Co to jest LOINC?

Ta treść jest przeznaczona dla pracowników służby zdrowia.

Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®) jest międzynarodowym standardem identyfikacji pomiarów, obserwacji i dokumentów dotyczących zdrowia. Zapewnia on wspólny język do jednoznacznej identyfikacji rzeczy, które można zmierzyć lub zaobserwować, co umożliwia wymianę i agregację wyników klinicznych w celu świadczenia opieki, zarządzania wynikami i badań. LOINC jest bogatym katalogiem pomiarów, w tym testów laboratoryjnych, pomiarów klinicznych, takich jak oznaki życiowe i pomiary antropometryczne, standaryzowane instrumenty ankietowe i inne.

Laboratoria referencyjne, organizacje opieki zdrowotnej, amerykańskie agencje federalne, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy oprogramowania, firmy zajmujące się testami diagnostycznymi in vitro i ponad 82 200 zarejestrowanych użytkowników ze 175 krajów używają LOINC do bezproblemowego przenoszenia danych między systemami.

LOINC jest rozwijany przez Regenstrief Institute, dynamiczną, skoncentrowaną na ludziach organizację badawczą napędzaną przez misję łączenia i innowacji dla lepszego zdrowia.

Następujące artykuły testów laboratoryjnych Online dostarczają informacji LOINC. Proszę zlokalizować klikając na Health Professionals – LOINC z menu „Choose Topic”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.