Hvordan du finder ud af, om det er tid til at gå på pension

Det er en af de vanskeligste karrierebeslutninger, en arbejdstager kan træffe. Medarbejdere tjener ofte deres maksimale indkomst på pensioneringstidspunktet, så de økonomiske konsekvenser af at gå på pension for tidligt kan være dybe.

En omhyggelig planlægning af overgangen fra fuldtidsbeskæftigelse til pensionering kan øge dine chancer for at foretage en gnidningsløs tilpasning. Der er mange elementer, der skal overvejes, før man træffer en endelig beslutning.

Hvor du beslutter dig for at gå på pension, skal du overveje dine:

 • Jobtilfredshed
 • Fysisk/psykisk evne til at arbejde
 • Finansiel stabilitet
 • Sundhedsdækning
 • Livstilfredshed

Jobtilfredshed

Forveksl ikke en utilfredsstillende jobsituation med en nødvendighed for at gå på pension. Medarbejdere, der arbejder i et job, der ikke passer godt til deres færdigheder, værdier og interesser, er mere tilbøjelige til at skynde sig at gå på pension.

Den kan få alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis man går på pension for tidligt, især hvis man endnu ikke er berettiget til Medicare eller Social Security. Hvis du er yngre, end du forventede at være i pensionsalderen, så spørg dig selv:

 • Er du klar til at stoppe helt med at arbejde, eller er du klar til at stoppe dit nuværende job?
 • Vil du stadig gå på pension, hvis du havde et bedre arbejdsmiljø?
 • Vil du være mere tilfreds med et karriereskift frem for at gå på pension?

Hvis du er i tvivl, kan du overveje at samarbejde med en karriererådgiver eller undersøge andre jobmuligheder inden for dit område. Måske finder du ud af, at et karriereskift er et bedre valg for dig end at gå på pension.

Du kan også opdage, at din manglende tilfredshed med at arbejde ikke har noget at gøre med selve jobbet og mere med din parathed til at holde helt op med at arbejde. Hvis det er tilfældet, er det måske på tide at begynde at overveje at gå på pension.

Fysisk/psykisk evne til at arbejde

Nogle fysisk krævende job, som f.eks. arbejde i byggebranchen, er svære at fortsætte efter en vis alder. Selv om du foretrækker at blive ved med at arbejde, kan du opleve at få fysiske problemer med at udføre dit arbejde.

Hvis du oplever kognitive vanskeligheder, eller hvis sådanne helbredsproblemer ligger i din familie, kan du også opleve, at du overvejer at gå på pension tidligere, end du ellers ville ønske.

Hvis du er bekymret for din fysiske eller mentale evne til at udføre dit arbejde, skal du tale med din læge om dine bekymringer. De kan måske give dig en forventet tidsplan for, hvor meget længere du kan forvente at blive ved med at arbejde.

Hvis du forventer, at du måske bliver nødt til at gå på førtidspension på grund af dit helbred eller din fysiske formåen, skal du tidligt begynde at planlægge, hvordan du vil håndtere din økonomi og sundhedspleje under pensioneringen.

Finansiel stabilitet

Når du er gået på pension, vil du sandsynligvis gerne blive ved med at være pensioneret. Det betyder, at du skal have sparet penge nok op til at opfylde dine behov.

Følg dine udgifter, så du har et realistisk overblik over, hvor meget indkomst du skal bruge for at opretholde din foretrukne livsstil. Nogle gode benchmarks at overveje omfatter:

 • Spar mindst otte gange din løn ved 60 års alderen
 • Spar mindst 10 gange din løn ved 67 års alderen

Hvis din opsparing er i den størrelsesorden, kan du være i god økonomisk form til at gå på pension.

Hvis du er gift, skal du og din ægtefælle træffe beslutning om økonomiske detaljer som f.eks:

 • Hvorvidt pensionsudbetalingerne skal være et engangsbeløb, engangsudbetalinger eller fællesudbetalinger
 • Hvis din ægtefælle vil gå på pension samtidig med dig
 • Hvornår I begge vil begynde at modtage socialsikringsbidrag
 • Hvornår I vil begynde at modtage udbetalinger fra en 401(k), IRA, pension eller andre pensionsordninger

Ud over at følge dine nuværende udgifter skal du også tage højde for de ændringer, som du med rimelighed kan forvente efter pensioneringen. Du vil f.eks. ikke længere bruge penge på arbejdstøj eller pendlerudgifter, men du vil måske bruge flere penge på:

 • Rejser
 • Underholdning
 • Spisning
 • Hobbies
 • Sundhedspleje

Konsulter en finansiel planlægger for at få indsigt i, om du har de penge, du har brug for, når du går på pension. Social Security Administration kan også hjælpe dig med at vurdere dine pensionsydelser. Kontakt repræsentanter fra dine pensions- eller 401(k)-planer for at identificere dit indkomstpotentiale fra disse kilder.

Det faktiske beløb, du modtager i socialsikringsydelser, kan være forskelligt fra eventuelle skøn, afhængigt af hvornår du går på pension. Lovene om socialsikringsydelser kan ændre sig, fordi trustfondens reserver forventes at være opbrugt i 2037.

Sundhedsdækning

Og uanset hvor sund og rask du er, når du holder op med at arbejde, vil dit behov for sundhedsydelser stige på et tidspunkt i din pensionering. Planlægning af dine sundhedsudgifter er et vigtigt aspekt af planlægningen af din pensionering.

For mange pensionister udgør sundhedsudgifterne den største del af dit budget: Det gennemsnitlige par, der nu er 65 år, vil have brug for 295.000 dollars til at dække sundhedsudgifterne på pension – og det omfatter ikke langvarig pleje.

Af de 65-årige i dag kan en ud af fem få brug for langtidspleje eller hjælp til at bo i mere end fem år. Overvej, om du skal investere i en langtidsplejeforsikring, som kan hjælpe med disse omkostninger.

Hvis du endnu ikke er gammel nok til Medicare, skal du overveje dine muligheder for sygesikringsdækning og kende omkostningerne. Mød dig med et medlem af personalet hos din nuværende arbejdsgiver, så du er fuldt ud klar over eventuelle sundhedsydelser efter pensionering, der tilbydes.

Selv når du er berettiget til Medicare, dækker den måske ikke alle dine medicinske udgifter, når du går på pension. Omkring 15 % af den gennemsnitlige pensionists årlige udgifter vil være relateret til sundhedspleje, herunder Medicare-præmier. Sørg for, at du har en plan for at dække udgifterne til:

 • Sundhedsforsikringspræmier
 • Regelmæssig forebyggende pleje
 • Receptpligtig medicin
 • Kirurgi og andre procedurer
 • Langtidspleje eller plejehjælp

Medicare giver ikke dækning for langtidspleje i forbindelse med daglige aktiviteter, selv om dine sundhedsudgifter er dækket.

Tilfredshed med livet

Ud over de logistiske aspekter af pensionering skal du også overveje de følelsesmæssige og personlige konsekvenser. Mens mange pensionister nyder friheden til at rejse, besøge familien og udforske hobbyer, efter at de har forladt arbejdsstyrken, oplever andre en mangel på retning, kedsomhed og tab af livstilfredshed.

Hvis du vil være sikker på, at du er forberedt på pensionering, kan du overveje at lave en prøveperiode, mens du tager lidt fri fra arbejde:

 • Udforsk nogle af dine planlagte sysler eller hobbyer
 • Før noget konsulentarbejde som en sidegevinst
 • Frivilligt arbejde for en organisation, du holder af

Mange pensionister starter også med en “blød” pensionering, hvor de trapper ned fra fuldtidsarbejde, men ikke forlader arbejdsstyrken helt. Hvis du har brug for at generere en indtægt eller foretrækker at fortsætte med at have et arbejde for at holde dig beskæftiget, kan du tale med din chef om at reducere dine arbejdstimer.

Den måde, hvorpå du kan gå på pension uden pludselige ændringer i din livsstil eller dit budget, er at reducere din arbejdstid med en håndfuld timer ad gangen. Din arbejdsgiver kan også overveje at beholde dig i en anden rolle, f.eks. som konsulent.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.