempel hade Horus-helgedomen en falk som bar den eviga symbolen, shen, målad på väggarna.

Det sägs att Setis stenreliefer är några av de finaste och mest detaljerade i något egyptiskt tempel som hittats. Några anmärkningsvärda bilder i templet är Seti framför Osiris när han häller upp dryckesoffer till gudomarna och bilden av Ramses och Seti som repar en tjur.

I en hall i templet finns en inskription på väggen som är känd som Abydos kungalista. Denna lista nämner de viktigaste faraonerna, enligt Seti. Det finns totalt 76 faraoner på listan. Den utelämnar namnen på många tidigare faraoner som tydligen ansågs illegitima av Seti, till exempel Hatschepsut, Akhnaton, Smenkhkare, Tutankhamun och Ay. Listan är en mycket viktig referens för historiker.

Listan börjar med Menes (förmodligen samma person som Narmer) och slutar med Seti. Menes var grundaren av den första dynastin och regerade fram till sin död någon gång runt 3000 f.Kr. Seti regerade under det nya riket fram till sin död 1279 f.Kr. Listan innehåller alltså över 1 600 år av historia, även om det finns en del utelämnanden. Denna kungalista är en av endast tio som hittats i Egypten.

I anslutning till Setis tempel finns Osirion, en gåtfull underjordisk kammare som är ansluten till Nilen och som är formad av enorma stenblock. Dess byggnadsdatum och syfte är fortfarande under utredning.

Bild: Seti-templets fasad i Abydos. Taget av Roland Unger (Wikimedia Commons.)

https://www.brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/courses/templesandtombs/8519.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.