Blog

Kvantitatív és kvalitatív projektkockázatelemzés: Miben különböznek?

 • Copper Team
 • Október 16, 2017
 • Blog

A kockázatelemzés a projekttervezés egyik alapvető lépése. A részletes kockázatelemzési tevékenység segít a projektmenedzsernek abban, hogy jobban megértse a projekthez kapcsolódó veszélyeket. A tevékenység segít a különböző típusú veszélyek felmérésében, és abban, hogy azok milyen mértékben befolyásolhatják a projekt eredményeit.

A jó kockázatelemzés segít betekintést nyerni azokba a tényezőkbe, amelyek negatívan befolyásolhatják a projektet. Segíthet abban, hogy proaktív lépéseket tegyünk az akadályok leküzdésére és a projekt sikeres befejezésének biztosítására.

Ebben a cikkben először a projektkockázatelemzési technikák két típusát ismertetjük, majd meghatározzuk a két módszer közötti különbségeket.

Kvalitatív kockázatértékelés

A PMBOK Guide ötödik kiadásában a kvalitatív kockázatértékelést a kockázatok azonosításának és további értékelésre való priorizálásának folyamataként határozzák meg. A kvalitatív kockázatértékelési technikák különböző típusait alkalmazzák. A gyakori kvalitatív kockázatértékelési módszerek közé tartoznak a következők.

 • Interjúkészítés
 • Brainstorming
 • Delphi technika
 • SWOT-elemzés
 • Törő okok elemzése
 • Feltételelemzés
 • Valószínűségi és hatásmátrix
 • Szakértői megítélés
 • Tervezet. Kockázatelemzés

Kvantitatív kockázatelemzés

A PMBOK Guide ötödik kiadásában a kvantitatív kockázatelemzést a kockázatok számszerű elemzésének folyamataként határozzák meg, amelynek célja a kockázatoknak a projekt eredményére gyakorolt hatásainak azonosítása. Ennek során a kockázatokhoz mennyiségi vagy számszerű minősítést rendelnek, amely tükrözi a bekövetkezésük valószínűségét.

Az általános mennyiségi kockázatértékelési technikák közül néhány a következő:

 • érzékenységi elemzés
 • Várható pénzbeli érték (EMV)elemzés
 • Modellezés &Simuláció
 • Költségkockázatelemzés
 • Breakeven elemzés

Mi a különbség a kettő között?

A minőségi és a mennyiségi kockázatelemzés célja egyaránt a kockázatok azonosítása. A kvalitatív kockázatelemzés azonban szubjektívebb, míg a kvantitatív kockázatelemzés objektívebb. A kvalitatív elemzés esetében előfordulhat szubjektív elfogultság. A mennyiségi elemzésnél ez nem áll fenn.

A másik alapvető különbség a mennyiségi és a minőségi kockázatelemzés között az, hogy az előbbi a projekt általános kockázatait veszi figyelembe, míg az utóbbi a projekt egyedi kockázatait értékeli. Az általános projektkockázatok a különböző kockázatok összefüggéseinek és kölcsönös függőségének köszönhetőek. Az egyes tevékenységek helyett a teljes projektre vonatkozik.

Következtetés

Minden projektmenedzsernek, valamint az üzleti tulajdonosnak tudnia kell, hogyan kell használni a minőségi és mennyiségi kockázatértékelési eszközöket a projekthez kapcsolódó kockázatok feltárásához. Meg kell értenie, hogy miben különbözik a kockázatok azonosításának két módszere, és milyen torzítások fordulhatnak elő a kockázatok kiszámításakor. Ez nem csak valami opcionális dolog, hanem a projektmenedzsment alapvető részének kell lennie.

Ezzel kapcsolatban nagy segítséget jelenthet egy online munkamenedzsment szoftver. A szoftver segíthet a potenciális kockázati területek azonosításában, és lehetővé teszi a proaktív lépések megtételét a kockázatok hatásának minimalizálása érdekében.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.