Fort Peckin pato – Fort Peck MT

Kuvaus

”Maavoimien insinöörit rakentavat piiri-insinöörin valvonnassa Fort Peckin patoa Missouri-joen varrella Montanan koillisosassa, noin 20 mailia Glasgow’sta kaakkoon Fort Peckin kaupungin lähellä.

Hankkeen ensisijaisena tarkoituksena on parantaa laivaliikennettä joella Sioux Cityn alapuolella Iowassa sijaitsevan Mississippi-joen yhtymäkohtaan, joka on 764 mailin pituinen matka. Toissijaisia tarkoituksia ovat tulvasuojelu, rantaeroosion estäminen, vesivoima ja kastelu. Lisäksi hankkeeseen ryhdyttiin aikana, jolloin oli välttämätöntä tarjota työtä työttömille, ja hankkeeseen käytettiin 47 000 000 työtuntia heinäkuun 1. päivään 1938 mennessä.

Padon enimmäiskorkeus on 250,5 jalkaa, ja sen pituus jyrkänteiden välissä on noin 2 mailia, ja lisäksi on noin 2 mailin pituinen lisäosuus joen länsirantaa pitkin. Pohjan enimmäisleveys on 3 150 jalkaa ja yläreunan, jonka päälle tulee asfalttipäällysteinen tie, leveys on 50 jalkaa. Patoon tulee 109 000 000 kuutiometriä kalliota. Luotavan tekoaltaan pinta-ala on 245 000 hehtaaria, pituus 189 mailia, leveys 16 mailia ja rantaviivan pituus 1 600 mailia.

Maapadon rakentaminen tapahtuu hydraulisella täyttömenetelmällä, jossa käytetään neljää sähkökäyttöistä ruoppausyksikköä. Pohjimmiltaan se koostuu kahdesta aiemmasta hiekkakuoresta, joiden välissä on tiivis, suhteellisen tiivis hienoainesta sisältävä ”ydin”. Heinäkuun 1. päivään 1938 mennessä maa-ainesta oli sijoitettu 95 000 000 jaardia, ja koko hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 1939 loppuun mennessä.

Fort Peckin padon ylivuotoputki on rakennettu patoaltaan erääseen haaraan, noin kolme mailia maapadosta itään. Se on suunniteltu purkamaan enintään 250 000 kuutiojalkaa vettä sekunnissa, ja tämä kapasiteetti yhdessä maapadon yhteyteen rakennettujen tunneleiden kanssa suojaa patoa suurimmalta arvioidulta tulvalta.

Ylitysputki koostuu leveästä lähestymiskanavasta, betonisesta porttirakenteesta, johon on asennettu 16 pystysuoraa nostoporttia, joista kukin on 25 jalkaa korkea ja 40 jalkaa leveä, betonivuoratusta kanavasta, jonka pituus on 1,5 kilometriä ja jonka päässä on betoninen katkaisurakenne, sekä vuoraamattomasta rauhoitusosasta, josta purkautuva vesi palaa takaisin Missourijokeen noin 8 mailia padon alapuolella olevaan pisteeseen.

Ylityspadon rakentamiseen kuului 14 000 000 jaardia maa- ja liuskekiviainesta ja 560 000 kuutiota betonia ja 55 000 000 puntaa terästä. Koko hankkeen arvioidut kustannukset ovat yli 100 000 000 dollaria. Ylivuotoputki ja porttirakenne valmistuivat syyskuussa 1938 noin 7 468 000 dollarin kustannuksin.”
(Short ja Brown)

”Fort Peck oli julkisten töiden hallinnon (Public Works Administration) suuri hanke, osa New Dealia. Fort Peckin padon rakentaminen alkoi vuonna 1933 ja työllisti parhaimmillaan heinäkuussa 1936 10 546 työntekijää. Pato, joka on nimetty 1800-luvun kauppapaikan mukaan, valmistui vuonna 1940, ja se alkoi tuottaa sähköä heinäkuussa 1943. Fort Peckin kaupunki Montanassa, ”hallituskaupunki”, rakennettiin armeijan insinöörijoukkojen henkilöstölle ja ”vastuullisissa tehtävissä” oleville miehille ja heidän perheilleen padon rakentamisen ajaksi. Monet padon työntekijöitä tukeneista tiloista, kuten virkistyskeskus ja teatteri, ovat edelleen käytössä. Fort Peckin lisäksi syntyi muitakin kaupunkeja majoittamaan työläisiä. Näitä olivat muun muassa Wheeler ja McCone City sekä yli tusina muuta kaupunkia. Monet kodeista siirrettiin myöhemmin maatiloille ja kaupunkeihin ympäri Montanaa.”
(Wikipedia)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.