The Market System: What It Is, How It Works, and What To Make of It

Opis książki:

W następstwie upadku komunizmu, słyszymy wiele o zwycięstwie „systemu rynkowego”. Tylko czym jest system rynkowy? Ta jasna i przystępna książka zaczyna się od odpowiedzi na to pytanie, a następnie przechodzi do wyjaśnienia, jak działa system rynkowy i co może, a czego nie może zrobić. Charles E. Lindblom, pisząc nietechnicznym językiem dla szerokiego grona odbiorców, oferuje bezstronne spojrzenie na system rynkowy. Jego analiza wielkich pytań, które otaczają system rynkowy jest czasami nieoczekiwane, zawsze pouczające: Czy system rynkowy jest efektywny? Czy jest demokratyczny? Czy nie niszczy środowiska? Czy utrwala nierówności? Czy poniża osobowość i kulturę? Lindblom zauważa, że w kwestii przyszłości systemu rynkowego trzeba jeszcze dokonać wielkich wyborów. Lindblom przedstawia, na czym polegają te wybory i jak wpłyną one nie tylko na nasz dobrobyt ekonomiczny, ale także na nasze życie społeczne i polityczne. Lindblom pokazuje, że systemy rynkowe organizują lub koordynują coś więcej niż tylko przepływ towarów. Wpływają one na ludzkie zachowanie we wszystkich jego wymiarach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.