Controlling Pink Fungus In Lawns: Pink Patch And Red Thread In Grass

Er zijn allerlei ziekten en plagen die een nadelige invloed kunnen hebben op uw graszoden. Zompig roze spul in gazons of roodachtig gras zijn tekenen van een veel voorkomende graszodenziekte. Het effect wordt veroorzaakt door een van twee verschillende schimmels, die onder zeer verschillende omstandigheden optreden. De vraag hoe u van roze schimmel of rode draad in gras afkomt, is grotendeels betwistbaar, aangezien deze door de klimaatomstandigheden wordt veroorzaakt. De bestrijding van roze schimmel in gazons vereist cultuurbeheer en een goede verzorging van de zode.

Roze dingen in gazons

Dat roze spul in gazons is Limonomyces roseipelli, een schimmel die suikerspinachtige sporen en roze kleverige schimmelgroei produceert. De aangetaste grassprieten kunnen van bruin naar roze verkleuren in een cirkelvormig patroon. De diameter van het gebied kan 5 tot 10 cm zijn.

Roze vlek op gras is een langzaam groeiende schimmel die niet veel schade veroorzaakt. Het probleem kan ook roze sneeuwschimmel in gras zijn, maar deze verschijnt pas na het smelten van de sneeuw. Het is ook een schimmel die droge periodes overleeft als slapende mycelia en dan bloeit wanneer koele, natte omstandigheden arriveren. Dit probleem komt minder vaak voor en is gemakkelijk te beheersen in gevestigde gazons die goed begroeid zijn.

Rode draad in gras

Roze vlek op gras werd ooit verondersteld hetzelfde te zijn als rode draad, maar het is nu bekend dat het een andere schimmel is. Rode draad in gras wordt veroorzaakt door Laetisaria fuciformis en verschijnt als rode slierten tussen de afstervende grassprieten.

De aandoening ontstaat in drogere omstandigheden dan de roze vlekziekte en verspreidt zich sneller met schadelijker resultaten. De lente en de herfst zijn de meest voorkomende periodes om deze ziekte te zien. Omdat deze schimmel gedijt in vochtig, koel weer, is het niet mogelijk om het volledig te beheersen, maar zorgvuldige teeltpraktijken kunnen de schade en het uiterlijk minimaliseren.

Hoe zich te ontdoen van roze schimmel en rode draad

Gezond, krachtig gras is in staat om kleine ziekten en insectenplagen te weerstaan. Voordat u graszoden legt, moet u ervoor zorgen dat de pH-waarde tussen 6,5 en 7,0 ligt.

Water ’s ochtends weinig en diep, zodat de grassprieten de tijd hebben om snel op te drogen. Zorg voor voldoende licht in uw gazon door bomen en planten terug te snoeien. Bemest in het voorjaar met de juiste hoeveelheid stikstof, omdat zowel de roze vlek op gras als de rode draad goed gedijen op stikstofarme grond.

De bestrijding van de roze schimmel in gazons en andere graszodenziekten begint met dit soort goede teeltpraktijken. Fungiciden zijn zelden nodig behalve in extreme gevallen en zijn niet 100% effectief bij alle infecties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.