The Delaware Geological Survey

Brachiopoda zijn ongewervelde dieren met schelpen die enigszins lijken op tweekleppige weekdieren. Het dier dat in de schelp leeft, is echter een filtervoeder dat voedsel verzamelt met een speciaal orgaan dat lophopoor wordt genoemd (bryzozoën hebben ook lophoporen).

Net als schelpdieren leeft de brachiopode in een schelp die uit twee scharnierende kleppen bestaat, maar de oriëntatie van de schelpen is verschillend. Brachiopoden hebben kleppen die de boven- en onderkant van het dier bedekken, die verschillend van grootte en vorm zijn, maar de linker- en rechterkant zijn symmetrisch (of spiegelbeelden van elkaar). De kleppen van een mosselschelp daarentegen zijn spiegelbeelden van elkaar, maar de afzonderlijke kleppen zijn asymmetrisch gevormd.

Brachiopoden brengen hun volwassen leven door als bodembewonende filter-feeders. Sinds het Paleozoïcum zijn ze over het algemeen in aantal en diversiteit afgenomen. Sommige soorten komen vrij algemeen voor, zijn gemakkelijk te identificeren, en zijn beperkt tot bepaalde perioden. Deze kenmerken maken hen tot belangrijke index- of gidsfossielen. De brachiopodensoort Terebratulina cooperi is een indexfossiel voor de Mount Laurel Formatie in Delaware.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.