Blog

Kvantitativ og kvalitativ projektrisikoanalyse: Hvordan er de forskellige?

 • Copper Team
 • 16. oktober 2017
 • Blogs

Risikovurdering er et vigtigt skridt i projektplanlægningen. En detaljeret risikoanalyseaktivitet vil hjælpe en projektleder til bedre at forstå de trusler, der er relateret til et projekt. Aktiviteten vil hjælpe med at vurdere forskellige typer af farer, og i hvilket omfang de kan påvirke projektets leverancer.

En god risikoanalyse hjælper med at få indsigt i de faktorer, der kan have en negativ indvirkning på projektet. Den kan hjælpe med at tage proaktive skridt til at overvinde hindringerne og sikre en vellykket gennemførelse af projektet.

I denne artikel vil vi først forklare de to typer af projektrisikoanalyseteknikker og derefter identificere forskellene mellem de to metoder.

Kvalitativ risikovurdering

Kvalitativ risikovurdering er i den femte udgave af PMBOK Guide defineret som processen med at identificere og prioritere risici med henblik på yderligere vurdering. Der anvendes forskellige typer af kvalitative risikovurderingsteknikker. Almindelige kvalitative risikovurderingsmetoder omfatter følgende.

 • Interviewing
 • Brainstorming
 • Delphi-teknik
 • SWOT-analyse
 • Rodårsagsanalyse
 • Assumptionsanalyse
 • Sandsynligheds- og konsekvensmatrix
 • Ekspertvurdering
 • Skema risikoanalyse

kvantitativ risikovurdering

Kvantitativ risikoanalyse defineres i den femte udgave af PMBOK-guiden som processen med at analysere risici numerisk med det formål at identificere deres virkninger på projektresultatet. Det indebærer tildeling af en kvantitativ eller numerisk rating til risiciene, der afspejler sandsynligheden for dens forekomst.

Nogle af de almindelige kvantitative risikovurderingsteknikker omfatter følgende:

 • Følsomhedsanalyse
 • Eventet monetær værdi (EMV)-analyse
 • Modellering &Simulering
 • Kostprisrisikoanalyse
 • Breakeven-analyse

Hvad’ er forskellene mellem de to?

Målet med både den kvalitative og den kvantitative risikoanalyse er at identificere risici. Den kvalitative risikoanalyse er dog mere subjektiv, mens den kvantitative risikovurdering er mere objektiv. Der kan være en subjektiv bias i tilfælde af kvalitativ analyse. Dette er ikke tilfældet med kvantitativ analyse.

En anden grundlæggende forskel mellem kvantitativ og kvalitativ risikoanalyse er, at førstnævnte tager hensyn til de overordnede projektrisici, mens sidstnævnte vurderer de specifikke risici for projektet. De overordnede projektrisici skyldes korrelationer og indbyrdes afhængighed mellem de forskellige risici. Den gælder for det samlede projekt i stedet for de enkelte aktiviteter.

Slutning

Alle projektledere såvel som virksomhedsejere bør vide, hvordan de skal bruge kvalitative og kvantitative risikovurderingsværktøjer til at finde ud af de risici, der er forbundet med et projekt. Du skal forstå, hvordan de to metoder til identifikation af risici adskiller sig fra hinanden, og hvilke skævheder der kan opstå ved beregning af risici. Dette er ikke bare noget valgfrit, men bør være en vigtig del af projektledelsen.

I denne henseende kan en online arbejdsstyringssoftware være en stor hjælp. Softwaren kan hjælpe med at identificere potentielle risikoområder og gøre det muligt at tage proaktive skridt til at minimere virkningen af risiciene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.