5 Dodelijkste Giffen die de Mens kent en hun effecten

John studeert natuurkunde en weet veel over dodelijke stoffen.

Lees alles over vijf van ’s werelds gevaarlijkste vergiften en hun effecten

Canva

Of u nu van plan bent de volgende informatie te gebruiken om uw ex-vrouw te vermoorden of om de hond van hiernaast voor eens en voor altijd zijn bek te laten houden, gebruik het verstandig. Het volgende artikel bevat informatie over de dodelijkste stoffen die de mens kent, hetzij ingeademd of ingenomen.

5 Gevaarlijkste Giffen

 1. Botulinum Toxin of Botox
 2. Ricin
 3. Anthrax
 4. Sarin
 5. Tetrodotoxin

Een gif wordt door het Merriam-Webster woordenboek omschreven als “een stof die door zijn chemische werking gewoonlijk dodelijk is, een organisme doodt, verwondt of beschadigt” – en de volgende vijf zijn de gevaarlijkste die op aarde voorkomen.

Een vergif wordt alleen gedefinieerd door de dosering. Bijvoorbeeld, zelfs het drinken van te veel water kan een mens doden (hoewel het dan wel om twee zwembaden zou moeten gaan). Iets wordt dus pas officieel als gif gedefinieerd wanneer het in een zodanige dosis wordt toegediend dat het schade of de dood veroorzaakt.

Overzicht van Top 5 Dodelijke Giffen

De symptomen die men ervaart, hangen af van de wijze van consumptie. Sommige schattingen van dodelijke doses zijn gebaseerd op dierstudies.

Gif Soort gif Dodelijke dosis Effecten

Botulinumtoxine of Botox

Neurotoxisch eiwit geproduceerd door bacteriën

~3000 U voor een volwassene van 70kg (waarden gebaseerd op dierstudies)

Wazig zicht, wazig spreken, droge mond, moeite met ademhalen en slikken, spierzwakte

Ricine

Koolhydraatbindend eiwit; toxine

2-30 zaden van ricinusolieplanten (ingenomen); 5-10 microgram per kilogram (ingeademd of geïnjecteerd)

Nausea, braken, buikpijn, dehydratie, hoest, longoedeem, ademhalingsstilstand

Anthrax

Infectie veroorzaakt door bacteriën

8.000-50.000 sporen (bij inademing); <10 sporen (cutane blootstelling)

koorts, duizeligheid, hoest, hoofdpijn, lichaamspijn, flauwvallen, blozen, zwelling (voor cutane en geïnjecteerde anthrax)

Sarin

Synthetische verbinding; zenuwgas

>0.01 milligram per kilogram; Sterftecijfer afhankelijk van dosisconcentratie

Runne neus, wazig zien, hoesten, kwijlen, sufheid, hoofdpijn, braken, stuiptrekkingen, ademhalingsstilstand, verlamming

Tetrodotoxine

Neurotoxine

2-3 milligram

Neurotoxine

Minder gevoel op lippen en tong, hoofdpijn, braken, duizeligheid, toevallen, ademhalingsstilstand, verlamming

Botulinum Toxine of Botox

Type vergif: Neurotoxisch eiwit

Vormen: Eiwit ontwikkeld uit bacteriën

Blootstellingsmethoden: Injectie, inname van besmet voedsel, wondinfectie

Botulinum toxine is een eiwit geproduceerd door een bacterie genaamd Clostridium botulinum en andere verwante soorten. Hoe komen ze aan die namen? Hoe dan ook, deze bacterie produceert het botulinum toxine, dat een neurotoxine is, wat betekent dat het toxine de aansturing van neuronen in het lichaam remt.

De toxinen die door de bacterie worden geproduceerd, behoren tot de krachtigste neurotoxinen die de mens kent; u hebt er echter misschien wel eens van gehoord als “botox”. Maar nu vraagt u zich af, “waarom hebben die injecties die mijn schoonmoeder een paar maanden geleden heeft gehad haar dan niet gedood?” Welnu, de artsen die botoxoperaties uitvoeren zijn zeer bekwaam (mits u een goede kiest) die precies de juiste hoeveelheid Botulinum toxine weten in te spuiten bij de patiënt.

Wat de toxines doen is de neurotransmitters aanvallen die verantwoordelijk zijn voor het in gang zetten van spiersamentrekkingen, zodat de spieren niet kunnen worden vrijgegeven. Hierdoor verdwijnen de rimpels in het gezicht tot op zekere hoogte; het is echter niet blijvend en moet om de paar maanden worden bijgevuld.

Wat veroorzaakt botulisme?

Er zijn verschillende oorzaken van botulisme-foodborne botulisme, wondbotulisme en infant botulisme. Door voedsel overgedragen botulisme wordt meestal veroorzaakt door het eten van verkeerd ingeblikt voedsel dat het toxine bevat. Bij wondbotulisme komt het toxine het lichaam binnen via een open wond. Bij infantiel botulisme wordt de bacterie meestal geconsumeerd door de zuigeling, die vervolgens het toxine produceert.

De bacterie groeit meestal op verkeerd behandelde of bereide vleesproducten, en consumptie kan leiden tot verlamming, wat in de ergste gevallen kan leiden tot de dood. In minder ernstige gevallen veroorzaakt de inname van de toxinen een lichte en tijdelijke spierverlamming.

Symptomen van Botulinum Toxine Blootstelling

 • Verlamming
 • Moeilijk slikken en droge mond
 • Nausea en braken
 • moeilijke ademhaling
 • verzwakking van het gezicht
 • onscherp zicht

Andere toepassingen voor Botulinum Toxine

Ja, botulinum toxine heeft ook medische toepassingen. Door zijn verlammende werking wordt het gebruikt als behandeling voor een aantal aandoeningen die resulteren in spierkrampen en zelfs voor refractaire overactieve blaas. Het wordt ook gebruikt om overmatig zweten en chronische migraine te voorkomen, naast de toepassingen bij cosmetische chirurgie.

Castorbonen van de Ricinus communis-plant

Wikimedia Commons

Ricine

Type gif: Natuurlijk voorkomend eiwit

Vormen: Poeder, pellet, nevel; kan worden opgelost in water of zwak zuur

Blootstellingsmethoden: Inname van ricinusbonen; blootstelling via voedsel, lucht of water; subcutane injectie van pellets

Ricine is een zeer giftig eiwit dat van nature voorkomt in de ricinusolieplant, Ricinus communis. Ricine is giftig voor mensen als het wordt ingeademd, geïnjecteerd of ingeslikt, en een dosis ter grootte van een paar korrels keukenzout kan een volwassen mens doden. Jakkes! Het is ongetwijfeld zeer gevaarlijk, maar toch wordt het vrij algemeen gekweekt in tuinen in Groot-Brittannië.

Ricine verhindert cellen aminozuren te combineren die het ontvangt van de ribosomen van de cel, om proteïnen te maken. Dit is essentieel voor alle levende cellen, dus zonder zijn de gevolgen niet al te fabelachtig. De symptomen die worden veroorzaakt door een gebrek aan eiwitten na ontvangst van een dosis ricine kunnen ernstige diarree zijn, en sommige slachtoffers kunnen sterven aan shock. Symptomen kunnen uren of zelfs dagen op zich laten wachten; de dood treedt echter meestal in na ongeveer 3-5 dagen na blootstelling.

Symptomen van blootstelling aan Ricine

 • Respiratoire nood
 • Koorts
 • hoest
 • Nausea
 • overmatig zweten
 • pulmonaal oedeem
 • overgeven
 • diarree
 • aanvallen

Hoe wordt Ricine gemaakt?

De ricine zelf komt uit het binnenste van castorbonen, geproduceerd door de plant. Inname van 5-20 van deze kan fataal zijn voor een volwassene. Ricine kan ook worden gemaakt van het afval dat overblijft bij de productie van ricinusolie.

Ricine gemaild naar Amerikaanse regeringsfunctionarissen

In 2013 werden enveloppen die positief testten op ricine en waren geadresseerd aan verschillende Amerikaanse regeringsfunctionarissen, waaronder president Barack Obama, onderschept in een federale postfaciliteit.

In 2018 werd ricine ontdekt in enveloppen die waren geadresseerd aan verschillende prominente Amerikaanse regeringsfunctionarissen, waaronder president Donald Trump.

Anthrax

Type vergif: Humaan en dierlijk pathogeen; bacterie

Vorm: Sporen

Methoden van blootstelling: Cutaan, inhalatie, injectie, orale consumptie

Niet te verwarren met de thrash metal band uit New York, Anthrax is een infectieziekte veroorzaakt door een bacterie genaamd Bacillus anthracis. De bacterie kan sporen produceren die in extreme omstandigheden kunnen overleven, zelfs op plaatsen als Antarctica. (Er was zelfs een geval waarbij verstoorde graven van dieren na 70 jaar dood van het dier een herinfectie veroorzaakten.)

Symptomen van blootstelling aan anthrax

Wanneer deze sporen worden ingeademd, ingeslikt of aangeraakt door een snee in de huid, reactiveren ze en vermenigvuldigen ze zich snel in de gastheer. De symptomen van miltvuurvergiftiging beginnen met een pijnloos zweertje op de plaats van binnenkomst; dat wordt echter veel erger. De lymfeklieren rond de zweer beginnen op te zwellen, en de zweer groeit met een karakteristieke zwarte afstervende plek in het midden. Lijders kunnen ook last krijgen van braken van bloed, verlies van eetlust en ontsteking van het darmkanaal. Ook in de keel en de mond kunnen laesies ontstaan die veel pijn veroorzaken. Andere symptomen zijn:

 • Koorts
 • Rillingen
 • Overgeven
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Lichaamspijn
 • Flauwvallen
 • Flushing
 • Abscessen (van injectie)

Anthrax Behandeling en Vaccin

Als het niet behandeld wordt, antrax leidt tot de dood. Maar gelukkig is er een vaccin, in 1881 gemaakt door Louis Pasteur, een Franse wetenschapper, en dit is vandaag de dag verder verbeterd door wetenschappers.

Antibiotische behandeling is effectief als het wordt toegediend in de vroege stadia van blootstelling aan miltvuur.

Antvuur als biowapen

Er zijn aanwijzingen dat het Duitse leger miltvuur in de Eerste Wereldoorlog gebruikte om vee te besmetten dat door neutrale staten aan de Geallieerde Naties werd geleverd. In de daaropvolgende decennia experimenteerden Japan, de V.S. en Groot-Brittannië met miltvuur als biowapen; hoewel een verdrag na de Eerste Wereldoorlog het gebruik ervan in biologische oorlogsvoering verbood, werd “onderzoek” er niet door verboden. In de jaren 1950 breidden de V.S. hun biowapenprogramma uit, maar tegen de jaren 1960 resulteerde een groeiende internationale bezorgdheid over de aanleg van voorraden biowapens uiteindelijk in een verdrag uit 1970 dat resulteerde in de vernietiging van de meeste biowapens van de V.S., waaronder anthrax.

Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de V.S., werden enveloppen met miltvuursporen verstuurd naar persbureaus en het kantoor van twee Amerikaanse senatoren, met in totaal vijf doden tot gevolg.

Een chemisch wapen van Sarin

FAS

Sarin

Type gif: Synthetische verbinding

Vorm: Vloeistof; helder, reukloos, kleurloos, smaakloos

Blootstellingsmethoden: Inademing, absorptie, oogcontact, via voedsel of drank

Sarine is een synthetische verbinding die wordt aangetroffen als een heldere, reukloze vloeistof. Het is een uiterst krachtig zenuwgas, naar schatting 500 maal giftiger dan cyanide, en is gebruikt in chemische oorlogsvoering, met als bekend voorbeeld de aanval met sarin-gas op de metro van Tokio.

Hoe kan ik aan sarin worden blootgesteld?

De twee belangrijkste manieren om door sarin te worden getroffen zijn via inademing en absorptie door de huid. Zelfs in zeer lage concentraties kan sarin dodelijk zijn, en zelfs mensen die een niet-dodelijke dosis krijgen toegediend en niet worden behandeld, kunnen blijvende neurologische schade oplopen.

Symptomen van blootstelling aan Sarin

 • Runne neus
 • Een pijnlijke ogen
 • Wazig zicht
 • Drool worden
 • Hoesten
 • Diarree
 • Nausea en braken
 • Hoofdpijn
 • Convulsies
 • Paralyse

Nadless to say, sarin klinkt niet bijzonder aangenaam, en wat nog erger is, is dat alle kleding die in contact komt met sarin damp kan nog steeds die damp voor maximaal 30 minuten, wat betekent dat veel meer mensen kunnen het inademen.

Sarin as an Agent of Chemical Warfare

Sarin werd voor het eerst geproduceerd in Duitsland door wetenschappers die probeerden een sterker pesticide te maken; er wordt aangenomen dat tot 10 ton in Nazi-Duitsland werd geproduceerd. Tegen de jaren 1950 nam de NAVO sarin over als een standaard chemisch wapen; sinds de V.N. Conventie voor Chemische Wapens van 1993 is echter meer dan 15.000 ton sarin vernietigd.

Sarin is gebruikt bij chemische aanvallen in Japan en het Midden-Oosten, waarbij ten minste 350 en tot meer dan 1.700 mensen om het leven kwamen.

Alle zenuwagentia veroorzaken hun toxische effecten door de goede werking te verhinderen van een enzym dat fungeert als de “uit-schakelaar” van het lichaam voor klieren en spieren. Zonder een “uit-knop” worden de klieren en spieren voortdurend geprikkeld. Blootgestelde mensen kunnen moe worden en niet meer in staat zijn om te blijven ademen. Sarin is het meest vluchtige zenuwgas. Dit betekent dat het gemakkelijk en snel van een vloeistof in een damp kan verdampen en zich in de omgeving kan verspreiden.

– Centers for Disease Control and Prevention

Pufferfish

Brian Yurasits

Tetrodotoxin

Type gif: Neurotoxine

Vormen: Kleurloze, kristallijne vaste stof

Blootstellingsmethode: Inname van vis of ander voedsel dat het neurotoxine bevat

De dingen die we onszelf aandoen voor goed voedsel – nou, dat is als je de organen van een kogelvis als goed voedsel beschouwt. Tetrodotoxine of TTX is een krachtig neurotoxine waartegen geen tegengif bekend is. Het wordt algemeen aangetroffen in kogelvissen, maar ook in sommige soorten salamanders, padden, octopussen, zeesterren, engelvissen en platwormen. Het wordt in de dieren gebruikt als biotoxine om roofdieren te waarschuwen en op afstand te houden, of als gif in sommige octopussen.

Het is uiterst giftig en kan op bijna elke manier in het menselijk lichaam terechtkomen – via inslikken, inademen of via sneetjes in de huid. Het gif blokkeert de natriumkanalen in het lichaam die nodig zijn voor de overdracht van signalen tussen het lichaam en de hersenen. Daarom zijn de symptomen van tetrodotoxinevergiftiging verlamming van de spieren, verlies van gevoel en verlies van een regelmatige hartslag – wat betekent dat in de meeste gevallen, ongeveer zes uur na consumptie, de dood intreedt. Sommige studies hebben echter aangetoond dat het tot 20 uur kan duren voordat de symptomen verschijnen.

Symptomen van Tetrodotoxine vergiftiging

 • Numbness en paresthesie van mond en lippen
 • Headchecks
 • Facial numbness
 • Salivation
 • Nausea en braken
 • Diarree
 • Verlamming
 • Lage bloeddruk
 • Bevingen
 • Coma

De kogelvis die het nare toxine bevat is een delicatesse in Japan, en het gif wordt niet verwijderd uit de organen na het koken. Verbazingwekkend dat mensen nog steeds hun nek uitsteken om de vis te proberen. Tot vijf Japanners sterven gemiddeld per jaar door het eten van slecht bereide kogelvisorganen.

Wat zijn enkele andere dodelijke stoffen?

Koolmonoxide

Batrachotoxine (BTX)

Chloor trifluoride

Asbestos

VX

Maitotoxine

Brodifacoum

Fluorine

Cyanide

Polonium

Arsenicum

Belladonna of Dodelijke Nachtschade

Wel, daar heb je het! De top vijf van dodelijkste vergiften die de mens kent. Ik hoop dat u zich niet al te veel zorgen heeft gemaakt; er zijn tegengiffen voor veel van deze giffen, en er zijn er in ontwikkeling voor de giffen die er nog geen hebben. Het is verbazingwekkend te bedenken dat zo eenvoudige dingen als planten zulke krachtige giffen kunnen produceren dat ze ons gemakkelijk kunnen doden. Zo zie je maar dat de mens niet onoverwinnelijk is.

Works Cited

 • Centers for Disease Control and Prevention. (n.d.) Een geschiedenis van Anthrax. Retrieved on October 16, 2019.
 • Duthie, J. B., Vincent, M., Herbison, G. P., Wilson, D. I., & Wilson, D. (2011). Botulinum toxine injecties voor volwassenen met overactieve blaassyndroom. Wellington, NZ: Cochrane Database. Retrieved on October 16, 2019.
 • Gains, M., Williams, P., Silva, D., & Kube, C. (2018, 3 oktober). Verdachte Ricine verstuurd naar Pentagon, verdachte brieven naar kantoor Trump, Ted Cruz. NBC News. Retrieved on October 16, 2019.
 • Mayo Clinic. (2018, 3 juli). Botulisme. Op 16 oktober 2019 ontleend.
 • Medscape. (2018, 5 juli). Tetrodotoxine Toxiciteit Klinische Presentatie: Geschiedenis, Lichamelijk, Oorzaken. Retrieved on October 16, 2019.
 • Minnesota Department of Health. (Gemaakt in 2006, herzien in 2019). Anthrax Facts (Factsheet). Retrieved on October 16, 2019.
 • Smith, M. E., Hayoun, M. A., & Gossman, W. (2019). Ricine Toxiciteit. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing. Retrieved on October 16, 2019.
 • United States Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. (n.d.). Anthrax: Medische informatie. Retrieved on October 16, 2019.

Deze inhoud is nauwkeurig en waarheidsgetrouw naar beste weten van de auteur en is niet bedoeld ter vervanging van formeel en geïndividualiseerd advies van een gekwalificeerde professional.

Kevin Onyango op 25 februari 2019:

cool

Gamer op 24 januari 2019:

Wow. Heel leuk en cool

Abdi hashi op 07 januari 2019:

ja ik hou er ook van

sadab saman op 10 september 2017:

dat is zo cool

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.