Franz Anton Mesmer

Franz Mesmer urodził się 23 maja 1734 r. w miejscowości Itznang w Szwajcarii. W wieku 15 lat wstąpił do kolegium jezuickiego w Dillingen w Bawarii, a stamtąd w 1752 roku udał się na Uniwersytet w Ingolstadt, gdzie studiował filozofię, teologię, muzykę i matematykę. Ostatecznie zdecydował się na karierę lekarską. W 1759 roku wstąpił na Uniwersytet Wiedeński, uzyskując tytuł lekarza w 1766 roku.

Mesmer osiadł następnie w Wiedniu i zaczął rozwijać swoją koncepcję niewidzialnego płynu w organizmie, który wpływał na zdrowie. Początkowo używał magnesów do manipulowania tym płynem, ale stopniowo doszedł do przekonania, że są one niepotrzebne, że w rzeczywistości wszystko, czego dotknie, zostaje namagnesowane i że zdrowotny płyn emanuje z jego własnego ciała. Mesmer wierzył, że porozumienie z pacjentem jest niezbędne do wyleczenia i osiągał je za pomocą różnych środków. Jego sale zabiegowe były mocno udrapowane, grała muzyka, a Mesmer pojawiał się w długich, fioletowych szatach.

Metody Mesmera były odrzucane przez medyczny establishment w Wiedniu, więc w 1778 roku przeniósł się do Paryża, mając nadzieję na lepsze przyjęcie swoich pomysłów. We Francji osiągnął przytłaczającą popularność, z wyjątkiem lekarzy. Na podstawie opinii lekarzy rząd francuski wielokrotnie podejmował próby zdyskredytowania Mesmera. W czasach politycznych zawirowań i rewolucji, takie wysiłki były postrzegane jako próby uniemożliwienia większości cieszenia się zdrowiem, a popularność mesmeryzmu nie słabła. Jednak pod ciągłą presją Mesmer wycofał się do Szwajcarii na początku rewolucji francuskiej, gdzie spędził pozostałe lata swojego życia.

Krytycy skupili uwagę na metodach Mesmera i nalegali, że wyleczenia istniały tylko w umyśle pacjenta. XIX-wieczne badania nad pracą Mesmera przeprowadzone w Anglii przez Jamesa Braida i innych wykazały, że ważnym aspektem leczenia Mesmera była reakcja pacjenta. Braid wprowadził termin „hipnotyzm” i podkreślał, że zjawiska hipnotyczne są zasadniczo fizjologiczne i nie są związane z jakimś płynem. Jeszcze późniejsze badania przeprowadzone we Francji przez A. A. Liebeaulta i Hippolyte’a Bernheima przypisywały zjawisko hipnozy siłom psychologicznym, a zwłaszcza sugestii. Przechodząc tę naukową transformację w XIX wieku, mesmeryzm, w innych kręgach, stał się bliżej związany z okultyzmem, spirytualizmem i uzdrawianiem przez wiarę, dostarczając w ostatnim przypadku podstaw dla Christian Science.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.