Vzdělání ve starověkém Řecku – zábavná fakta

Řecké vzdělání x Pro shlédnutí tohoto videa povolte prosím JavaScript a zvažte přechod na webový prohlížeč podporující HTML5 video Zeus Greek God video

Řekové se rádi učili! Věřili, že učení je jedním z nejlepších způsobů, jak trávit čas. Chůzi do školy vůbec nepovažovali za povinnost. Těšili se na možnost zdokonalit svůj um.

V úplně rané historii Řecka se vzdělávali pouze bohatí muži. Mladí chlapci měli obvykle své vychovatele, kteří je učili matematice, psaní a vojenskému výcviku. To, co se děti učily, záviselo také na tom, kde v Řecku žily. Pokud například chlapec vyrůstal ve Spartě, celé jeho vzdělání bylo věnováno přípravě na vojenskou službu. V Athénách, které byly méně zaměřené na vojenství, se žáci učili několik předmětů.

Když chlapci vyrostli, učili se také hudbě, literatuře, astronomii a rétorice. Jak se Řecko stávalo demokratičtějším, stala se rétorika pro děti důležitým předmětem studia. Řekové věřili, že v demokracii by měl člověk umět dobře mluvit! Rétoriku se učili tak, že se učili nazpaměť slavné projevy z minulosti. Učili se také poezii tím, že se učili nazpaměť celé básně. Ti Řekové museli mít skvělou paměť!“

Řecké dívky se neučily stejné předměty jako chlapci. Obvykle se učily číst a psát, ale jiným předmětům se neučily. Místo toho se učily dovednostem, které jim pomohly být dobrými hospodyněmi. Učily se vařit, šít a starat se o děti. Stejně jako chlapci se i dívky někdy vzdělávaly odlišně podle toho, kde žily. Ve Spartě měly dívky dokonce lehké vojenské povinnosti. Očekávalo se od nich také, že budou hodně cvičit, aby se jim narodily zdravé děti, které by mohly sloužit v armádě. Ve Spartě se dívkám obvykle dostávalo většího vzdělání než dívkám v Athénách. Šlo však téměř výhradně o tělesnou výchovu. (Žádné knihy! Žádné domácí úkoly! Jen cvičení!)

V Řecku existovaly dva druhy vzdělávání:

  • Formální: probíhalo ve škole nebo ho zajišťoval soukromý učitel. (Soukromým učitelem Alexandra Velikého byl Aristoteles!)
  • Neformální: probíhalo obvykle doma, a to neplaceným učitelem, někdy otrokem.

Formální vzdělání měli obvykle jen synové bohatých řeckých rodin. Ženám, otrokům a dětem z chudých rodin se formálního vzdělání nedostávalo.

Řekové se rádi učili, ale chtěli také rozvíjet svou osobnost a své tělo. Věřili, že vzdělání by mělo z člověka udělat lepšího člověka. Malé děti učili morálce, která jim měla pomoci stát se dobrými lidmi. Řecké školství také učilo, že důležité je cvičení. Několik posledních let vzdělávání chlapců se obvykle odehrávalo v tělocvičně. V tělocvičně pracoval na zdokonalení svého vzhledu a zdraví. Tento trénink také připravoval mladé muže na válku.

Po celou dobu vzdělávání se Řekové učili hudbě a tanci. Hudba je bavila a věřili, že jim zpříjemňuje život. Bylo běžné, že vzdělaní Řekové hráli na několik hudebních nástrojů.

Řekové také milovali filozofii. Buď ale rád, že jsi ve starém Řecku nebyl filozofem. Řekové věřili, že filosofové se nenaučili všechno, co potřebovali vědět, dokud nedosáhli pětatřiceti let!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.