Oman pääoman tuotto (ROE)

Oman pääoman tuotto (ROE) on nettotuloksen määrä, joka palautetaan prosentteina omasta pääomasta. Se paljastaa, kuinka paljon voittoa yritys sai verrattuna taseesta löytyvään oman pääoman kokonaismäärään.

ROE on yksi tärkeimmistä taloudellisista tunnusluvuista ja kannattavuusmittareista. Sen sanotaan usein olevan perimmäinen tunnusluku tai ”kaikkien tunnuslukujen äiti”, joka voidaan saada yrityksen tilinpäätöksestä. Se mittaa, kuinka kannattava yritys on sijoituksen omistajalle ja kuinka kannattavasti yritys käyttää omaa pääomaa.

Laskenta (kaava)

Oman pääoman tuotto lasketaan ottamalla vuoden tulos ja jakamalla se kyseisen vuoden keskimääräisellä omalla pääomalla, ja se ilmaistaan prosentteina:

ROE = Nettotulos verojen jälkeen / Oma pääoma

Nettotuloksen sijasta kaavan osoittajassa voidaan käyttää laaja-alaista tulosta (ks. laaja-alainen tuloslaskelma).

Oman pääoman tuotto voidaan laskea myös jakamalla nettotulos keskimääräisellä omalla pääomalla; tarkempaa on laskea tunnusluku näin:

ROE = Nettotulos verojen jälkeen / Keskimääräinen oma pääoma

Keskimääräinen oma pääoma lasketaan lisäämällä tilikauden alun oma pääoma tilikauden lopun omaan pääomaan ja jakamalla tulos kahdella.

Yleinen tapa jakaa oman pääoman tuotto kolmeen tärkeään osatekijään on DuPontin kaava, joka tunnetaan myös strategisen voiton mallina. Oman pääoman tuoton jakaminen kolmeen osaan helpottaa ROE:n muutosten ymmärtämistä ajan kuluessa.

ROE (DuPontin kaava) = (Nettovoitto / Liikevaihto) * (Liikevaihto / Kokonaisvarat) * (Kokonaisvarat / Oma pääoma) = Nettovoittomarginaali * Varojen kiertonopeus * Rahoitusvelkaantumisaste

Normeja ja rajoja

Historiallisesti keskimääräinen ROE on ollut noin 10-12 %, ainakin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Vakaan talouden kannalta yli 12-15 %:n ROE:ta pidetään suotavana. Suhdeluku riippuu kuitenkin vahvasti monista tekijöistä, kuten toimialasta, taloudellisesta ympäristöstä (inflaatio, makrotaloudelliset riskit jne.).

Mitä korkeampi ROE, sitä parempi. Mutta korkeampi ROE ei välttämättä tarkoita yrityksen parempaa taloudellista tulosta. Kuten edellä on esitetty, DuPontin kaavassa korkeampi ROE voi olla seurausta suuresta rahoitusvoitosta, mutta liian suuri rahoitusvipu on vaarallista yrityksen vakavaraisuudelle.

Tarkka kaava ReadyRatios-analyysiohjelmistossa

ROE (nettotulosversio) = F2*(365/NUM_DAYS)/((F1 + F1)/2)

ROE (laaja tulosversio) = F2*(365/NUM_DAYS)/((F1 + F1)/2)

F2 – Laaja tuloslaskelma (IFRS:t).
F1, F1 – Rahoituslaskelma (tarkastelujakson alussa ja lopussa).
NUM_DAYS – Analysoidun jakson päivien lukumäärä.
365 – Päiviä vuodessa.

Toimialan vertailuarvo

Tässä on Yhdysvaltain SEC:n tietojen perusteella laskettu toimialan vertailuarvomme, josta löydät ROE-suhteiden keskiarvot.

Asake:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.