Hoe te weten of het tijd is om met pensioen te gaan

Beslissen wanneer je met pensioen gaat, is een van de moeilijkste carrièrebeslissingen die een werknemer kan nemen. Werknemers verdienen vaak hun maximale inkomen op het moment van pensionering, dus de financiële gevolgen van te vroeg met pensioen gaan kunnen ingrijpend zijn.

Zorgvuldige planning over de overgang van een fulltime baan naar pensionering kan uw kansen op een soepele aanpassing vergroten. Er zijn veel elementen die u moet overwegen voordat u een definitieve beslissing neemt.

Voordat u besluit met pensioen te gaan, overweeg uw:

 • Baantevredenheid
 • Fysieke / mentale mogelijkheden om te werken
 • Financiële stabiliteit
 • Gezondheidsdekking
 • Levenstevredenheid

Baantevredenheid

Verwar een onbevredigende werksituatie niet met een dwingende noodzaak om met pensioen te gaan. Werknemers die werken in een baan die niet goed aansluit bij hun vaardigheden, waarden en interesses hebben meer kans om een pensioen te overhaasten.

Te vroeg met pensioen gaan kan ernstige financiële gevolgen hebben, vooral als u nog niet in aanmerking komt voor Medicare of Sociale Zekerheid. Als u jonger bent dan u had verwacht op de pensioengerechtigde leeftijd te zijn, vraag uzelf dan het volgende af:

 • Bent u klaar om helemaal te stoppen met werken, of klaar om te stoppen met uw huidige baan?
 • Zou u nog met pensioen gaan als u in een betere werkomgeving zou werken?
 • Zou u gelukkiger zijn met een carrièrewissel in plaats van pensionering?

Als u twijfelt, overweeg dan om met een loopbaanadviseur te werken of om andere mogelijkheden voor werk in uw vakgebied te onderzoeken. Misschien ontdekt u dat een verandering van loopbaan voor u een betere keuze is dan met pensioen gaan.

U kunt ook ontdekken dat uw gebrek aan tevredenheid met werken niets te maken heeft met het werk zelf, maar meer met uw bereidheid om helemaal te stoppen met werken. Als dat het geval is, kan het tijd zijn om pensionering te gaan overwegen.

Fysiek/geestelijk vermogen om te werken

Sommige lichamelijk veeleisende banen, zoals werken in de bouw, zijn moeilijk om na een bepaalde leeftijd te blijven doen. Zelfs als u wilt blijven werken, kunt u fysieke problemen ondervinden bij het uitvoeren van uw werk.

Als u cognitieve problemen ondervindt, of als dergelijke gezondheidsproblemen in uw familie voorkomen, kunt u ook eerder met pensioen gaan dan u anders misschien zou willen.

Als u zich zorgen maakt over uw fysieke of mentale vermogen om uw werk uit te voeren, praat dan met uw arts over uw zorgen. Hij of zij kan u een tijdschema geven voor hoe lang u nog kunt werken.

Als u verwacht dat u eerder met pensioen moet gaan vanwege uw gezondheid of lichamelijke gesteldheid, begin dan vroeg met het maken van plannen voor hoe u tijdens uw pensionering met uw financiën en gezondheidszorg omgaat.

Financiële stabiliteit

Als u eenmaal met pensioen bent, wilt u waarschijnlijk met pensioen blijven. Dat betekent dat u genoeg geld moet hebben gespaard om aan uw behoeften te voldoen.

Volg uw uitgaven, zodat u een realistisch handvat hebt voor hoeveel inkomen u nodig hebt om uw gewenste levensstijl te handhaven. Enkele goede benchmarks om te overwegen zijn:

 • Spaar ten minste acht keer uw salaris op uw 60e
 • Spaar ten minste tien keer uw salaris op uw 67e

Als uw spaargeld in die marge ligt, zou u financieel in goede vorm kunnen zijn om met pensioen te gaan.

Als u getrouwd bent, moeten u en uw echtgeno(o)t(e) een beslissing nemen over financiële details zoals:

 • Of de pensioenuitkeringen een eenmalige som, een eenmalig of een gezamenlijk leven zullen zijn
 • Als uw echtgenoot tegelijk met u met pensioen gaat
 • Wanneer u beiden begint met het innen van sociale zekerheid
 • Wanneer u begint met het innen van uitkeringen uit een 401(k), IRA, pensioen, of andere pensioenplannen

Naast het bijhouden van uw huidige uitgaven, moet u rekening houden met veranderingen die u redelijkerwijs kunt verwachten na uw pensionering. U zou bijvoorbeeld niet meer hoeven uitgeven aan werkkleding of woon-werkverkeer, maar misschien wel meer aan:

 • Reizen
 • Entertainment
 • Uit eten
 • Hobby’s
 • Zorg

Raadpleeg een financieel planner voor inzicht in de vraag of u het geld hebt dat u nodig hebt om met pensioen te gaan. De Social Security Administration kan u ook helpen uw pensioenuitkeringen te schatten. Neem contact op met vertegenwoordigers van uw pensioen- of 401(k)-regelingen om uw inkomstenpotentieel uit deze bronnen vast te stellen.

Het werkelijke bedrag dat u aan socialezekerheidsuitkeringen ontvangt, kan verschillen van eventuele schattingen, afhankelijk van wanneer u met pensioen gaat. De wetten inzake socialezekerheidsuitkeringen kunnen veranderen omdat de reserves van het trustfonds naar verwachting in 2037 uitgeput zullen zijn.

Dekking voor gezondheidszorg

Hoe gezond u ook bent wanneer u stopt met werken, op een gegeven moment tijdens uw pensionering zal uw behoefte aan gezondheidszorg toenemen. Het plannen van uw gezondheidszorgkosten is een belangrijk aspect van het plannen van uw pensioen.

Voor veel gepensioneerden vormen de gezondheidszorgkosten het grootste deel van uw budget: het gemiddelde stel dat nu 65 is, zal $ 295.000 nodig hebben om medische kosten te dekken bij pensionering – en dat is exclusief langdurige zorg.

Van de huidige 65-jarigen heeft een op de vijf mogelijk langer dan vijf jaar langdurige zorg of woonbegeleiding nodig. Overweeg of u moet investeren in een verzekering voor langdurige zorg, die kan helpen bij deze kosten.

Als u nog niet oud genoeg bent voor Medicare, overweeg dan uw opties voor de dekking van uw ziektekostenverzekering en ken de kosten. Maak een afspraak met een personeelsfunctionaris van uw huidige werkgever, zodat u volledig op de hoogte bent van alle aangeboden ziektekostenvoordelen na uw pensionering.

Zelfs als u in aanmerking komt voor Medicare, dekt dit mogelijk niet al uw medische kosten na uw pensionering. Ongeveer 15% van de jaarlijkse uitgaven van de gemiddelde gepensioneerde zal verband houden met gezondheidszorg, inclusief Medicare-premies. Zorg ervoor dat u een plan hebt voor het dekken van de kosten van:

 • Zorgverzekeringspremies
 • Reguliere preventieve zorg
 • Preferente geneesmiddelen
 • Chirurgie en andere procedures
 • Langdurige zorg of verpleeghulp

Medicare biedt geen dekking voor langdurige zorg die verband houdt met de dagelijkse activiteiten van het leven, zelfs als uw zorgkosten worden gedekt.

Tevredenheid met het leven

Naast de logistieke aspecten van pensionering, moet u ook rekening houden met de emotionele en persoonlijke gevolgen. Terwijl veel gepensioneerden genieten van de vrijheid om te reizen, familie te bezoeken en hobby’s te verkennen nadat ze de beroepsbevolking hebben verlaten, ervaren anderen een gebrek aan richting, verveling, en verlies van levensvreugde.

Als u zeker wilt weten dat u op uw pensioen bent voorbereid, overweeg dan om een proef te nemen terwijl u enige tijd vrij neemt van uw werk:

 • Exploreer enkele van uw geplande bezigheden of hobby’s
 • Doe wat consulting als een bijbaan
 • Volunteer bij een organisatie waar u om geeft

Veel gepensioneerden beginnen ook met een “zachte” pensionering, waarin ze terugschalen van fulltime werk, maar de beroepsbevolking niet volledig verlaten. Als u nog wat inkomen moet genereren of liever nog wat wilt blijven werken om bezig te blijven, praat dan met uw baas over het verminderen van uw werkuren.

Een handvol uren per keer minder gaan werken biedt een manier om rustig met pensioen te gaan zonder plotselinge veranderingen in uw levensstijl of budget. Uw werkgever kan ook overwegen u in een andere rol te behouden, zoals die van consultant.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.