Return On Equity (ROE)

Return on equity (ROE) er det beløb af nettoindtægten, der returneres som en procentdel af egenkapitalen. Det afslører, hvor meget overskud en virksomhed har tjent i forhold til den samlede egenkapital, der findes på balancen.

ROE er en af de vigtigste finansielle nøgletal og rentabilitetsmålinger. Det siges ofte at være det ultimative nøgletal eller “moderen til alle nøgletal”, som kan fås fra en virksomheds regnskab. Det måler, hvor rentabel en virksomhed er for ejeren af investeringen, og hvor rentabelt en virksomhed anvender sin egenkapital.

Beregning (formel)

Egenkapitalforrentning beregnes ved at tage et års indtjening og dividere den med den gennemsnitlige egenkapital for det pågældende år og udtrykkes som en procentdel:

ROE = Nettoresultat efter skat / Egenkapital

I stedet for nettoresultat kan totalindkomst anvendes i formlens tæller (se totalindkomstopgørelse).

Afkast af egenkapitalen kan også beregnes ved at dividere nettoresultatet med den gennemsnitlige egenkapital; det er mere præcist at beregne forholdet på denne måde:

ROE = Nettoresultat efter skat / Gennemsnitlig egenkapital

Den gennemsnitlige egenkapital beregnes ved at lægge egenkapitalen i begyndelsen af en periode sammen med egenkapitalen ved periodens slutning og dividere resultatet med to.

En almindelig måde at opdele ROE i tre vigtige komponenter er DuPont-formlen, også kendt som den strategiske profitmodel. Opdeling af egenkapitalforrentningen i tre dele gør det lettere at forstå ændringerne i ROE over tid.

ROE (DuPont-formel) = (Nettofortjeneste / omsætning) * (omsætning / samlede aktiver) * (samlede aktiver / egenkapital) = nettofortjenstmargen * aktivomsætning * finansiel gearing

Normer og grænser

Historisk set har den gennemsnitlige ROE ligget omkring 10-12 %, i det mindste i USA og Storbritannien. For at opnå en stabil økonomi anses en ROE på mere end 12-15 % for at være ønskelig. Men forholdet afhænger stærkt af mange faktorer som f.eks. industrien, det økonomiske miljø (inflation, makroøkonomiske risici osv.).

Jo højere ROE, jo bedre. Men en højere ROE er ikke nødvendigvis ensbetydende med bedre finansielle resultater for virksomheden. Som vist ovenfor i DuPont-formlen kan den højere ROE være et resultat af en høj finansiel gearing, men en for høj finansiel gearing er farlig for en virksomheds solvens.

Præcis formel i ReadyRatios Analytic Software

ROE (nettooverskudsversion) = F2*(365/NUM_DAYS)/((F1 + F1)/2)

ROE (totalindkomstversion) = F2*(365/NUM_DAYS)/((F1 + F1)/2)

F2 – Opgørelse af totalindkomst (IFRS).
F1, F1 – opgørelse af finansiel stilling (ved begyndelsen og slutningen af den analyserede periode).
NUM_DAYS – Antal dage i den analyserede periode.
365 – Antal dage i året.

Branchebenchmark

Der er vores branchebenchmarking beregnet ved hjælp af amerikanske SEC-data, hvor du kan finde gennemsnitsværdier for ROE-forholdet.

Aktie:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.