9 fordele ved at være sygeplejerske på dagpenge (PRN-sygeplejerske) | Mother Nurse Love

Spread The Love!
  • 41
  • 41
    Andeler

Hvad betyder per diem?

Per diem er et latinsk udtryk, der betyder “pr. dag”. En per diem-sygeplejerske er en sygeplejerske, der er ansat “pr. dag” eller efter behov på en medicinsk institution.

Hvad er en PRN-sygeplejerske?

PRN er et latinsk udtryk for pro re nata, som på engelsk kan oversættes til “som situationen kræver”. Både “per diem-sygeplejerske” og “PRN-sygeplejerske” har stort set samme betydning og kan bruges i flæng.

Hvad enten din stillingsbetegnelse som sygeplejerske er per diem-sygeplejerske eller PRN-sygeplejerske, betyder det, at du kun arbejder, når den pågældende institution har et ekstra personalebehov, som de ikke kan udfylde med deres eget “karriere”-sygeplejepersonale. Med de stigende krav i dagens sundhedsvæsen – og det faktum, at patienterne lever længere (og ofte er mere syge) end nogensinde før – er der stor efterspørgsel efter per diem- eller PRN-sygeplejersker.

*Post indeholder affilierede links

Om per diem/ PRN-sygepleje

De fleste hospitaler har deres egen enhed af bemandede per diem-sygeplejersker. Disse sygeplejersker kan være tilknyttet en bestemt afdeling på et hospital eller kan være ressourcesygeplejersker, som dækker mange forskellige specialer inden for hospitalet (så længe de er uddannet til det). Sygehusenes personalebehov stiger normalt i feriesæsoner eller i perioder med højt folketal på hospitalet (som f.eks. under COVID-19-pandemien).

Dertil kommer, at der findes sygeplejerske-bureauer, der indsætter eksterne sygeplejersker til at arbejde på hospitaler, der har et ekstra personalebehov. Disse sygeplejersker arbejder for “per diem-sygeplejebureauer” og kan komme til at arbejde på en række forskellige faciliteter. Ofte kan disse sygeplejersker arbejde et par vagter på et hospital og derefter en vagt på et andet hospital, alt sammen i løbet af en uge.

Endvidere anbefalet læsning: 5 Non-Bedside Jobs You May Not Know About

Per diem (eller PRN) sygeplejerske vs. fuldtidssygeplejerske: Hvad skal jeg vælge?

De fleste sygeplejersker arbejder på fuld tid, i hvert fald i de første par år efter endt uddannelse som sygeplejerske. Nyuddannede sygeplejersker skal bruge tid på at udvikle deres kliniske færdigheder og deres kritiske tænkning. Det tager mange år at opbygge sygeplejefaglig ekspertise ved sengekanten, og derfor vil jeg aldrig anbefale, at en nyuddannet sygeplejerske arbejder på dagpenge. Hvis du overvejer dagpenge som en sygeplejefaglig mulighed for din karriere, skal du sikre dig, at du er erfaren nok til at håndtere den stress, der er forbundet med at arbejde i mange forskellige arbejdsmiljøer.

Som sygeplejerske på dagpenge har jeg selv fundet mange fordele ved at arbejde på dagpenge, som jeg ikke ville have haft, hvis jeg havde arbejdet som “personale” eller “karrieresygeplejerske”. Hvis du overvejer at skifte til sygepleje på dagpenge, er der følgende fordele ved at arbejde som sygeplejerske på dagpenge eller PRN-sygeplejerske.

Fordele ved at være sygeplejerske på dagpenge/PRN:

#1. Højere løn end en karrieresygeplejerske

Per diem-sygeplejersker får normalt flere penge pr. time end det faste personale, fordi de generelt ikke modtager ydelser og ikke har faste arbejdstider.

Nogle stater betaler mere pr. time end andre. Californien er f.eks. kendt for at have en højere timeløn end mange stater med lavere leveomkostninger, som South Dakota eller Illinois. Sygeplejersker med dagpenge i Californien har endda været kendt for at tjene over 15.000 eller mere på en enkelt lønseddel ved at arbejde flere dage i træk og udnytte overtidsbetaling!

#2. Du kan lave din egen sygeplejeplan

En af de største fordele ved at arbejde per diem er, at du selv kan vælge præcis, hvornår du vil arbejde. Som arbejdende mor gør det det meget mindre stressende at vide, at du ikke vil blive skemalagt i en periode, hvor du ikke har børnepasning.

#3. Sygeplejersker på dagpenge kan hente sæsonarbejde

Der er tidspunkter på året, hvor der er brug for flere sygeplejersker for at opfylde personalebehovet, f.eks. i influenzasæsonen eller i sommerperioden. Under den nuværende globale COVID-19-krise er der mange hospitaler med et øget behov for personale på coronavirus-“hot spots”, såsom New York City og Seattle, hvor nogle af de første klynger blev fundet. Sygeplejersker på dagpenge, der er villige til at være fleksible og arbejde på nye faciliteter, har mulighed for at arbejde oftere.

Endvidere anbefalet læsning: 8 ting, jeg ville ønske, jeg vidste, før jeg blev sygeplejerske

#4. Per diem/ PRN-sygeplejersker kan afvise vagter

I modsætning til karrieresygeplejersker, som ofte ikke har fuld kontrol over deres skemaer, kan per diem-sygeplejersker vælge at afvise vagter, hvis de ikke passer ind i dit skema. Det betyder, at hvis du ikke ønsker at arbejde om natten, på helligdage eller i weekenden, er du normalt ikke nødt til det.

#5. Har mulighed for at tilføje en vagt i sidste øjeblik

Nogle sygeplejersker på dagpenge arbejder for to forskellige sygehuse på samme tid. Hvis de derfor ender med at blive aflyst til at arbejde på det ene hospital, kan de ringe til personalekontoret på deres andet hospital for at høre, om de har behov for sygeplejersker. Det har de ofte, og så kan man arbejde den dag uden at miste indkomst.

#6. Aflys en vagt i sidste øjeblik

Arbejdende forældre forstår behovet for fleksibel planlægning. Hvis dit barn (eller du selv) bliver syg dagen eller to før en dagpengevagt, så har du mulighed for at aflyse dig selv i god tid. Du behøver ikke at bekymre dig om, hvorvidt du har sparet ferie eller sygedage op.

#7. Mulighed for at krydstræne i forskellige specialer

Per diem-sygeplejersker, har ofte ekstra lærings- og uddannelsesmuligheder, fordi de får nye muligheder for at dække mange specialer.

For eksempel kan en per diem-sygeplejerske på skadestuen, som også flytter til ICU-enheder, måske også krydstræne til en PACU-enhed, som de har behov for bemanding. Her er et andet eksempel: En sygeplejerske, der er ansat på NICU, kan måske krydstræne til postpartum- eller antepartumafdelinger, hvis de har brug for ekstra sygeplejehjælp.

Sygeplejersker, der kan være fleksible og åbne over for yderligere læringsmuligheder, kan opleve, at de har flere muligheder end nogensinde før for at arbejde. Når man har erfaring med at arbejde inden for flere forskellige sygeplejespecialer, så er der mindre risiko for at blive aflyst og ikke tjene penge den dag. Sygepleje på dagpenge kan give sygeplejersker øget jobstabilitet og tilføje værdifuld erhvervserfaring til dit CV.

#8. Byg ferietid direkte ind i dit skema uden at tage fri

For per diem-sygeplejersker er det ikke nødvendigt at lægge ferietid ind, fordi det er muligt at bygge ferietid direkte ind i dit skema.

F.eks. arbejder fuldtidssygeplejersker ofte tre 12-timers vagter om ugen. Du kan planlægge dig selv til at arbejde søndag, mandag og tirsdag i den ene uge og derefter torsdag, fredag og lørdag i den næste uge. Det giver dig otte fridage mellem dine vagter, så du kan hoppe på et fly og holde en uges ferie.

#9. At arbejde per diem er en god måde at holde din licens aktiv

Mange sygeplejersker, der kun ønsker at arbejde på deltid, sætter pris på muligheden for at arbejde som sygeplejerske på dagpenge. Uanset om du har små børn derhjemme, eller du har andre sidekarrierer, som du fortsætter, giver sygepleje på dagpenge dig mulighed for at have denne fleksibilitet uden helt at forlade sengekanten eller dit erhverv.

Når sygeplejersker nærmer sig pensionen, kan nogle vælge at arbejde lidt mindre og tilbringe mere kvalitetstid med børnebørnene. Hvis det er tilfældet, så er dagpenge, sygepleje en god mulighed. Du kan holde din fod i sygeplejeindustrien, holde dine færdigheder og din viden skarpe, fortsætte med at indbringe en vis indkomst, samtidig med at du har tid til at dedikere dig til de andre passioner i dit liv.

Sammenfattende

Håber denne artikel hjalp dig med at afklare, om det at være en per diem- eller PRN-sygeplejerske er det rigtige for dig. Der er mange faktorer at overveje, men det er dejligt at arbejde i et erhverv, hvor denne type arbejdsmiljø er muligt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at efterlade en kommentar.

Endvidere anbefalet læsning:

  • Sygeplejerske fleksibilitet på arbejdspladsen: How Becoming A Per Diem Nurse Gave Me A Work-Life Balance
  • Unpaid Maternity Leave As A Registered Nurse: Hvordan man får det til at fungere
  • 9 Personlige Self-Care Goals I Set For Myself As A Nurse
  • 5 Best Nurse Jobs For Moms

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.