Return On Equity (ROE)

Return on equity (ROE) is het bedrag aan netto-inkomsten dat wordt teruggegeven als percentage van het eigen vermogen. Het laat zien hoeveel winst een bedrijf heeft gemaakt in vergelijking met het totale bedrag aan eigen vermogen dat op de balans staat.

ROE is een van de belangrijkste financiële ratio’s en rentabiliteitsmetrieken. Er wordt vaak gezegd dat het de ultieme ratio of de “moeder van alle ratio’s” is die kan worden verkregen uit de jaarrekening van een bedrijf. Het meet hoe winstgevend een onderneming is voor de eigenaar van de investering, en hoe winstgevend een onderneming haar eigen vermogen aanwendt.

Berekening (formule)

Rendement op eigen vermogen wordt berekend door de winst van een jaar te nemen en deze te delen door het gemiddelde eigen vermogen van de aandeelhouder voor dat jaar, en wordt uitgedrukt in een percentage:

ROE = Netto-inkomen na belastingen / Eigen vermogen

In plaats van netto-inkomen kan gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten worden gebruikt in de teller van de formule (zie overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten).

Het rendement op eigen vermogen kan ook worden berekend door het nettoresultaat te delen door het gemiddelde eigen vermogen; het is nauwkeuriger om de ratio op deze manier te berekenen:

ROE = Nettoresultaat na belastingen / Gemiddeld eigen vermogen

Het gemiddelde eigen vermogen wordt berekend door het eigen vermogen aan het begin van een periode op te tellen bij het eigen vermogen aan het eind van de periode en het resultaat door twee te delen.

Een veelgebruikte manier om ROE op te splitsen in drie belangrijke componenten is de DuPont formule, ook bekend als het Strategic Profit model. Door het rendement op eigen vermogen in drie delen op te splitsen, is het gemakkelijker om de veranderingen in ROE in de loop van de tijd te begrijpen.

ROE (DuPont-formule) = (Nettowinst / Opbrengst) * (Opbrengst / Totale activa) * (Totale activa / Eigen vermogen) = Nettowinstmarge * Omzet van activa * Financiële hefboom

Normen en grenzen

Historisch gezien ligt de gemiddelde ROE rond de 10% tot 12%, althans in de VS en het VK. Voor een stabiele economie worden ROE’s van meer dan 12-15% wenselijk geacht. Maar de ratio hangt sterk af van vele factoren zoals de industrie, de economische omgeving (inflatie, macro-economische risico’s, enz.).

Hoe hoger de ROE, hoe beter. Maar een hogere ROE betekent niet noodzakelijk betere financiële prestaties van de onderneming. Zoals hierboven aangetoond, in de DuPont formule, kan de hogere ROE het resultaat zijn van een hoge financiële hefboomwerking, maar een te hoge financiële hefboomwerking is gevaarlijk voor de solvabiliteit van een onderneming.

Exacte formule in de ReadyRatios Analytic Software

ROE (nettowinst versie) = F2*(365/NUM_DAYS)/((F1 + F1)/2)

ROE (comprehensive income versie) = F2*(365/NUM_DAYS)/((F1 + F1)/2)

F2 – overzicht van het totaalresultaat (IFRS).
F1, F1 – Overzicht van de financiële positie (aan het begin en aan het eind van de geanalyseerde periode).
NUM_DAYS – Aantal dagen in de geanalyseerde periode.
365 – Dagen in het jaar.

Benchmark voor de bedrijfstak

Er is onze benchmark voor de bedrijfstak, berekend met behulp van gegevens van de Amerikaanse SEC, waar u gemiddelde waarden voor ROE-ratio’s kunt vinden.

Aandeel:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.