Blog

Quantitatieve en kwalitatieve projectrisicoanalyse: hoe zijn ze verschillend?

 • Copper Team
 • October 16th, 2017
 • Blogs

Risicobeoordeling is een essentiële stap van projectplanning. Een gedetailleerde risicoanalyse-activiteit zal een projectmanager helpen om de bedreigingen met betrekking tot een project beter te begrijpen. De activiteit zal helpen bij het beoordelen van verschillende soorten gevaren, en de mate waarin zij van invloed kunnen zijn op de project deliverables.

Een goede risicoanalyse helpt bij het verkrijgen van inzicht in de factoren die een negatieve invloed op het project kunnen hebben. Het kan helpen bij het nemen van proactieve stappen voor het overwinnen van de obstakels en zorgen voor een succesvolle afronding van het project.

In dit artikel zullen we eerst de twee soorten technieken voor projectrisicoanalyse toelichten, en vervolgens de verschillen tussen de twee methoden vaststellen.

Qualitatieve risicobeoordeling

Qualitatieve risicobeoordeling wordt in de vijfde editie van de PMBOK Guide gedefinieerd als het proces van het identificeren en prioriteren van risico’s voor verdere beoordeling. Verschillende soorten kwalitatieve risicobeoordelingstechnieken worden gebruikt. Gebruikelijke kwalitatieve risicobeoordelingsmethoden omvatten de volgende.

 • Interviewing
 • Brainstorming
 • Delphi-techniek
 • SWOT-analyse
 • Root Cause-analyse
 • Aanname-analyse
 • Probability and impact matrix
 • Expert judgement
 • Schedule risicoanalyse

Kwantitatieve risicoanalyse

Kwantitatieve risicoanalyse wordt in de vijfde editie van de PMBOK-gids gedefinieerd als het proces van het numeriek analyseren van de risico’s met het doel om hun effecten op het projectresultaat te identificeren. Het impliceert het toekennen van een kwantitatieve of numerieke classificatie aan de risico’s die de waarschijnlijkheid weergeeft dat zij zich zullen voordoen.

Enkele van de gangbare kwantitatieve risicobeoordelingstechnieken zijn de volgende.

 • Sensitiviteitsanalyse
 • Expected Monetary Value (EMV)-analyse
 • Modellering &Simulatie
 • Kostenrisicoanalyse
 • Breakeven-analyse

Wat zijn de verschillen tussen de twee?

Het doel van zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve risicoanalyse is risico’s te identificeren. De kwalitatieve risicoanalyse is echter subjectiever, terwijl de kwantitatieve risicobeoordeling objectiever is. Bij kwalitatieve analyse kan er sprake zijn van een subjectieve vooringenomenheid. Dit is niet het geval bij kwantitatieve analyse.

Een ander fundamenteel verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyse is dat bij de eerste de algemene projectrisico’s in aanmerking worden genomen, terwijl bij de tweede de specifieke risico’s voor het project worden beoordeeld. De algemene projectrisico’s zijn het gevolg van de correlaties en onderlinge afhankelijkheden van verschillende risico’s. Het is van toepassing op het totale project in plaats van op afzonderlijke activiteiten.

Conclusie

Iedere projectmanager, maar ook bedrijfseigenaar, moet weten hoe hij kwalitatieve en kwantitatieve risicobeoordelingsinstrumenten moet gebruiken om de risico’s in verband met een project te achterhalen. Je moet begrijpen hoe de twee methoden om risico’s te identificeren van elkaar verschillen en welke vertekeningen kunnen optreden bij het berekenen van de risico’s. Dit is niet zomaar iets facultatiefs, maar zou een essentieel onderdeel van projectmanagement moeten zijn.

In dit verband kan een online werkbeheersoftware van grote hulp zijn. De software kan helpen bij het identificeren van potentiële risicogebieden en maakt het mogelijk proactieve stappen te ondernemen om de impact van de risico’s te minimaliseren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.