Organic Act (1890)

Huhtikuussa 1889 Oklahoman nykyisessä keskiosassa sijaitsevan Unassigned Lands -alueen eli Oklahoman piirin avaamisella oli seurauksia, jotka menivät paljon pidemmälle kuin pelkkä julkisten maa-alueiden asuttaminen. Vuoden 1889 aikana kongressissa käytiin paljon keskustelua uuden alueen luomisesta, joka käsittäisi miehitetyt ja miehittämättömät liittovaltion maat ”Indian Territoryn” intiaanikansojen länsipuolella. Joulukuussa senaattori Orville H. Platte Connecticutista esitti toimenpiteen, jolla luotiin yksikkö, joka sisältäisi vain Oklahoman alueen, joka oli avaamisen jälkeen täyttynyt nopeasti uudisasukkaista. Tammikuussa 1890 muutetussa lakiehdotuksessa ehdotettua aluetta laajennettiin ja siihen sisällytettiin epäyhtenäinen alue, Public Land Strip eli No Man’s Land. Edustajainhuone kuuli vuoden 1890 alkupuolella myös useita ehdotuksia alueen järjestämisestä. Maaliskuun 13. päivänä edustajainhuone hyväksyi senaatin muutetun lakiehdotuksen, ja molempien kamarien konferenssikomitea viimeisteli toimenpidettä. Siitä tuli laki 2. toukokuuta 1890.

Organisaatiolain mukaan Oklahoman territorion rajat piirrettiin siten, että ne sisälsivät kaikki tai suurimman osan nykyisistä Lincolnin, Paynen, Loganin, Oklahoman, Kanadan, Clevelandin, Kingfisherin ja Pottawatomien kreivikunnista, Public Land Strip -alueesta sekä Osage-, Kaw-, Ponca-, Oto, Pawnee-, Wichita-Caddo-, Kiowa-, Komanssi-, Apache-, ja Cheyenne-, Arapaho-alueista. Vanha Greerin piirikunta kuului teknisesti alueen rajoihin, mutta se oli nimenomaisesti vapautettu homestead-lain soveltamisesta tai uudesta asuttamisesta siihen asti, kunnes Red Riverin rajakiista saatiin ratkaistua Texasin kanssa. Public Land Strip, joka oli tähän asti ollut suljettu osa julkista aluetta, julistettiin asutettavaksi vuoden 1862 Homestead Act -lain säännösten mukaisesti. Uuden alueen ulkopuolelle jätettiin nimenomaan Cherokee Outlet, kunnes se voitiin hankkia liittovaltion julkiseksi alueeksi ja avata asutukselle.

Territoriaalihallinto järjestettiin lain ehtojen mukaisesti. Virkamiehet, mukaan lukien kuvernööri ja sihteeri, oli määrä nimittää presidentin toimesta. Kaksihuoneinen lakiasäätävä kokous oli määrä valita, joka kokoontuisi 120 päivän istuntojakson ajan väliaikaisessa pääkaupungissa Guthrie’ssa laatimaan lakeja. Oikeusjärjestelmässä määriteltiin korkein oikeus, alemmat tuomioistuimet ja lainvalvontaviranomaiset. Toistaiseksi Nebraskan lait olivat voimassa. Yhdysvaltain edustajainhuoneeseen oli määrä valita edustaja. Lailla perustettiin virallisesti kuusi piirikuntaa entisistä Unassigned Lands -alueista, ja piirikuntien kotipaikat olivat Guthrie, Oklahoma City, Norman, El Reno, Kingfisher ja Stillwater, ja Public Land Stripistä tuli Beaver County (koko Panhandle), ja sen kotipaikka oli Beaver. Loput alueesta oli tarkoitus säilyttää järjestäytymättömänä vasta sen jälkeen, kun heimojen jako oli saatu päätökseen.

Muilla säännöksillä oli pitkäaikaisia vaikutuksia. Kussakin Oklahoman territorion townshipissa oli varattava kaksi osastoa julkiseksi koulumaaksi, ja maanvuokrasopimuksista saatavat rahat oli käytettävä julkisen koulutuksen rahoittamiseen. ”Valtateitä”, jotka olivat itse asiassa kapeita hiekkateitä, oli ylläpidettävä jokaisen yhden mailin neliömetrin kokoisen alueen molemmin puolin.

Joitakin orgaanisen lain pykäliä sovellettiin myös ”intiaanialueeseen”, jota vastedes kutsuttiin virallisesti tällä nimellä. Kuten 29 §:ssä säädetään, ”se osa Yhdysvaltoja, joka rajoittuu pohjoisessa Kansasin osavaltioon, idässä Arkansasin ja Missourin osavaltioihin, etelässä Teksasin osavaltioon ja lännessä ja pohjoisessa Oklahoman territorioon … … tunnetaan nimellä Intiaanialue”. Yhdysvaltojen tuomioistuinten oli määrä ottaa toimivaltaansa muut kuin heimotuomioistuinten toimivaltaan kuuluvat siviiliasiat. Lopuksi laissa kiinnitettiin huomiota intiaanien kansalaisuuteen ja todettiin, että kuka tahansa intiaaniheimon tai -kansan jäsen, joka asui intiaanialueella, saattoi hakea yhdysvaltalaiselta tuomioistuimelta Yhdysvaltojen kansalaisuutta; liittoutuneiden Peorian jäsenet, jotka olivat jo saaneet jako-osuutensa, julistettiin kansalaisiksi. Kun orgaaninen laki pantiin täytäntöön, Oklahoman osavaltion muodostamiselle oli luotu edellytykset.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.