Vad är en PA-C?

Q. Vad är en läkarassistent (P.A.)?
A. Läkarassistenter är hälso- och sjukvårdspersonal som har tillstånd att utöva medicin under läkares överinseende. PA:s som är anställda av den federala regeringen har legitimation för att praktisera. Som en del av sina omfattande ansvarsområden utför AT läkare fy[……]

Read more