Miten Trust-varat jaetaan oikein edunsaajille

Kun tulee aika jakaa varoja Trust-edunsaajille, se voidaan tehdä monin eri tavoin. Kun Trust koostuu pelkästään käteisvaroista, jakaminen on helppoa. Trustee voi kirjoittaa muutaman shekin, suorittaa Trustin varojenjaon ja lopettaa Trustin hallinnoinnin.

Jos Trustissa on muitakin varoja kuin käteisvaroja

Kun Trustissa on muitakin varoja kuin käteisvaroja, silloin varojen luovuttaminen edunsaajille voi olla hieman monimutkaisempaa. Kun Trust esimerkiksi jakaa kiinteistöjä edunsaajille, edunvalvoja allekirjoittaa kauppakirjan ja jättää sen läänin kirjaamoon. Kiinteistö voidaan tietenkin aina myydä ja jakaa tuotto trustin edunsaajille. Kiinteistö voidaan kuitenkin myös luovuttaa trustin ulkopuolelle ja trustin edunsaajien nimiin yhteisomistajina. Jotkut edunsaajat pitävät tätä jakotapaa parempana ja toiset eivät. Niille henkilöille, jotka haluavat omistaa kiinteistöjä yhdessä muiden trustin edunsaajien kanssa, kiinteistöjen luovuttaminen ulos trustista on helppo vaihtoehto.

Asakkeiden ja joukkovelkakirjojen osalta myös ne voidaan siirtää ulos trustista ilman, että niitä myydään. Trustee voi perustaa uusia välitystilejä edunsaajien nimiin, tai edunsaajat voivat luoda omia välitystilejään valitsemaansa laitokseen. Tämän jälkeen edunvalvoja voi määrätä, että kaikki osakkeet ja joukkovelkakirjat siirretään ”luontoissuorituksina” (eli myymättä niitä) trustin edunsaajille. Tämä voi olla hyvä tapa tehdä Trust-jako ilman myyntivoittoveroa.

Yritysosuuksia voidaan siirtää myös osakekirjojen ja toimeksiantojen avulla. Jos Trust omistaa tiiviisti omistetun yrityksen, joka siirtyy yhdelle tai useammalle Trustin edunsaajalle, siirto voi tapahtua helpolla paperityöllä. Trustee voi kirjoittaa uuden osakekirjan ja allekirjoittaa sen yhdessä toimeksiannon kanssa. Nämä asiakirjat todistavat sitten liiketoimintaosuuksien siirtymisen Trustin edunsaajille.

Lopputulos: jokaisella omaisuudella on oma tapansa siirtyä. Trusteen edunvalvojan ei välttämättä tarvitse myydä jokaista omaisuutta tehdäkseen trustin varojen jakoa. Jos haluat jatkaa Trustin omaisuuden omistamista (ilman, että sitä myydään), keskustele edunvalvojasi kanssa kyseisen omaisuuden ”luontoissuorituksena” tapahtuvasta Trustin jakamisesta sinulle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.