Federal Sexting Laws & Penalties:

Tämä asianajotoimisto edustaa teini-ikäisiä ja nuoria miehiä ja naisia, joita syytetään liittovaltion rikoksista, koska he ovat vaihtaneet valokuvia ja videoita, joissa alle 18-vuotiaita teini-ikäisiä kuvataan alastomina tai seksuaalisiin tekoihin osallistuvina. Näiden valokuvien ja videoiden vaihtoa kutsutaan yleisesti ”sextingiksi”. Sexting tapahtuu tekstiviesteillä, chat-sovelluksissa, kuten Signal, Kik ja WhattsApp, sekä verkkokeskusteluissa ja sähköpostin välityksellä.

Federal Sexting Crimes

Sekstailu tai digitaaliset chatit, joissa vaihdetaan pornografisia kuvia ja joissa toinen henkilö on vähintään 18-vuotias mutta toinen alle 18-vuotias, voivat johtaa liittovaltion rikossyytteisiin lapsipornografiasta ja alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sexting on selkeiden kuvien lähettämistä toiselle henkilölle digitaalisten laitteiden avulla. Teko on laiton ja siitä voidaan langettaa erittäin korkeat vankeusrangaistukset, kun kuvat ovat alaikäisiä tai kun alaikäistä ohjataan luomaan tai lähettämään kuvia itsestään 18-vuotiaalle tai sitä vanhemmalle henkilölle.

Juuri 18 vuotta täyttäneiden lukiolaisten harmiksi liittovaltion liittovaltion liittovaltion poliisi on ryhtynyt kovalla kädellä rangaistavaksi teini-ikäisten suorittamaa sextingiä. Olemme havainneet ja edustaneet lukiolaisia, joita tutkittiin ja syytettiin lapsipornografian hallussapidosta, lapsipornografian levittämisestä, houkuttelusta lapsipornografian luomiseen ja lapsipornografian luomisesta teoista, joihin nämä oppilaat syyllistyivät tiedostamatta oikeudellisia seurauksia. Ongelmana näille 18-vuotiaille on se, että kuvien kohteet ovat itse opiskelijoita, jolloin näiden kuvien luominen, hallussapito ja jakaminen on laitonta.

Online-chat-huoneet, tekstiviestit tai älypuhelinsovellukset chattailua varten ovat yleisiä menetelmiä, joita teini-ikäiset käyttävät kommunikoidessaan toistensa kanssa ja lähettäessään pornografisia kuvia edestakaisin. Kun toinen teineistä on alle 18-vuotias, liittovaltion syytteet voivat seurata.

Liittovaltion sexting-laeissa ei kuitenkaan määritellä ikävaatimusta syytteeseenpanoa varten. Näin ollen hypoteettisesti 16-vuotias, joka pyytää tyttöystävältään alastonkuvaa, voi teknisesti saada syytteen näiden lakien nojalla. Syytteen nostaminen on liittovaltion tutkijoiden ja syyttäjien harkinnassa.

Liittovaltion rikossyytteiden rangaistustaulukko

Liittovaltion rikossyyte Kuvaus Vuosien vankeusrangaistus
18 USC 2251 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 15-30 vuotta
18 USC 2422 Pakottaminen ja houkuttelu 10 vuotta – Elinkautinen vankeusrangaistus
18 USC 2252 Aineisto, joka kuvaa alaikäisen seksuaalista hyväksikäyttöä 10-40 vuotta
18 USC 1470 Siveettömän aineiston välittäminen alaikäisille 10-40 vuotta
18 USC 1466A Obscene representations of children 10-40 vuotta

Lakien selitykset &Rangaistukset

18 U.S.C. § 2251
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö.

Pykälässä 2251(a) kielletään alaikäisen palkkaaminen, käyttäminen, suostuttelu, taivuttelu, houkuttelu tai pakottaminen taikka alaikäisen kuljettaminen osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupassa tarkoituksessa, että alaikäinen osallistuisi mihinkään seksuaalisesti ilmeiseen käytökseen tällaisen käytöksen visuaalisen kuvauksen tuottamiseksi;

Pykälässä 2251(b) kielletään vanhempaa, laillista huoltajaa tai henkilöä, jolla on alaikäisen huoltajuus tai määräysvalta, tieten tahtoen sallimasta alaikäisen ryhtyä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan käytökseen tällaisen käytöksen visuaalisen kuvauksen tuottamista varten;

Pykälän 2251(c) kohdassa kielletään alaikäisen työllistäminen, käyttäminen, suostutteleminen, houkutteleminen, houkutteleminen tai pakottaminen osallistumaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan käytökseen Yhdysvaltojen ulkopuolella tällaisen käytöksen kuvallisen kuvauksen tuottamiseksi;

2251(d) §:ssä kielletään tietoisesti tekemästä, painattamasta tai julkaisemasta mainosta, jossa pyritään tai tarjotaan vastaanottamaan, vaihtamaan, ostamaan, tuottamaan, näyttämään, jakamaan tai jäljentämään visuaalista kuvaa, jossa alaikäinen osallistuu sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan käytökseen, tai jossa etsitään tai tarjotaan osallistumista alaikäisen suorittamaan tai hänen kanssaan suoritettavaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan käytökseen, tällaisen käytöksen visuaalisen kuvan tuottamista varten.

Pykälä 2251 sisältää yrityksen ja salaliiton, ja sen lakisääteinen vähimmäisrangaistus on 15 vuotta ja enimmäisrangaistus 30 vuotta vankeutta.
Jos vastaajalla on yksi aikaisempi tuomio 110 luvun, 1591 pykälän, 71 luvun, 109A luvun, 109A luvun, 117 luvun, 10. osaston 920 pykälän tai minkä tahansa vastaavan osavaltion tuomion nojalla, lakisääteinen vähimmäisrangaistus on 25 vuotta ja enimmäisrangaistus 50 vuotta vankeutta.

Jos vastaajalla on kaksi tai useampia aiempia tuomioita, lakisääteinen vähimmäisrangaistus on 35 vuotta ja enimmäisrangaistus elinkautinen vankeusrangaistus.

Jos tämän pykälän mukaisessa rikoksessa teko johtaa henkilön kuolemaan, lakisääteinen vähimmäisrangaistus on 30 vuotta ja enimmäisrangaistus elinkautinen vankeusrangaistus, ja kuolemanrangaistusta sovelletaan.

18 U.S.C. § 1466A
Obscene visual representations of the sexual abuse of children.

Pykälä 1466A(a) kieltää tietoisesti tuottamasta, levittämästä, vastaanottamasta tai pitämästä hallussaan levittämistarkoituksessa mitä tahansa visuaalista kuvausta (mukaan lukien piirustus, sarjakuva, veistos, tai maalaus), joka kuvaa alaikäistä osallistumassa sukupuolisiveellisyyteen ja joka on säädytön, tai joka kuvaa (tai näyttää kuvaavan) alaikäistä osallistumassa eläimellisyyteen, sadistiseen tai masokistiseen hyväksikäyttöön tai sukupuoliseen kanssakäymiseen (mukaan lukien sukupuolielimet-sukupuolielimet, suu-sukupuolielimet, peräaukko-sukupuolielimet tai suu-anaali). Tällaisella visuaalisella kuvauksella ei myöskään saa olla vakavaa kirjallista, taiteellista, poliittista tai tieteellistä arvoa. Pykälän 1466A(a) sisältää yrityksen ja salaliiton, ja siinä on rangaistuksia koskeva ristiviittaus 18 U.S.C. § 2252A(b)(1) (ks. jäljempänä).

1466A(b) §:ssä kielletään sellaisen minkä tahansa visuaalisen kuvauksen (mukaan lukien piirros, sarjakuva, veistos tai maalaus) tietoinen hallussapito, joka kuvaa alaikäistä osallistumassa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan käytökseen ja joka on säädytön, tai joka kuvaa (tai näyttää kuvaavan) alaikäistä osallistumasta graafiseen eläimelliseen hyväksikäyttöön, sadistiseen tai masokistiseen pahoinpitelyyn, tai seksuaaliseen kanssakäymiseen (mukaan lukien sukupuolielimet-sukupuolielimet- sukuelimiin liittyvä yhdyntä, suu-sukupuolielimiin liittyvä yhdyntä, peräaukko-sukupuolielimet- sukupuolielimiin liittyvä yhdyntä tai suu-sukupuoli- peräaukkoelimet- yhdyntäelimet- yhdyntäelimet- sukuelimet- sukupuolielimiin liittyvä yhdyntäelimet). Tällaisella visuaalisella kuvauksella ei myöskään saa olla vakavaa kirjallista, taiteellista, poliittista tai tieteellistä arvoa. Pykälän 1466A(b) sisältää yrityksen ja salaliiton, ja siinä on rangaistusten osalta ristiviittaus 18 U.S.C. § 2252A(b)(2) §:ään (ks. jäljempänä).

Pykälän 1466A(c) §:n mukaan kuvatun alaikäisen ei tarvitse olla todellisuudessa olemassa.

18 U.S.C. § 2252
Terityinen toiminta, joka liittyy aineistoon, johon liittyy alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä.

Pykälän 2252(a)(1) kohdassa kielletään tietoinen visuaalisen kuvauksen kuljettaminen tai lähettäminen millä tahansa keinolla (tietokone mukaan lukien), jos visuaalisen kuvauksen tuottamiseen liittyy alaikäisen käyttäminen seksuaalisessa käytöksessä ja tällainen visuaalinen kuvaus esittää tällaista käytöstä;
Pykälän 2252(a)(2) kohdassa kielletään kuvallisen kuvauksen tietoinen vastaanottaminen tai levittäminen tai kuvallisen kuvauksen tietoinen jäljentäminen levittämistä varten, jos kuvallisen kuvauksen tuottamiseen liittyy alaikäisen käyttäminen seksuaalisessa käyttäytymisessä ja jos kuvallinen kuvauksessa on kyse tällaisesta käyttäytymisestä;

Pykälän 2252(a)(3) kohdassa kielletään tietoisesti myymästä tai pitämästä hallussaan tarkoituksessa myydä visuaalista kuvaa, jos visuaalisen kuvan tuottamiseen liittyy alaikäisen käyttäminen seksuaalisessa käyttäytymisessä ja tällainen visuaalinen kuva esittää tällaista käyttäytymistä;
Pykälän 2252(a)(4) kohdassa kielletään yhden tai useamman kirjan, lehden, aikakauslehden, elokuvan, videonauhan tai muun sellaisen aineiston tietoinen hallussapito, joka sisältää visuaalista kuvausta, jos visuaalisen kuvauksen tuottamiseen liittyy alaikäisen käyttäminen sukupuolisiveellisessä käytöksessä ja tällainen visuaalinen kuvaus on tällaista käytöstä.

Pykälän (a)(1), (a)(2) ja (a)(3) kohdat sisältävät yrityksen ja salaliiton, ja niiden lakisääteinen vähimmäisrangaistus on viisi vuotta ja enimmäisrangaistus 20 vuotta vankeutta. Jos vastaaja on aiemmin tuomittu 110 luvun, 1591 pykälän, 71 luvun, 109A luvun, 117 luvun, 10 osaston 920 pykälän tai vastaavan osavaltiossa annetun tuomion nojalla, lakisääteinen vähimmäisrangaistus on 15 vuotta ja enimmäisrangaistus 40 vuotta vankeutta.

Kohdan (a)(4) lakisääteinen enimmäisrangaistus on kymmenen vuotta vankeutta. Jos vastaaja on aiemmin tuomittu 110 luvun, 71 luvun, 109A luvun, 117 luvun, 10 osaston 920 pykälän tai vastaavan osavaltion tuomion nojalla, lakisääteinen vähimmäisrangaistus on kymmenen vuotta ja enimmäisrangaistus 20 vuotta vankeutta.

18 U.S.C. § 2252A
Tietyistä toimista, jotka liittyvät aineistoon, joka muodostaa lapsipornografian tai sisältää sitä.

Section 2252A(a)(1)(1) kieltää lapsipornografian tietoinen postittaminen tai kuljettaminen tai lähettäminen (mukaan lukien tietokoneen välityksellä);
Section 2252A(a)(2)(2) kieltää lapsipornografian tai lapsipornografiaa sisältävän aineiston tietoinen vastaanottaminen tai levittäminen;

Section 2252A(a)(3) kieltää lapsipornografian tietoinen jäljentäminen levittämistä varten (myös tietokoneen välityksellä) tai sellaisen aineiston mainostaminen, myynninedistäminen, esittäminen, levittäminen tai pyytäminen (myös tietokoneen välityksellä), joka sisältää epäsiveellisen visuaalisen kuvauksen alaikäisestä, joka osallistuu sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan käytökseen, tai visuaalisen kuvauksen todellisesta alaikäisestä, joka osallistuu sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan käytökseen;
Section 2252A(a)(4) kieltää lapsipornografian myyminen tieten tahtoen, tai sen hallussapito tarkoituksenaan myydä;

Section 2252A(a)(5)(5) kieltää sellaisen kirjan, lehden, aikakauslehden, elokuvan, videonauhan, tietokonelevyn tai muun aineiston tietoinen hallussapito, joka sisältää lapsipornografista kuvaa;

Section 2252A(a)(6)(6) kieltää tietoisen levittämisen, tarjoamisen, lähettämisen tai toimittamisen alaikäiselle minkä tahansa visuaalisen kuvauksen (tai kuvaukselta näyttävän kuvauksen), jossa alaikäinen osallistuu seksuaalisesti ilmeiseen käyttäytymiseen, tarkoituksenaan houkutella tai suostutella alaikäinen osallistumaan laittomaan toimintaan;

Pykälän 2252A(a)(7) §:ssä kielletään tietoisesti sellaisen lapsipornografian tuottaminen levittämistarkoituksessa tai levittäminen (myös tietokoneen välityksellä), joka on mukautettu tai muunnettu kuva tunnistettavasta alaikäisestä.

Pykälän (a)(1), (a)(2), (a)(3), (a)(4) ja (a)(6) pykälät sisältävät yrityksen ja salaliiton, ja niiden lakisääteinen vähimmäisrangaistus on viisi vuotta ja enimmäisrangaistus 20 vuotta vankeutta. Jos vastaaja on aiemmin tuomittu 110 luvun, 1591 pykälän, 71 luvun, 109A luvun, 117 luvun, 10 osaston 920 pykälän tai vastaavan osavaltiossa annetun tuomion nojalla, lakisääteinen vähimmäisrangaistus on 15 vuotta ja enimmäisrangaistus 40 vuotta vankeutta.

Luvun (a)(5) käsittää yritykset ja salaliitot, ja sen lakisääteinen enimmäisrangaistus on kymmenen vuotta vankeutta. Jos vastaaja on aiemmin tuomittu 110 luvun, 71 luvun, 109A luvun, 117 luvun, 10 osaston 920 pykälän tai vastaavan osavaltiotuomion nojalla, lakisääteinen vähimmäisrangaistus on kymmenen vuotta ja enimmäisrangaistus 20 vuotta vankeutta.

Subsection (a)(7) sisältää yritykset ja salaliitot, ja sen lakisääteinen enimmäisrangaistus on viisitoista vuotta vankeutta.

18 U.S.C. § 2422
Pakottaminen ja houkuttelu.

Section 2422(a) kieltää tietoisesti suostuttelemasta, yllyttämästä, houkuttelemasta, houkuttelemasta tai pakottamasta jotakuta matkustamaan prostituutioon tai muuhun laittomaan seksuaaliselle toiminnalle. Pykälä 2422(a) sisältää yrityksen, ja sen lakisääteinen enimmäisrangaistus on 20 vuotta vankeutta.

Pykälä 2422(b) kieltää käyttämästä postia tai mitä tahansa osavaltioiden väliseen kauppaan liittyvää välinettä tai välinettä tieten tahtoen suostutella, houkutella, houkutella, houkutella tai
pakottaa alle 18-vuotiasta henkilöä prostituutioon tai muuhun laittomaan seksuaaliseen toimintaan. Pykälä 2422(b) sisältää
yrittämisen, ja siitä säädetty vähimmäisrangaistus on kymmenen vuotta ja enimmäisrangaistus elinkautista vankeutta.

Federal Statutes in Full

18 U.S. Code § 2422 – Pakottaminen ja houkuttelu

(a) Joka tieten tahtoen suostuttelee, houkuttelee, houkuttelee tai pakottaa kenet tahansa henkilön matkustamaan osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupassa tai jollakin Yhdysvaltojen alueella tai hallussa olevalla alueella tai hallussa olevalla alueella harjoittamaan prostituutiota tai mitä tahansa seksuaalista toimintaa, josta ketä tahansa henkilöä voidaan syyttää rikoksesta, tai yrittämään sellaista, on tuomittava sakkoihin tämän osaston nojalla tai vankeusrangaistukseen, jonka pituus voi olla enintään kaksikymmentä vuotta, tai molempiin.
(b) Joka postin tai minkä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineen tai keinon avulla tai Yhdysvaltojen merenkulun ja alueellisen lainkäyttövallan alueella tietoisesti suostuttelee, houkuttelee, houkuttelee tai pakottaa henkilön, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta, prostituutioon tai muuhun sellaiseen seksuaaliseen toimintaan, josta ketä tahansa henkilöä voidaan syyttää rangaistavaksi rikokseksi, tai yrittää sitä, on tuomittava tämän osaston nojalla sakkoon ja vankeuteen vähintään kymmeneksi vuodeksi tai elinkautiseen vankeuteen.

18 U.S. Code § 2251 – Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

(a) Kuka tahansa henkilö, joka työllistää, käyttää, suostuttelee, yllyttää, houkuttelee, houkuttelee tai pakottaa alaikäisen harjoittamaan tai joka antaa alaikäisen avustaa toista henkilöä harjoittamaan tai joka kuljettaa alaikäistä osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupassa tai vaikuttaa siihen, tai jollakin Yhdysvaltojen alueella tai hallussa olevalla alueella tai hallussa olevalla alueella, tarkoituksenaan, että alaikäinen osallistuu seksuaalisesti ilmeiseen käyttäytymiseen tällaisen käyttäytymisen visuaalisen kuvauksen tuottamiseksi tai tällaisen käyttäytymisen elävän visuaalisen kuvauksen välittämiseksi, on rangaistava siten kuin alajaksossa (e) säädetään, jos tällainen henkilö tietää tai hänellä on syytä tietää, että tällaista kuvamateriaalia kuljetetaan tai välitetään käyttäen mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupankäynnin välinettä tai laitosta taikka osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupankäynnissä tai siihen vaikuttavaa välinettä tai laitosta tai että se lähetetään postitse, jos kyseinen kuvamateriaali on tuotettu tai välitetty käyttäen materiaalia, joka on postitettu, lähetetty tai kuljetettu osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupankäynnissä tai siihen vaikuttavassa välissä tai siihen vaikuttavassa välissä tai siihen vaikuttavassa välissä millä tahansa keinolla, mukaan lukien tietokoneen välityksellä, tai jos tällainen kuvamateriaali on tosiasiallisesti kuljetettu tai välitetty käyttäen mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupankäynnin välinettä tai laitosta tai siihen vaikuttavassa välineessä tai laitteistolla taikka postitse.

(b) Vanhempaa, laillista huoltajaa tai henkilöä, jolla on alaikäisen huoltajuus tai määräysvalta, joka tietoisesti sallii tällaisen alaikäisen harjoittaa tai avustaa toista henkilöä harjoittamaan sukupuolisiveellisyyttä tällaisen käyttäytymisen visuaalisen kuvauksen tuottamiseksi tai tällaisen käyttäytymisen elävän visuaalisen kuvauksen välittämiseksi, on rangaistava tämän pykälän alajaksossa (e) säädetyllä tavalla, jos tällainen vanhempi, laillinen huoltaja, tai henkilö tietää tai hänellä on syytä tietää, että tällaista kuvamateriaalia kuljetetaan tai välitetään käyttäen mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välinettä tai laitosta tai käyttäen mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välinettä tai laitosta tai käyttäen mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välinettä tai laitosta tai käyttäen mitä tahansa välinettä tai laitosta tai käyttäen mitä tahansa välineitä tai laitosta tai käyttäen mitä tahansa välineitä tai laitosta tai käyttämällä mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välinettä tai laitosta tai käyttäen mitä tahansa välineitä tai laitosta tai käyttämällä mitä tahansa välinettä tai laitosta tai käyttämällä mitä tahansa välinettä tai laitosta tai laitosta tai käyttämällä mitä tahansa välineitä tai laitosta tai käyttäen minkä tahansa välinettä tai laitosta.
(c)

(1) Henkilöä, joka kohdassa (2) kuvatussa tilanteessa käyttää, suostuttelee, suostuttelee, taivuttelee, houkuttelee tai pakottaa alaikäisen ryhtymään tai joka antaa alaikäisen avustaa jotakuta muuta henkilöä ryhtymään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan käytökseen Yhdysvaltojen, sen alueiden tai hallussapitovaltion ulkopuolella tarkoituksenaan valmistaa visuaalinen kuvaus tällaisesta käytöksestä, on rangaistava kohdan (e) mukaisesti.
(2) Kohdassa (1) tarkoitettu seikka on se, että-

(A) henkilö aikoo kuljettaa tällaisen kuvallisen kuvauksen Yhdysvaltoihin, sen alueille tai hallussaan oleviin alueisiin millä tahansa keinolla, mukaan lukien käyttämällä mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan tai postin välinettä tai laitosta; tai
(B) henkilö kuljettaa tällaisen kuvallisen kuvauksen Yhdysvaltoihin, sen alueille tai hallussaan oleviin alueisiin millä tahansa keinolla, mukaan lukien käyttämällä mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan tai postin välinettä tai laitosta.

(d)

(1) Henkilö, joka kohdassa (2) kuvatussa tilanteessa tietoisesti tekee, painattaa tai julkaisee tai antaa tehdä, painattaa tai julkaista ilmoituksen tai mainoksen, jolla haetaan tai tarjotaan-

(A) vastaanottaa vaihtamaan, ostamaan, tuottamaan, näyttämään, levittämään tai jäljentämään mitä tahansa kuvamateriaalia, jos tällaisen kuvamateriaalin tuottamiseen liittyy alaikäisen käyttäminen sukupuolisiveellisessä käytöksessä ja jos tällainen kuvamateriaali on tällaista käytöstä; tai
(B) osallistumisesta alaikäisen suorittamaan tai hänen kanssaan suorittamaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan tekoon, jonka tarkoituksena on tällaisen teon kuvallisen kuvauksen tuottaminen,
on rangaistava siten kuin alajaksossa (e) säädetään.

(2) Kohdassa (1) tarkoitettu seikka on se, että-

(A) kyseinen henkilö tietää tai hänellä on syytä tietää, että tällainen ilmoitus tai mainos kuljetetaan käyttäen mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välinettä tai laitosta tai osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupassa tai siihen vaikuttavassa tai vaikuttavassa kaupassa millä tahansa keinolla, mukaan lukien tietokoneen välityksellä tai postitse; tai
(B) tällaista ilmoitusta tai mainosta kuljetetaan käyttäen mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaankaupan välinettä tai laitosta taikka osavaltioiden välisessä tai ulkomaankaupassa tai siihen vaikuttavaa välinettä tai laitosta käyttäen mitä tahansa keinoa, mukaan lukien tietokoneen välityksellä tai postitse.

(e) Henkilö, joka rikkoo tätä pykälää tai yrittää tai vehkeilee sen rikkomiseksi, on tuomittava tämän osaston nojalla sakkoon ja vankeuteen vähintään 15 vuodeksi ja enintään 30 vuodeksi, mutta jos tällaisella henkilöllä on yksi aiempi tuomio tämän luvun nojalla, 1591 §:n, 71 luvun, 109A luvun, vastaanottamisesta, postittamisesta, myynnistä, jakelusta, lähettämisestä tai kuljettamisesta, on tällainen henkilö tuomittava tämän osaston nojalla sakkoihin ja vankeuteen vähintään 25 vuodeksi ja enintään 50 vuodeksi, mutta jos tällaisella henkilöllä on kaksi tai useampia aiempia tuomioita tämän luvun, 71 luvun tai 109A luvun nojalla, tai 117 luvun tai 10 osaston 920 §:n (sotilasoikeuden yhtenäisen säännöstön 120 artikla) tai lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan minkä tahansa valtion lain nojalla, hänet on tuomittava tämän osaston nojalla sakkoon ja vankeuteen vähintään 35 vuodeksi ja enintään elinkaudeksi. Organisaatioille, jotka rikkovat tätä pykälää tai yrittävät tai vehkeilevät sen rikkomiseksi, on määrättävä sakko tämän osaston nojalla. Joka tämän pykälän mukaista rikosta tehdessään syyllistyy tekoon, joka johtaa henkilön kuolemaan, on tuomittava kuolemanrangaistukseen tai vankeuteen vähintään 30 vuodeksi tai elinkautiseen vankeuteen.

18 U.S. Code § 2252 – Eräät toimet, jotka liittyvät alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävään aineistoon

(a) Kuka tahansa henkilö, joka-

(1) tietoisesti kuljettaa tai lähettää käyttäen mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välinettä tai laitosta tai osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupassa tai siihen vaikuttavassa kaupassa millä tahansa keinolla, mukaan lukien tietokoneen tai postin välityksellä, minkä tahansa visuaalisen kuvailun, jos-

(A) tällaisen visuaalisen kuvailun tuottaminen käsittää alaikäisten käyttämistä sukupuolisiveellisessä käyttäytymisessä; ja
(B) tällainen kuvallinen kuvaus esittää tällaista käytöstä;

(2) tietoisesti vastaanottaa tai levittää sellaista kuvamateriaalia, jossa käytetään mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välinettä tai laitosta tai joka on postitettu tai joka on lähetetty tai kuljetettu osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupassa tai siihen vaikuttavassa kaupassa tai joka sisältää materiaalia, joka on postitettu tai joka on lähetetty tai näin lähetetty tai kuljetettu, millä tahansa keinolla, tietokone mukaan lukien, tai tietoisesti jäljentää minkä tahansa kuvallisen kuvauksen levittämistä varten käyttäen mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välinettä tai laitosta tai käyttäen mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan keinoa tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta tai laitosta; ja
(B) tällainen kuvallinen kuvaus esittää tällaista käytöstä;

(3) joko-

(A) Yhdysvaltojen erityisellä merenkulku- ja aluevaltausalueella tai Yhdysvaltojen hallituksen omistamalla, sille vuokratulla tai muulla tavoin käyttämällä tai sen valvonnassa olevalla maalla tai rakennuksella taikka tämän osaston 1151 §:ssä määritellyllä intiaanialueella tietoisesti myy tai pitää hallussaan tarkoituksenaan myydä mitä tahansa visuaalista kuvausta; tai
(B) tietoisesti myy tai pitää hallussaan tarkoituksessa myydä sellaista kuvamateriaalia, joka on postitettu, lähetetty tai kuljetettu käyttäen mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välinettä tai laitosta tai joka on lähetetty tai kuljetettu osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupassa tai joka vaikuttaa siihen, tai joka on tuotettu käyttäen materiaalia, joka on postitettu tai lähetetty tai kuljetettu käyttäen mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan keinoa tai välinettä, mukaan lukien tietokoneella, jos-

(i) tällaisen kuvamateriaalin tuottamiseen liittyy alaikäisen käyttäminen sukupuolisiveellisessä toiminnassa; ja
(ii) tällainen kuvallinen kuvaus on tällaista käytöstä; tai

(4) joko-

(A) Yhdysvaltojen erityisellä meri- ja aluevaltausalueella tai Yhdysvaltojen hallituksen omistamalla, sille vuokratulla tai muulla tavoin käyttämällä tai sen valvonnassa olevalla maalla tai rakennuksessa tai tämän osaston 1151 §:ssä määritellyllä intiaanialueella tietoisesti pitää hallussaan tai tietoisesti käyttää tarkoituksenaan katsella yhtä tai useampaa kirjaa, aikakauslehteä, aikakauskirjaa, elokuvaa, videonauhaa tai muuta aineistoa, joka sisältää visuaalista kuvausta; tai
(B) tietoisesti pitää hallussaan tai tietoisesti käyttää tarkoituksella katsellakseen yhtä tai useampaa kirjaa, aikakauslehteä, aikakauskirjaa, elokuvaa, videonauhaa tai muuta aineistoa, joka sisältää visuaalista kuvaa, joka on postitettu tai joka on lähetetty tai kuljetettu käyttäen mitä tahansa osavaltioidenvälisen tai ulkomaisen kaupan välinettä tai laitosta tai joka on lähetetty tai kuljetettu osavaltioidenvälisen tai ulkomaisen kaupan välityksellä tai siihen vaikuttaen, tai joka on tuotettu käyttäen materiaalia, joka on postitettu tai näin lähetetty tai kuljetettu, millä tahansa keinolla, tietokone mukaan lukien, jos-

(i) tällaisen kuvamateriaalin tuottamiseen liittyy alaikäisen käyttäminen sukupuolisiveellisessä käyttäytymisessä; ja
(ii) tällainen kuvallinen kuvaus esittää tällaista käytöstä;
on rangaistava tämän jakson (b) alakohdassa säädetyllä tavalla.
(2) Joka rikkoo tai yrittää tai vehkeilee rikkoakseen a alakohdan (4) kohtaa, on tuomittava tämän osaston nojalla sakkoon tai vankeuteen enintään kymmeneksi vuodeksi tai molempiin, mutta jos rikokseen liittyvässä kuvallisessa esittämisessä on ollut osallisena esipuberteetti-ikäinen alaikäinen tai alaikäinen, joka ei ole täyttänyt 12:ta ikävuotta, tällainen henkilö on tuomittava tämän osaston nojalla sakkoon ja vankeuteen enintään kahdeksikymmeneksi vuodeksi tai, jos tällaisella henkilöllä on aiempi tuomio tämän luvun 71 luvun tai 109A luvun nojalla, tai 117 luvusta tai 10 osaston 920 pykälän (sotilasoikeuden yhtenäisen säännöstön 120 artikla) nojalla tai minkä tahansa osavaltion lakien nojalla, jotka koskevat törkeää seksuaalista hyväksikäyttöä, seksuaalista hyväksikäyttöä tai alaikäisen tai huostaanotetun henkilön seksuaalista hyväksikäyttöä tai lapsipornografian tuottamista, hallussapitoa, vastaanottamista, postittamista, myyntiä, levittämistä, lähettämistä tai kuljettamista, hänet on tuomittava sakkoihin tämän osaston nojalla ja vankeusrangaistukseen, jonka pituus ei saa olla pienempi kuin 10 eikä suurempi kuin 20 vuotta.

(c)Vahvistava puolustus.-Vahvistavana puolustautumisperusteena syytteeseen, joka koskee alajakson (a) kohdan (4) rikkomista, on se, että vastaaja-

(1) piti hallussaan vähemmän kuin kolmea asiaa, jotka sisälsivät mitä tahansa kyseisessä kohdassa kiellettyä kuvamateriaalia; ja
(2) viipymättä ja vilpittömässä mielessä ja pitämättä hallussaan tai antamatta kenenkään muun henkilön kuin lainvalvontaviranomaisen päästä käsiksi mihin tahansa kuvalliseen kuva-aineistoon tai sen jäljennökseen-

(A) ryhtyi kohtuullisiin toimenpiteisiin hävittääkseen jokaisen tällaisen kuvallisen kuva-aineiston; tai
(B) ilmoitti asiasta lainvalvontaviranomaiselle ja antoi tälle mahdollisuuden päästä käsiksi kuhunkin tällaiseen kuvalliseen kuva-aineistoon.

18 U.S. Code § 1470 – Siveettömän aineiston siirtäminen alaikäisille

Kuka tahansa, joka postia tai mitä tahansa osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välinettä tai välinettä käyttäen tietoisesti siirtää siveetöntä aineistoa toiselle henkilölle, joka ei ole täyttänyt 16:tta vuotta, tietäen, että toinen henkilö ei ole täyttänyt 16:tta vuotta, tai joka yrittää tehdä niin, on tuomittava sakkoihin tämän osaston nojalla, vankeuteen enintään kymmeneksi vuodeksi tai molempiin.

18 U.S. Code § 1466A – Lasten seksuaalisen hyväksikäytön säädyttömät visuaaliset esitykset

(a)Yleistä.-Kuka tahansa henkilö, joka subsection (d):ssä kuvatussa tilanteessa tietoisesti valmistaa, levittää, vastaanottaa tai pitää hallussaan levittämistarkoituksessa mitä tahansa visuaalista kuvausta, mukaan lukien piirustusta, sarjakuvaa, veistosta tai maalausta, joka-
(1)
(A) kuvaa alaikäistä sukupuolisiveellisessä käytöksessä; ja
(B) on säädytön; tai
(2)
(A) kuvaa kuvaa, joka on tai näyttää olevan kuva alaikäisestä, joka harjoittaa graafista eläimellisyyttä, sadistista tai masokistista hyväksikäyttöä tai sukupuoliyhdyntää, mukaan lukien sukupuolielimet-sukupuolielimet, suu-sukupuolielimet, anaali-sukupuolielimet tai suu-anaaliyhdyntä, riippumatta siitä, onko kyseessä samaa vai vastakkaista sukupuolta olevien henkilöiden välinen; ja
(B) jolla ei ole vakavaa kirjallista, taiteellista, poliittista tai tieteellistä arvoa;
tai joka yrittää tai salaliittoutuu tekemään niin, on tuomittava 2252A(b)(1) §:ssä säädettyihin rangaistuksiin, mukaan lukien rangaistukset, jotka on säädetty tapauksissa, joihin liittyy aiempi tuomio.
(b)Lisärikokset.-Kuka tahansa henkilö, joka alajaksossa (d) kuvatussa tilanteessa tietoisesti pitää hallussaan mitä tahansa visuaalista kuvaa, mukaan lukien piirustusta, pilapiirrosta, veistosta tai maalausta, joka-
(1)
(A) kuvaa alaikäistä sukupuolisiveellisessä käytöksessä; ja
(B) on säädytön; tai
(2)
(A) kuvaa kuvaa, joka on tai näyttää olevan kuva alaikäisestä, joka harjoittaa graafista eläimellisyyttä, sadistista tai masokistista hyväksikäyttöä tai sukupuoliyhdyntää, mukaan lukien sukupuolielimet-sukupuolielimet, suu-sukupuolielimet, anaali-sukupuolielimet tai suu-anaaliyhdyntä, riippumatta siitä, onko kyseessä samaa vai vastakkaista sukupuolta olevien henkilöiden välinen; ja
(B) jolla ei ole vakavaa kirjallista, taiteellista, poliittista tai tieteellistä arvoa;
tai joka yrittää tai salaliittoutuu tekemään niin, on määrättävä 2252A(b)(2) §:ssä säädetyt rangaistukset, mukaan lukien rangaistukset, jotka on säädetty tapauksissa, joihin liittyy aiempi tuomio.
(c)Rikoksen ei-vaadittu osatekijä.-
Tämän pykälän mukaiseen rikokseen ei vaadita, että kuvattu alaikäinen todella on olemassa.
(d)Olosuhteet.-Kohdissa (a) ja (b) tarkoitettu olosuhde on se, että-
(1) jokin rikokseen liittyvä tai sitä edistävä viesti välitetään tai kuljetetaan postitse tai osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupassa millä tahansa keinolla, tietokone mukaan lukien, tai jotain osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välinettä tai välinettä käytetään muulla tavoin rikoksen tekemisessä tai sen edistämisessä;
(2) rikokseen liittyvässä tai sitä edistävässä viestinnässä on tarkoitus lähettää tai kuljettaa kuvamateriaalia postitse tai osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupassa millä tahansa välineellä, tietokone mukaan lukien;
(3) henkilö matkustaa tai häntä kuljetetaan osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupassa rikoksen tekemisessä tai sen edistämisessä;
(4) rikokseen liittyvä kuvallinen kuvaus on postitettu tai lähetetty tai kuljetettu osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupassa millä tahansa keinolla, mukaan lukien tietokoneella, tai se on tuotettu käyttäen materiaalia, joka on postitettu tai lähetetty tai kuljetettu osavaltioiden välisessä tai ulkomaisessa kaupassa millä tahansa keinolla, mukaan lukien tietokoneella; tai
(5) rikos on tehty Yhdysvaltojen erityisellä merioikeudellisella ja alueellisella lainkäyttöalueella tai jollakin Yhdysvaltojen alueella tai hallussa olevalla alueella.
(e)Myönteinen puolustautuminen.-Vahvistavana puolustautumisperusteena syytteeseen, joka koskee alajakson (b) rikkomista, on se, että vastaaja-
(1) piti hallussaan vähemmän kuin kolmea tällaista kuvamateriaalia; ja
(2) viipymättä ja vilpittömässä mielessä ja pitämättä hallussaan tai antamatta kenenkään muun henkilön kuin lainvalvontaviranomaisen päästä käsiksi mihinkään tällaiseen kuvamateriaaliin-
(A) ryhtyi kohtuullisiin toimenpiteisiin hävittääkseen kukin tällaisesta kuvamateriaalista; tai
(B) raportoi asiasta lainvalvontaviranomaisille ja antoi kyseiselle virastolle pääsyn kuhunkin tällaiseen kuvamateriaaliin.
(f)Määritelmät.-Tässä pykälässä tarkoitetaan-
(1) ilmaisulla ”kuvallinen esitys” kehittelemätöntä filmiä ja videonauhaa sekä tietokonelevylle tai sähköisesti tallennettua dataa, joka voidaan muuntaa kuvalliseksi esitykseksi, sekä valokuvaa, filmiä, videokuvaa, kuvaa, digitaalista kuvaa, tietokonekuvaa, tietokonekuvaa tai tietokoneella tuotettua kuvaa, riippumatta siitä, onko kuva tai esitys tehty tai tuotettu sähköisesti, mekaanisesti tai muulla tavoin;
(2) käsitteellä ”seksuaalisesti ilmeinen käyttäytyminen” on se merkitys, joka käsitteelle on annettu 2256(2)(A) tai 2256(2)(B) pykälässä; ja
(3) käsitteellä ”graafinen”, kun sitä käytetään seksuaalisesti ilmeisen käyttäytymisen kuvauksen yhteydessä, tarkoitetaan sitä, että katsoja voi havaita minkä tahansa kuvatun henkilön tai eläimen sukupuolielinten tai häpyluun alueen minkä tahansa osan ajasta, jolloin seksuaalisesti ilmeistä käyttäytymistä kuvataan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.