Olga van Kiev

Sint Olga Gelijk-aan-de-Apostelen

De heilige, rechtgelovige keizerin Olga van Kiev was de grootmoeder van prins Vladimir van Kiev. Als bekeerlinge tot het orthodoxe christendom was zij de belangrijkste invloed op haar kleinzoon die resulteerde in zijn bekering tot het christendom en die van zijn rijk van Kievan Rus. Samen met haar kleinzoon wordt zij beschouwd als degene die de orthodoxie naar Rusland heeft gebracht. Haar feestdag is 11 juli.

  • 1 Leven
  • 2 Haar nalatenschap
  • 3 Hymnen
  • 4 Bron
  • 5 Externe link

Leven

Olga’s afkomst is niet zeker. Hoewel ze uit Pskov kan zijn gekomen, kwam ze volgens de Russische Oerkronieken uit Vyshgorod. Ze was waarschijnlijk van Varangische afkomst. Men vermoedt dat zij rond 890 geboren is. Rond 903 trouwde zij met prins Igor I, de zoon van de stichter van Rusland, Rurik. Prins Igor volgde zijn vader Oleg op als heerser over Kiev en zijn gebieden, die nu deel uitmaken van een aantal hedendaagse naties: Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en Polen.

Nadat haar echtgenoot Igor in 945 werd vermoord, werd prinses Olga regentes voor haar zoon, Svyatoslav, tot hij in 964 meerderjarig werd. Zij wordt in de Oerkronieken herdacht vanwege haar wraak op de Derevlyanins voor de moord op haar man. In een harde wereld kon prinses Olga hard zijn. Zij stond bekend als een sterke en effectieve heerseres. Wanneer zij zich voor het Christendom ging interesseren is onzeker, hoewel haar belangstelling misschien al voor haar bezoek aan Constantinopel begon.

In 957 bezocht zij keizer Constantijn VII in Constantinopel. Hij bewonderde haar uiterlijk en intelligentie en merkte tegen haar op dat ‘U geschikt bent om met ons in deze stad te regeren.’ Zij stemde toe zich te laten dopen en werd aldus christen, met de naam Helen, nadat de patriarch Polyeuctus haar in het geloof had onderricht. Vóór haar doop vroeg Constantijn haar ten huwelijk, maar Olga stelde dit uit met het argument dat zij eerst tot orthodox christen gedoopt wilde worden. Na de doop vroeg Constantijn opnieuw om haar hand, maar de snel denkende Olga misleidde hem (aangezien hij haar peetvader was bij de doop) door op te merken dat hij haar bij de doop zijn dochter noemde en dat een dergelijke verbintenis volgens de christelijke wet verboden is. Terwijl Constantijn Olga commentaar gaf op haar bedrog, overlaadde hij haar met geschenken toen ze terugkeerde naar Kiev. In Kiev onderwees zij haar zoon, Svyatoslav, en smeekte hem zich te laten dopen. Hoewel hij het niet kon opbrengen zich te laten dopen, wilde hij het anderen niet verbieden.

In 968, terwijl Svyatoslav elders bezet was, belegerden de Pechenegs Kiev, waar Olga woonde en voor haar kleinzoons Yaropolk, Oleg en Vladimir zorgde. Toen het volk verzwakte door honger en gebrek aan water, inspireerde Olga een jongen om aan het beleg te ontsnappen en hulp te brengen. Tegen die tijd was de ouder wordende prinses Olga ziek geworden. Tegelijkertijd wilde haar zoon zijn woonplaats verplaatsen naar Pereyaslav (dat aan de rivier de Donau ligt) en Olga in Kiev achterlaten. Olga weerhield Svyatoslav ervan te vertrekken tot na haar dood. Zij stierf op 11 juli 969 en werd begraven door een priester, die had bevolen dat er geen begrafenisfeest zou zijn.

Haar nalatenschap

Hoewel Olga er niet in slaagde haar zoon of vele anderen tot het christelijk geloof te bekeren, is haar voorbeeld wellicht van grote invloed geweest op haar kleinzoon, Vladimir, die in 988 orthodox christen werd en de inwoners van Kiev en Rus’ ertoe bracht hem te volgen in de doop van Rus’. Voor haar leiderschap in het brengen van het christendom naar Rusland, wordt zij beschouwd als de eerste heilige van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Hymnen

Troparion (Toon 1)

Uw geest de vleugels van goddelijk inzicht gevend, zweefde u boven de zichtbare schepping op zoek naar God de Schepper van alles. Toen u Hem gevonden had, werd u wedergeboren door het doopsel. Als iemand die geniet van de Boom des Levens, blijft u eeuwig onomkoopbaar, eeuwig-heerlijke Olga.

Kontakion (Toon 4

Laten wij vandaag God prijzen, de Barmhartige van allen, die de goddelijk wijze Olga heeft verheerlijkt, opdat Hij door haar gebeden onze zielen vergeving van zonden schenkt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.