Miten tietää, onko aika jäädä eläkkeelle'

Päätöksenteko eläkkeelle jäämisen ajankohdasta on yksi vaikeimmista urapäätöksistä, joita työntekijä voi tehdä. Työntekijät ansaitsevat usein maksimitulonsa eläkkeelle siirtymishetkellä, joten liian aikaisen eläkkeelle siirtymisen taloudelliset seuraukset voivat olla syvälliset.

Huolellinen suunnittelu siirtymisestä kokopäivätyöstä eläkkeelle voi parantaa mahdollisuuksiasi sujuvaan sopeutumiseen. On monia tekijöitä, jotka on otettava huomioon ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Ennen kuin päätät jäädä eläkkeelle, harkitse:

 • Työtyytyväisyys
 • Fyysinen/henkinen työkyky
 • Taloudellinen vakaus
 • Terveydenhuollon kattavuus
 • Elämäntyytyväisyys

Työtyytyväisyys

Älä sekoita epätyydyttävää työtilannetta eläkkeelle siirtymisen välttämättömyyteen. Työntekijät, jotka työskentelevät työssä, joka ei sovi heidän taitoihinsa, arvoihinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa, kiirehtivät todennäköisemmin eläkkeelle siirtymistä.

Liian aikaisin eläkkeelle siirtymisellä voi olla vakavia taloudellisia seurauksia, varsinkin jos et ole vielä oikeutettu Medicare- tai sosiaaliturvaan. Jos olet nuorempi kuin oletit olevasi eläkeiässä, kysy itseltäsi:

 • Oletko valmis lopettamaan työnteon kokonaan vai oletko valmis lopettamaan nykyisen työsi?
 • Voisitko silti jäädä eläkkeelle, jos olisit paremmassa työympäristössä?
 • Olisitko onnellisempi uranvaihdosta kuin eläkkeelle jäämisestä?

Jos sinulla on epäilyksiä, harkitse työskentelyä uraneuvojan kanssa tai tutustu muihin työmahdollisuuksiin omalla alallasi. Saatat huomata, että uranvaihto on sinulle parempi vaihtoehto kuin eläkkeelle jääminen.

Voit myös huomata, että tyytymättömyytesi työntekoon ei liity mitenkään itse työhön vaan pikemminkin siihen, että olet valmis lopettamaan työnteon kokonaan. Jos näin on, voi olla aika alkaa harkita eläkkeelle siirtymistä.

Fyysinen/henkinen työkyky

Joitakin fyysisesti vaativia töitä, kuten rakennusalalla työskentelyä, on vaikea jatkaa tietyn iän jälkeen. Vaikka haluaisit jatkaa työntekoa, saatat huomata, että sinulla on fyysisiä vaikeuksia suoriutua työstäsi.

Jos sinulla on kognitiivisia vaikeuksia tai jos tällaisia terveysongelmia esiintyy suvussasi, saatat myös huomata harkitsevasi eläkkeelle jäämistä aikaisemmin kuin muuten haluaisit.

Jos olet huolissasi fyysisestä tai psyykkisestä kyvystäsi suoriutua työstäsi, keskustele huolistasi lääkärisi kanssa. Hän voi ehkä antaa sinulle ennustetun aikataulun siitä, kuinka kauan voit odottaa voivasi jatkaa työssäsi.

Jos ennakoit, että joudut ehkä jäämään varhaiseläkkeelle terveydentilasi tai fyysisen toimintakykysi vuoksi, aloita jo varhaisessa vaiheessa suunnittelemaan, miten huolehdit raha-asioistasi ja terveydenhoidostasi eläkkeellä ollessasi.

Taloudellinen vakaus

Kun olet kerran päässyt eläkkeelle, tahdot luultavasti pysyä myös jatkossa eläkkeellä. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oltava riittävästi rahaa säästössä tarpeisiisi.

Seuraa menojasi, jotta sinulla on realistinen käsitys siitä, kuinka paljon tuloja tarvitset ylläpitääksesi haluamaasi elämäntapaa. Joitakin hyviä vertailukohtia, joita kannattaa harkita, ovat:

 • Säästät vähintään kahdeksankertaisen palkan 60 ikävuoteen mennessä
 • Säästät vähintään kymmenkertaisen palkan 67 ikävuoteen mennessä

Jos säästösi ovat tuossa luokassa, voit olla hyvässä taloudellisessa kunnossa eläkkeelle jäämistä varten.

Jos olet naimisissa, sinun ja puolisosi on päätettävä taloudellisista yksityiskohdista, kuten:

 • Ovatko eläkemaksut kertakorvauksena, yhden elinkaaren aikana vai yhteiseläkkeenä
 • Jääkö puolisosi eläkkeelle samaan aikaan kuin sinä
 • Kuinka alatte kumpikin ottaa sosiaaliturvaa
 • Kuinka alatte ottaa maksuja 401(k):sta, IRA:sta, eläkkeestä tai muista eläkejärjestelyistä

Tämänhetkisten menojen seuraamisen lisäksi sinun on otettava huomioon muutokset, joita voit kohtuudella odottaa eläkkeelle jäämisen jälkeen. Et esimerkiksi enää käyttäisi työvaatteita tai työmatkakuluja, mutta saattaisit käyttää enemmän rahaa:

 • Matkoihin
 • Viihteeseen
 • Ruokailuun
 • Harrastuksiin
 • Terveydenhuoltoon

Konsultoi taloussuunnittelijaa saadaksesi tietoa siitä, onko sinulla eläkkeelle jäädessäsi riittävästi rahaa. Social Security Administration voi myös auttaa sinua arvioimaan eläke-etuuksiasi. Ota yhteyttä eläke- tai 401(k)-järjestelyjesi edustajiin selvittääksesi tulopotentiaalisi näistä lähteistä.

Todellinen määrä, jonka saat sosiaaliturvaetuuksina, voi poiketa mahdollisista arvioista riippuen siitä, milloin jäät eläkkeelle. Sosiaaliturvaetuuksia säätelevät lait voivat muuttua, koska rahaston varantojen ennustetaan tyhjenevän vuoteen 2037 mennessä.

Terveydenhuollon kattavuus

Kuinka terveenä lopetatkaan työelämässä, jossain vaiheessa eläkkeelle siirtymistäsi terveydenhuoltotarpeesi lisääntyvät. Terveydenhuoltokustannuksiin varautuminen on keskeinen osa eläkesuunnittelua.

Monille eläkeläisille terveydenhuoltokustannukset muodostavat suurimman osan budjetista: nyt 65 vuotta täyttävä pariskunta tarvitsee eläkkeellä ollessaan keskimäärin 295 000 dollaria terveydenhuoltokustannusten kattamiseen – ja tässä ei ole mukana pitkäaikaishoitoa.

Nykyisistä 65-vuotiaista yksi viidestä saattaa tarvita pitkäaikaishoitoa tai asumistukea yli viiden vuoden ajan. Harkitse, kannattaako sijoittaa pitkäaikaishoitovakuutukseen, joka voi auttaa näiden kustannusten kattamisessa.

Jos et ole vielä tarpeeksi vanha Medicare-järjestelmään pääsemiseksi, pohdi vaihtoehtojasi sairausvakuutusturvan saamiseksi ja tiedosta kustannukset. Tapaa nykyisen työnantajasi henkilöstöhenkilöstön jäsen, jotta olet täysin tietoinen kaikista tarjotuista eläkkeelle siirtymisen jälkeisistä sairaanhoitoeduista.

Silloinkin kun olet oikeutettu Medicareen, se ei välttämättä kata kaikkia sairaanhoitokulujasi eläkkeelle jäätyäsi. Noin 15 prosenttia keskimääräisen eläkeläisen vuotuisista menoista liittyy terveydenhuoltoon, mukaan lukien Medicare-maksut. Varmista, että sinulla on suunnitelma seuraavien kustannusten kattamiseksi:

 • Sairausvakuutusmaksut
 • Säännöllinen ennaltaehkäisevä hoito
 • Reseptilääkkeet
 • Kirurgiset ja muut toimenpiteet
 • Pitkäaikaishoito tai sairaanhoitoapu

Medicare ei kata päivittäisiin elintoimintoihin liittyvää pitkäaikaishoitoa, vaikka terveydenhuoltokulusi korvattaisiinkin.

Elämäntyytyväisyys

Eläkkeelle jäämisen logististen näkökohtien lisäksi on otettava huomioon myös emotionaaliset ja henkilökohtaiset seuraukset. Vaikka monet eläkeläiset nauttivat vapaudesta matkustaa, vierailla perheen luona ja tutustua harrastuksiin työelämästä lähdettyään, toiset kokevat suunnan puutetta, tylsyyttä ja elämäntyytyväisyyden menetystä.

Jos haluat varmistaa, että olet valmistautunut eläkkeelle jäämiseen, harkitse kokeilun tekemistä, kun otat jonkin aikaa vapaata työelämästä:

 • Tutki joitakin suunniteltuja harrastuksiasi tai harrastuksiasi
 • Tee sivutoimisesti konsultointia
 • Tee vapaaehtoistyötä järjestössä, josta välität

Monet eläkkeelle jäävät aloittavat myös ”pehmeällä” eläkkeelle siirtymisellä, jossa he vähentävät kokoaikaista työpanostaan mutta eivät jätä työelämää kokonaan. Jos sinun on hankittava jonkin verran tuloja tai haluaisit mieluummin jatkaa työssäkäyntiä, jotta pysyisit kiireisenä, keskustele pomosi kanssa työaikasi vähentämisestä.

Työn vähentäminen kourallinen tunteja kerrallaan tarjoaa keinon siirtyä eläkkeelle helpommin ilman äkillisiä muutoksia elämäntyyliisi tai budjettiisi. Työnantajasi voi myös harkita sinun säilyttämistä toisessa tehtävässä, esimerkiksi konsulttina.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.