Rosecomb

Rosecombs holdes næsten udelukkende til konkurrenceudstilling af fjerkræ, og deres egenskaber afspejler dette. Hannerne vejer generelt 570-620 g (20-22 oz) og hunnerne 450-510 g (16-18 oz). 142 Racens navngivende træk er dens rosenkam, som er stor i forhold til dens samlede kropsstørrelse. De har også relativt store hvide øreflipper, store haler og en kompakt kropsform. Ud over disse generelle kendetegn findes rosenkamme i 25 forskellige farvevarianter:150-151 , selv om sort, blå og hvid er de mest almindelige:142

Selektiv avl udelukkende på grund af udseendet har frembragt fugle med et slående udseende, men med dårlig evne til at lægge æg, kroppe, der er uegnede til at spise, og nogle reproduktionsproblemer. På grund af et genetisk træk, der er knyttet til rosenkammede høns, kan haner have lav frugtbarhed. Høns er sjældent tilbøjelige til at yngle deres egne kuld, og kyllingerne har en høj dødelighed. Voksne fugle er dog generelt hårdføre og aktive. I modsætning til de fleste høns er rosenkammede høns gode flyvere. De er også normalt venlige fugle, men haner kan være aggressive.:150

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.