Modlitwy za zmarłych

Kościół modli się za zmarłych, a modlitwa ta mówi wiele o rzeczywistości samego Kościoła. Mówi, że Kościół trwa w nadziei życia wiecznego. Modlitwa za zmarłych jest niemalże walką z rzeczywistością śmierci i zniszczenia, która ciąży nad ziemską egzystencją człowieka. Jest to i pozostaje szczególnym objawieniem Zmartwychwstania. W tej modlitwie sam Chrystus daje świadectwo życia i nieśmiertelności, do których Bóg powołuje każdego człowieka.

Gromadzenie się w obecności ciała

Gdy rodzina po raz pierwszy gromadzi się wokół ciała, przed lub po przygotowaniu go do pochówku, można zastosować wszystkie lub niektóre z poniższych modlitw. Najbardziej stosowne jest, aby członkowie rodziny brali udział w przygotowaniu ciała do pochówku.

Wszyscy czynią znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
R. Amen.

Następnie jeden z członków rodziny czyta:

Bracia i siostry, Jezus mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na swoje barki moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Tak, moje jarzmo jest łatwe, a moje brzemię lekkie.”

Ciało może być następnie pokropione wodą święconą.

Pan Bóg mieszka w swojej świętej świątyni
i przebywa pośród nas.
Ponieważ w chrzcie N. stał się świątynią Boga,
a Duch Boży zamieszkał w nim (niej),
z czcią błogosławimy jego (jej) śmiertelne ciało.

Potem jeden z członków rodziny może powiedzieć:

W Bogu jest miłosierdzie i pełnia odkupienia.
Módlmy się tak, jak nauczył nas Jezus: Ojcze nasz.

Potem odmawia się tę modlitwę: W Twoje ręce, o Panie,
pokornie powierzamy naszego brata (siostrę) N.
W tym życiu ogarnąłeś go (ją)
swoją czułą miłością;
wybaw go (ją) teraz od wszelkiego zła
i daj mu (jej) wejść do wiecznego odpoczynku.
Stary porządek przeminął:
przyjmij go (ją) zatem do raju,
gdzie nie będzie smutku,
nie będzie płaczu ani bólu,
ale pełnia pokoju i radości
z Twoim Synem i Duchem Świętym
na wieki wieków.
R. Amen.

Wszyscy mogą podpisać się na czole zmarłego znakiem krzyża. Jeden z członków rodziny mówi:

Błogosławieni, którzy umarli w Panu;
niech odpoczną od swej pracy,
bo ich dobre uczynki idą z nimi.

V. Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, o Panie.
R. A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

V. Niech on (ona) spoczywa w pokoju.
R. Amen.

V. Niech jego (jej) dusza i dusze wszystkich wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, spoczywają w pokoju.
R. Amen.

Wszyscy czynią znak krzyża, gdy jeden z członków rodziny mówi:

Niech miłość Boża i pokój
Pana Jezusa Chrystusa
błogosławi i pociesza nas
i łagodnie ociera każdą łzę z naszych oczu:
w imię Ojca,
i Syna, i Ducha Świętego.
R. Amen.

Panie Jezu, nasz Odkupicielu,
który chętnie wydałeś siebie na śmierć,
aby wszyscy ludzie mogli być zbawieni
i przejść ze śmierci do nowego życia.
Wysłuchaj naszych modlitw;
z miłością spójrz na Twój lud
który opłakuje i modli się za swojego brata (siostrę).

Panie Jezu, święty i miłosierny,
wybacz N. jego (jej) grzechy.
Przez śmierć otworzyłeś bramy życia
dla tych, którzy w Ciebie wierzą:
nie pozwól, aby nasz brat (siostra) został od Ciebie odłączony,
ale przez Twoją chwalebną moc
daj mu (jej) światło, radość i pokój w niebie,
gdzie Ty żyjesz na wieki wieków.
R. Amen.

.

Modlitwy przy grobie

Oprócz czasu żałoby, miesiąc listopad, w tym szczególnie dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, jest tradycyjnym czasem odwiedzania grobów, podobnie jak rocznica śmierci. Niektóre lub wszystkie z poniższych modlitw mogą być wykorzystane przy grobie członka rodziny lub przyjaciela.

Wszyscy czynią znak krzyża. Prowadzący rozpoczyna:

Chwała niech będzie Bogu, naszemu Ojcu, który wskrzesił Jezusa
Chrystusa z martwych. Błogosławiony niech będzie Bóg na wieki.

Wszyscy odpowiadają:

Błogosławiony niech będzie Bóg na wieki.

Można odczytać następujący tekst Pisma Świętego: 2 Kor 5: 1

Wiemy, że jeśliby nasze ziemskie mieszkanie, namiot, uległo zniszczeniu, mamy budowlę od Boga, mieszkanie nie ręką uczynione, wieczne w niebie.

Po chwili ciszy, wszyscy przyłączają się do modlitwy wstawienniczej, do jednej z litanii lub innych modlitw. Następnie wszyscy łączą ręce do Modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz.

Potem prowadzący modli się:

Panie Boże,
którego dni nie mają końca
i którego miłosierdzie jest nie do policzenia,
przypomnij nam, że życie jest krótkie, a godzina śmierci nieznana.
Niech Twój Duch prowadzi nasze dni na ziemi
drogami świętości i sprawiedliwości,
abyśmy mogli Ci służyć w jedności z całym Kościołem,
pewni w wierze, mocni w nadziei, doskonali w miłości.
A kiedy skończy się nasza ziemska wędrówka,
prowadź nas radosnych do Twojego Królestwa,
gdzie Ty żyjesz na wieki wieków.
R. Amen.

lub:

Panie Jezu Chryste,
przez swoje trzy dni w grobie,
uświęciłeś groby wszystkich, którzy w Ciebie wierzą
i w ten sposób uczyniłeś grób znakiem nadziei
obiecującym zmartwychwstanie,
nawet wtedy, gdy domaga się on naszych śmiertelnych ciał.
Daj, aby nasz brat (siostra) N.
może spać tutaj w pokoju
dopóki nie obudzisz go (ją) do chwały,
bo Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem.
Wtedy on (ona) ujrzy Cię twarzą w twarz
i w Twoim świetle ujrzy światłość
i pozna blask Boga,
bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.
R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, o Panie,
R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju,
R. Amen.

V. Niech ich dusze i dusze wszystkich wiernych zmarłych, dzięki miłosierdziu Bożemu, spoczywają w pokoju.
R. Amen.

Wszyscy czynią znak krzyża, gdy prowadzący kończy:

Niech pokój Boży,
który przewyższa wszelkie zrozumienie,
utrzymuje nasze serca i umysły
w poznaniu i miłości Boga
i Jego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa.
R. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.