Committee Opinion No. 399: Management of Tick Bites and Lyme Disease During Pregnancy

Doelstelling: De ziekte van Lyme is een opkomende infectie in Canada die wordt veroorzaakt door de bacterie die behoort tot het Borrelia burgdorferi sensu lato-soortencomplex, en die wordt overgedragen via de beet van een besmette zwartpootteek. De populaties van de zwartbenige teek blijven zich uitbreiden en zijn nu in verschillende regio’s in Canada gevestigd. Er is gewoonlijk meer dan 24 uur na het vasthechten van een teek nodig om B. burgdorferi op de mens over te brengen. De diagnose van vroege gelokaliseerde ziekte van Lyme wordt gesteld door klinische beoordeling, omdat laboratoriumtests in dit stadium niet betrouwbaar zijn. De meeste patiënten met de vroege lokale ziekte van Lyme presenteren zich met een huidlaesie (erythema migrans) die zich uitbreidt vanaf de plaats van de tekenbeet en/of niet-specifieke “griepachtige” symptomen (bijv. gewrichtspijn, myalgie en koorts). De verschijnselen kunnen tussen 3 en 30 dagen na de tekenbeet optreden. De zorg voor zwangere patiënten met een tekenbeet of vermoedelijke ziekte van Lyme moet op dezelfde manier worden behandeld als voor niet-zwangere volwassenen, inclusief de overweging van antibiotica voor profylaxe en behandeling. Het primaire doel van dit advies van de commissie is om artsen te informeren over de ziekte van Lyme en een aanpak te bieden voor het beheer van de zorg voor zwangere vrouwen die mogelijk zijn besmet via een tekenbeet.

Beoogde gebruikers: Zorgverleners die zorgen voor zwangere vrouwen of vrouwen in de reproductieve leeftijd.

Doelgroep: Vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Bewijsmateriaal: In november 2018 werden Medline, EMBASE, PubMed, en CENTRAL databases doorzocht op 2 hoofdcategorieën: (1) ziekte van Lyme en (2) andere door teken overgebrachte ziekten. Omdat de ziekte van Lyme de hoofdfocus was, en gezien het beperkte aantal van de artikelen, werden geen verdere filters toegepast voor publicatieduur of type studie. Voor andere door teken overgebrachte ziekten werden de resultaten beperkt tot een publicatiedatum binnen de laatste 10 jaar (2008-2018). De zoektermen werden ontwikkeld met behulp van MeSH-termen en trefwoorden, waaronder de ziekte van Lyme, zwangerschap, zwangere vrouwen, zwangerschapscomplicaties, Ehrlichiose, Anaplasmose, Rocky Mountain Spotted Fever, Babesiose, Tularemie, Powassan Virus, Encefalitis Virussen, Tick-Borne, Tick-Borne Diseases, Colorado Tick Fever, Q Fever, Relapsing Fever, and Southern Tick-Associated Rash Illness. Alle artikelen over de ziekte van Lyme en andere door teken overgebrachte ziekten met een doelpopulatie van zwangere vrouwen werden opgenomen; andere groepen en populaties werden uitgesloten.

Validatiemethoden: De inhoud en aanbevelingen van dit advies van de commissie werden opgesteld en goedgekeurd door de auteurs. De Raad van Bestuur van de Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada keurde het definitieve ontwerp voor publicatie goed.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.