Az élet eredetének felfedezése: Mi az RNS?

A Földön minden modern élet három különböző típusú biológiai molekulát használ, amelyek mindegyike kritikus funkciókat lát el a sejtben. A fehérjék a sejt munkagépei, és különféle katalitikus és szerkezeti feladatokat látnak el, míg a nukleinsavak, a DNS és az RNS a genetikai információt hordozzák, amely egyik generációról a másikra öröklődik.

Az RNS, ami a ribonukleinsav rövidítése, egy vagy több nukleotidból álló polimer molekula. Az RNS egy szála úgy képzelhető el, mint egy lánc, amelynek minden láncszemén egy nukleotid található. Minden nukleotid egy bázisból (adenin, citozin, guanin és uracil, jellemzően A, C, G és U rövidítéssel), egy ribózcukorból és egy foszfátból áll.

Az RNS-nukleotidok szerkezete nagyon hasonló a DNS-nukleotidokéhoz, a fő különbség az, hogy az RNS-ben a ribózcukor gerincének van egy hidroxil (-OH) csoportja, ami a DNS-ben nincs. Ez adja a DNS nevét: a DNS a dezoxiribonukleinsav rövidítése. Egy másik kisebb különbség, hogy a DNS az uracil (U) helyett a timin (T) bázist használja. A nagy szerkezeti hasonlóságok ellenére a DNS és az RNS a modern sejtekben egymástól nagyon eltérő szerepet játszik.

Az RNS központi szerepet játszik a DNS-től a fehérjékhez vezető úton, amit a molekuláris biológia “központi dogmájaként” ismerünk. Egy szervezet genetikai információi bázisok lineáris sorozataként vannak kódolva a sejt DNS-ében. Az átírásnak nevezett folyamat során a DNS egy szegmensének RNS-másolata, a hírvivő RNS (mRNS) készül. Ezt az RNS-szálat ezután egy riboszóma olvashatja le, hogy fehérjét képezzen. Az RNS-ek fontos szerepet játszanak a fehérjeszintézisben is, amint azt a ribozim fejezetben tárgyaljuk, valamint a génszabályozásban.

A DNS és az RNS közötti másik jelentős különbség az, hogy a DNS általában kettős szálú formában található a sejtekben, míg az RNS jellemzően egyszálú formában, amint azt a fenti ábra mutatja. A páros szál hiánya lehetővé teszi az RNS számára, hogy összetett, háromdimenziós szerkezetekbe hajtsa össze magát. Az RNS hajtogatását jellemzően ugyanolyan típusú bázis-bázis kölcsönhatások közvetítik, mint a DNS-ben, azzal a különbséggel, hogy az RNS esetében a kötések egyetlen szálon belül jönnek létre, nem pedig két szál között, mint a DNS esetében.

Következő: Az RNS világának felfedezése.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.