PCORI

Projektin yhteenveto

PCORI on määritellyt multippeliskleroosin (MS) tärkeäksi tutkimusaiheeksi. Potilaat, lääkärit ja muut tahot haluavat tietää, miten erilaiset hoitostrategiat, joilla pyritään muuttamaan tiettyjä oireita tai MS-taudin yleistä kulkua, vaikuttavat potilaiden oireisiin ja elämänlaatuun. Tämän kysymyksen käsittelemiseksi PCORI käynnisti vuonna 2015 rahoitusaloitteen, joka koskee multippeliskleroosin hoitoa. Tämä tutkimushanke on yksi PCORI:n osana tätä ohjelmaa myöntämistä tutkimuksista.

Tämä tutkimushanke on käynnissä. PCORI julkaisee tutkimustulokset tällä sivulla 90 päivän kuluessa tulosten valmistumisesta. Tällä välin tuloksia on julkaistu vertaisarvioiduissa lehdissä, jotka on lueteltu alla.

Mitä tutkimus koskee?

Yli 400 000 amerikkalaista sairastaa MS-tautia. Tämä terveysongelma on yksi tärkeimmistä nuorten aikuisten työkyvyttömyyden syistä. MS-tauti vaikuttaa keskushermostoon ja vaikeuttaa aivojen kommunikointia muun kehon kanssa. Tämän seurauksena MS-tautia sairastavilla voi olla väsymystä, puutumista, näkömuutoksia, virtsarakon ongelmia ja liikkumisvaikeuksia. Väsymys on yksi MS-taudin yleisimmistä oireista; se voi olla invalidisoiva. Väsymys on myös merkittävä potilastyöttömyyden ja ahdistuksen aiheuttaja monille potilaille ja heidän perheilleen. MS-potilaiden väsymyksen hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä on tutkittu vähän.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto ei ole hyväksynyt lääkkeitä MS-potilaiden väsymyksen hoitoon. Lääkärit käyttävät kuitenkin usein amantadiinia, modafiniilia ja metyylifenidaattia tällaisten potilaiden väsymyksen hoitoon. Nämä lääkkeet on hyväksytty muiden terveysongelmien hoitoon. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, vähentävätkö nämä kolme lääkettä MS-potilaiden väsymystä. Tutkijat tutkivat myös, onko jokin lääkkeistä parempi väsymyksen hoidossa kuin muut.

Ketä tämä tutkimus voi auttaa?

Tämä tutkimus voi auttaa MS-potilaita ja heidän lääkäreitään päättämään, käytetäänkö lääkkeitä väsymyksen hoitoon.

Mitä tutkimusryhmä tekee?

Tutkimusryhmä työskentelee 136 MS-potilaan kanssa, joilla on väsymystä. Potilaat käyttävät eri aikoina kutakin kolmesta lääkkeestä sekä lumelääkettä (pilleri, jossa ei ole vaikuttavia aineita). Potilaat aloittavat yhdellä lääkkeellä ja käyttävät sitä kuuden viikon ajan. Sen jälkeen potilaat odottavat kaksi viikkoa ennen toisen lääkkeen ottamista kuuden viikon ajan. Potilaat toistavat tämän prosessin, kunnes he ovat ottaneet kaikki kolme lääkettä ja lumelääkkeen.

Eri potilaat ottavat lääkkeet eri järjestyksessä. Tutkimusryhmä haluaa selvittää, onko sillä, missä järjestyksessä potilaat ottavat lääkkeet, merkitystä siihen, miltä potilaista tuntuu kunkin eri lääkkeen käytön aikana. Järjestyksen muuttaminen eri potilailla auttaa tutkijoita ymmärtämään, johtuvatko väsymyksen muutokset siitä lääkkeestä, jota potilas parhaillaan ottaa, eivätkä lääkkeistä, joita potilas on ottanut aiemmin.

Tutkijat seuraavat potilaita noin viisi viikkoa sen jälkeen, kun he ovat aloittaneet kunkin lääkkeen ottamisen. Tutkimusryhmä käyttää kyselylomaketta mitatakseen potilaiden väsymystä ja selvittääkseen, miten väsymys vaikuttaa potilaiden elämään. Tutkijat yrittävät myös selvittää, toimivatko jotkin lääkkeet paremmin joillekin potilasryhmille. Näihin potilasryhmiin kuuluvat ne, joilla on etenevä tai uusiutuva MS-tauti, ja ne, joilla on suurempi tai pienempi invaliditeetti.

Tutkimusryhmä pyytää neuvoja potilailta ja yhteistyökumppaneilta, kuten kansalliselta multippeliskleroosiyhdistykseltä (National Multiple Sclerosis Society) ja MS-tautiin liittyvään väsymykseen ja tutkimukseen perehtyneiltä asiantuntijoilta, siitä, miten tutkimus suunniteltaisiin ja miten se toteutettaisiin. Potilaat ehdottavat tapoja, joilla muita voitaisiin ottaa mukaan tutkimukseen. Muut tutkimuskumppanit auttavat tutkimuksen mainostamisessa ja varmistavat, että lääkärit ja potilaat tietävät tutkimustuloksista.

Tutkimusmenetelmät yhdellä silmäyksellä

Suunnitteluelementti Kuvaus
Tutkimusasetelma Satunnaistettu, kontrolloitu koe
Sukupolvi Tutkimusryhmät Potilaat, jotka ovat iältään vuotiaat ja vuotiaat. jotka sairastavat multippeliskleroosia (MS-tautia) ja väsymystä
Toimenpiteet/
Vertailijat
  • Amantadiini
  • Modafiniili
  • Metyylifenidaatti
  • Placebo
Tulokset

Primääri: Väsymyksen vaikutus potilaiden elämään

Sekundaarinen: elämänlaatu, uneliaisuus

Aika 5 viikon seuranta ensisijaisen lopputuloksen osalta kunkin lääkkeen osalta

Lehtiartikkelit

Artikkelin kohokohta: Väsymys on yksi yleisimmistä ongelmista multippeliskleroosia (MS) sairastavien potilaiden keskuudessa. Kolmea lääkettä – amantadiinia, modafiniilia ja metyylifenidaattia – määrätään yleisesti MS-potilaiden väsymyksen vähentämiseksi, mutta niiden tehosta ei ole vakuuttavaa näyttöä. Lancet Neurology -lehdessä julkaistussa PCORI:n rahoittamassa tutkimuksessa todettiin, että nämä kolme lääkettä eivät vähentäneet väsymystä tehokkaammin lähes 170 MS-potilaan ryhmässä kuin lumelääkepilleri.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.