Serviciul SQL Server Browser trebuie dezactivat dacă nu este necesară utilizarea sa..

Serviciul SQL Server Browser simplifică administrarea SQL Server, în special atunci când mai multe instanțe de SQL Server coexistă pe același calculator. El evită necesitatea de a atribui cu strictețe numere de port instanțelor și de a seta și menține aceste numere de port în sistemele client. El permite administratorilor și utilizatorilor autorizați să descopere instanțele sistemului de gestionare a bazelor de date și bazele de date pe care acestea le suportă, prin intermediul rețelei. această comoditate prezintă, de asemenea, posibilitatea ca persoane neautorizate să ia cunoștință de resursele SQL Server disponibile. Prin urmare, este necesar să se analizeze dacă SQL Server Browser este necesar. În mod obișnuit, dacă este instalată o singură instanță, folosind numele (MSSQLSERVER) și atribuirea portului (1433) implicite, Browser-ul nu aduce nicio valoare adăugată. Cu cât instalarea este mai complexă, cu atât este mai probabil ca SQL Server Browser să fie util. această cerință nu este menită să interzică utilizarea serviciului Browser în orice circumstanțe; mai degrabă, solicită administratorilor și conducerii să analizeze dacă beneficiile utilizării sale depășesc potențialele consecințe negative.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.