Rechter varicocele en hypoxie, cruciale factoren in mannelijke onvruchtbaarheid: vloeistofmechanische analyse van het gestoorde testiculaire drainagesysteem

Varicocele wordt beschouwd als een overwegend unilaterale, linkszijdige aandoening. Nochtans, aangezien de mannelijke vruchtbaarheid met slechts één gezonde testis behouden blijft, vertegenwoordigt de onvruchtbaarheid noodzakelijkerwijze een bilaterale testiculaire disfunctie. Er werd verondersteld dat: (i) rechter varicocele niet gediagnosticeerd kan worden door palpatie en daarom in het verleden niet behandeld werd door de traditionele behandeling, en (ii) rechter varicocele een verminderde zuurstoftoevoer veroorzaakt in de rechter testiculaire microcirculatie, wat leidt tot kiemcel degeneratie. Deze studie voerde venografieën uit van zowel de rechter als de linker inwendige zaadader tijdens de behandeling van 840 onvruchtbare mannen met varicocele en analyseerde de resultaten met behulp van vloeistofmechanica. Histopathologie van de rechter testis toonde stagnatie van de bloedstroom en degeneratieve veranderingen toegeschreven aan gebrek aan adequate oxygenatie in alle testiculaire celtypes. Rechter varicocele werd gevonden in de overgrote meerderheid van de patiënten. Wij stelden vast dat als gevolg van de vernietiging van eenrichtingskleppen, pathologische hydrostatische druk wordt geproduceerd in het testiculaire veneuze microcirculatoire systeem, ongeveer vijf maal hoger dan normaal, waardoor de arteriolaire druk wordt overschreden. De drukgradiënt tussen de arteriolen en venen in het testiculaire weefsel wordt daardoor omgekeerd, wat leidt tot aanhoudende hypoxie. Rechter varicocele, hoewel niet gedetecteerd, komt veel voor bij onvruchtbare mannen met varicocele, vandaar dat alleen bilaterale occlusie van de interne spermatische aders, inclusief de bijbehorende bypasses, waarbij de pathologische hydrostatische druk wordt opgeheven, zal leiden tot hervatting van de arteriële bloedstroom in de testiculaire microcirculatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.