Women’s Liberation Movement Print Culture

O digitální sbírce

Vyhledávejte tuto sbírku: https://dukelibraries.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15957coll6/search

Tato sbírka obsahuje manifesty, projevy, eseje a další materiály dokumentující různé aspekty ženského hnutí ve Spojených státech v 60. a 70. letech 20. století. Hnutí za osvobození žen označuje řadu kampaní za reformy v otázkách, jako jsou reprodukční práva, domácí násilí a rovné odměňování. Feministická tištěná kultura, jako jsou příklady uvedené ve sbírce, podporovala a udržovala ženské hnutí a spojovala ho s dalšími hnutími za sociální spravedlnost. Původní verzi této digitální sbírky vytvořila v roce 1997 tehdejší archivářka Duke Women’s Studies Ginny Daleyová spolu s tehdejší profesorkou Duke Anne Valkovou na podporu úkolů v její třídě o sociálních dějinách amerických žen. Na výběru materiálů se podílely také Rosalyn Baxandallová a Linda Gordonová v souvislosti s vydáním své knihy Dear Sisters: Dispatches From The Women’s Liberation Movement (Basic Books, 2001). Nově spuštěná sbírka obsahuje obrazové skeny všech dokumentů a lze v ní plnotextově vyhledávat. Do sbírky byly přidány fotografie, letáky, plánovací dokumenty a reakce na protesty při soutěžích Miss America v letech 1968 a 1969, které uvedly hnutí za osvobození žen do povědomí veřejnosti.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.