30 universaalia strategiaa kriittiseen oppimiseen

by Terry Heick

Opettajina me kaikki yritämme ymmärtää paremmin, miten ihmiset oppivat – ei nyt opettamalla opetetaan opetusstrategioita, vaan pikemminkin oppimisstrategioita – mutta ei oikeastaan strategioita. Oppimistoimia tai kognitiivisia toimia. Strategies for learning.

Omaohjautuva ja sosiaalinen oppiminen ovat epäilemättä kaikenlaisen tulevan oppimisen ytimessä, ja ajatus kriittisestä lukutaidosta ja kriittisestä oppimisesta tuon lukutaidon tavoittelemiseksi ovat keskeisiä nykyaikaisessa koulutuksessa.

Mutta oppimisen parantamiseksi sekä itseohjautuvissa että opettajakeskeisissä oppimisympäristöissä voi olla valaisevaa katsoa aktiviteettien, projektien ja kurssien ohi yrittäen saada selville, minkälaista aivojen tasolla tapahtuvaa toimintaa oppijat tekevät. Kuten punnerrukset, tuulisprintit ja painoharjoittelu ovat fyysisiä toimia, jotka auttavat harjoittelemaan urheilijan kehoa, millaiset kognitiiviset toimet harjoittelevat oppijan mieltä?

Bloomin taksonomiasta – erityisesti kommentoidusta ”Bloomin pyörästä” – on apua Bloomin taksonomian verbeistä, jotka ohjaavat oppimistoimien suunnittelua, mutta halusin olla vielä tarkempi. Tavoitteena on luoda itseohjautuva oppimismalli, joka tukee 21. vuosisadan oppijoita löytämään, analysoimaan, parantamaan, paketoimaan ja jakamaan tietoa itsetuntemuksen saavuttamiseksi. Mutta pidemmälle vietynä, mitkä ovat ne erityiset strategiat, jotka toimivat yleismaailmallisesti?

TeachThought Learning Taxonomy -teoksessa lähestyimme tätä ajatusta ja teimme sen uudelleen How To Add Rigor To Anything -teoksessa. Ja 32 Habits That Make Thinkers. Tämä on toinen yritys ymmärtää.

Using ’Universal Learning Strategies’

Miten tämä voi auttaa sinua opettajana? Käytä niitä ajattelukehotuksina tai keskusteluvihjeinä. Harkitse niitä projektipohjaisen oppimisen lähtökohtina. Pyydä oppilaita käyttämään niitä ”tyhjinä astioina”, jotka he voivat täyttää itse valitsemillaan oppimisaiheilla luodakseen omia oppimispolkujaan. Käytä niitä Genius Hourissa.

Suuri ajatus on, että tällaiset ”aivotoiminnot” eivät ole vain sellaisia tehtäviä, joita voit käyttää tehtävien luomiseksi, vaan, mikä tärkeämpää, ne ovat sellaisia tekoja, jotka edistävät tutkivaa ymmärrystä. Joten sen sijaan, että aloittaisit aiheesta – murtoluvuista, painovoimasta, metaforista tai rasismista – voit yksinkertaisesti vaatia itse kognitiivista toimintaa. Oppijat voivat valita aiheet itse, tai voit tarjota erilaisia aiheita.

Esimerkki? Oppijoille annetaan tämä luettelo, ja heitä pyydetään tarjoamaan aihe, josta he ovat uteliaita. He valitsevat aiheeseensa sopivan ”toiminnan”, ja sitten heitä pyydetään keksimään tehtävä, projekti tai yksinkertaisesti toiminta, joka on autenttista. Jos heillä on vaikeuksia, tarjoa heille kolme vaihtoehtoa, jotka vastaavat opetussuunnitelmaasi tai annettuja akateemisia standardeja. Yhteiskuntaopin opettaja voisi tarjota push-pull-tekijöitä, teollistumista ja sosiaalisen muutoksen tekijöitä. Yhteiskunnallisen muutoksen osalta 2, 4, 11 ja 16 ovat kaikki täysin järkeviä.

Yksilöllisesti, pienryhmissä tai kanssasi käydyssä vuoropuhelussa oppilaat alkavat laatia omia tehtäviään, ja sinä siirryt tehtäväohjaajasta oppimisen ohjaajaksi. Sinänsä ne eivät ole ”valmiita” tehtäviä, mutta niiden ei ole tarkoituskaan olla. Niiden tarkoituksena ei ole kehittää sisällöllistä kapasiteettia vaan oppimiskapasiteettia. Ihannetapauksessa ne olisivat osa laajempaa itseohjautuvan oppimisen mallia, jonka yksinkertaistettua versiota minäkin työstän.

30 Universaalia strategiaa kriittiseen oppimiseen

 1. Haasta näkökulma, sosiaalinen normi, hyväksytty totuus, tai yleisesti…pidetty käsitys
 2. Tehdä havainto
 3. Vetää johtopäätös
 4. Kysyä jotakin
 5. Tarkistaa kysymystä havainnon & tietojen perusteella
 6. .

 7. Kritisoi jotakin
 8. Erittele merkitys
 9. Revisioi jotakin
 10. siirrä opetus tai filosofinen kanta tilanteesta toiseen
 11. .

 12. Suojata tai palauttaa jotain
 13. Tunnistaa ja erottaa syy ja seuraus
 14. Vertailla ja asettaa vastakkain kaksi tai useampia asioita
 15. Luotaa ja testata malleja ja teorioita
 16. Erottaa syyt ja oireet
 17. Tunnistaa ongelman ensisijaiset ja toissijaiset syyt
 18. Kerrotaan käsitteen vivahteikas historia, teoriasta, ideasta, ongelmasta, tai tilaisuudesta
 19. Sovita jotakin uuteen tarpeeseen tai olosuhteeseen
 20. Tee ennuste ja havainnoi, mitä tapahtuu
 21. Tutki ideaa useista eri näkökulmista
 22. Kerro järjestyksestä tai muutoksesta ajassa
 23. Tutki ja havainnollistaa visuaalisesti nyansseja
 24. Tunnista ja selitä kaava
 25. Tunnista ja aseta ”asiat” tärkeysjärjestykseen jonkin teeman mukaan, kriteerien tai standardien mukaan.
 26. Korostakaa alkuperää, lähteitä, vaikutteita, perintöä, ja perinteitä
 27. Korostavat sitä, mitä muut yleensä ymmärtävät väärin jostakin ideasta
 28. Kriittisesti arvioivat yhteiskunnallisesti-Hyväksytty ajatus
 29. Erittele oppitunti luonnosta
 30. Osaa & puolustaa kantaa
 31. Kirjoita muistiinpanoja jonkin asian havainnoinnin aikana ja sen jälkeen
 32. muodosta teoria & tarkista sitä havainnon ja/tai tietojen perusteella

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.