Vysvětlení duchovního významu mořských panen [a výklad snů]

Mořské panny fascinovaly lidskou mysl po tisíciletí. Tyto svůdné mořské panny byly svého času zobrazovány jako bytosti, kterých je třeba se bát. Spatřit některou z nich nemuselo nutně znamenat dobré znamení. Představa a symbolika mořských panen musí být zakořeněna hluboko v naší psychice, aby nás i nadále přitahovaly, protože působí jako symbol, často varování, kterému můžeme dát smysl díky poznání duchovního významu mořských panen.

The Origin Of The Spiritual Meaning Of Mermaids

Mýtická postava, mořská panna, je napůl ryba a napůl žena. Na mořské panně je zajímavých mnoho věcí, ale zejména to, že mořské panny se nevyskytují pouze ve folklóru jedné kultury, ale sahají od Evropy přes Afriku až po Asii.

Středověká mořská panna.

Mořská panna má horní část trupu ženy a spodní polovinu rybího ocasu. Ve svých raných podobách byla mořská panna vnímána jako bytost, která svádí člověka a pak ho zabíjí. Jejich význam nebyl zdaleka pozitivní. Rané mořské panny byly také spojovány s katastrofami na moři – ztroskotáním lodí, bouřemi, povodněmi a utonutím.

Jiné kultury však mořské panně přisuzovaly dobré vlastnosti. Často byly považovány za dobrotivé a setkání s nimi bylo darem. Někteří v nich viděli ochránce, dobré znamení pro ty, kdo se ocitli na moři, které může být nelítostné, dokonce smrtící.

Jak se mořské panny dostaly do povědomí západního člověka, není jisté. Jednou z pravděpodobných teorií je, že mořské panny přišly od sirény, postavy ze starořeckých mýtů. Sirény byly podobné mořským pannám, jen s tím rozdílem, že jsou napůl lidé a napůl zvířata. Místo ryby se v siréně mísí žena s ptákem. Podobu ryby na sebe mohly vzít, jakmile se v Evropě stalo populárním křesťanství.

Podobně jako mořská panna vypadala i postava sirény. Sirény byly známé tím, že lákaly muže svým krásným zpěvem jen proto, aby se k nim připoutaly a nakonec je zabily.

Stejně jako mořské panny se i sirény vyskytovaly na moři a jsou nejvíce spojovány s námořníky. Jejich připodobnění v západní kultuře k mořské panně lze pozorovat v jazyce. Například mořská panna ve francouzštině je „sirene“ a podobně je tomu i v dalších evropských jazycích.

Nejstarší známé vyobrazení mořské panny se objevuje ve starověké Mezopotámii, a to již 1000 let př. n. l., kdy se mořské panny objevují v asyrských uměleckých dílech a literatuře.

Tyto mořské bytosti mohly být pro starověké kultury vnímány pouze jako mýtické. Existují však seriózní zprávy o jejich pozorování, které sahají až ke Kryštofu Kolumbovi, který tvrdí, že jednu z nich viděl v roce 1493 v Karibiku.

To, co Kolumbus pravděpodobně viděl, byl kapustňák, mořský savec pocházející z Karibiku a části Afriky. Protože Kolumbus kapustňáka neznal, byl pravděpodobně zmaten a mořská panna byla jeho jediným zdrojem informací o tom, co viděl.

Kolumbus a indická panna – Constantino Brumidi, freska

Morské panny jsou i dnes středem pozornosti našich příběhů. A žádný příběh není tak nezapomenutelný jako Disneyho „Malá mořská víla“. A snad jste nezapomněli ani na klasický film s Tomem Hanksem z roku 1984 „Rozbřesk“.

Moře života

Duchovní význam mořské víly nám slouží jako připomínka, abychom se „pustili a skočili do vody“. Zpívá své okouzlující a podmanivé písně, abychom je slyšeli a skočili. To pro nás může být děsivé, protože moře je tajemné a neznámé. A jak všichni víme, vody nejsou vždy tak klidné.

Moře emocí může být chaotické a rozbouřené. Symbol mořské panny nám dává najevo, že je to v pořádku, že se nemáme čeho bát, ale musíme do něj skočit. Proto se mořská panna objevuje jako průvodce, který nás provází na vnitřní i vnější cestě životem.

Tři sirény z Ballet Comique de la Reine

Duchovní význam mořských panen nás chce především jen naučit nechat se unášet a jít s proudem.

Dualita

Stejně jako my všichni má i mořská panna dvojí povahu. Někdy je vnímána jako skvělá ochránkyně, jindy jako svůdnice a zabiják mužů. Mořská panna je také dvojího druhu – člověk a ryba. Symbolika mořské panny nám připomíná, že každá mince má dvě strany a dualita je s námi přítomna vždy a všude.

Mořské panny byly vnímány jako prokletí i dar. Pro některé bylo známo, že mořská panna přináší vodu do oblastí postižených suchem. A naopak, mořská panna mohla způsobit záplavy, ztroskotání lodí, bouře a další katastrofy na moři.

The Mermaid’s Rock – Edward Matthew Hale (1894)

V tomto světle mohla být mořská panna vnímána jako dobrotivá i zlá.

Láska a krása

V Řecku jsou prý mořské panny potomky Afrodity a Venuše. To jsou starověké bohyně lásky a krásy. Typ krásy, se kterou jsou mořské panny spojovány, je obvykle pozitivní a oslavovaný.

Charles Edouard Boutibonne – Mořské panny dovádějící v moři, 1883

Na druhou stranu lze její symboliku vnímat jako marnivost. Mořské panny jsou často zobrazovány, jak leží na pláži, dívají se do zrcadla a obdivují se při česání vlasů. K této úpravě symboliky mořských panen došlo později prostřednictvím křesťanské církve, která obrazy mořských panen používala k odstrašení mužů od hříchu.

Jedno je jisté, mořská panna je vždy zobrazována jako krásná. Je krásná, má dlouhé vlající vlasy a křivky. Její píseň a vzhled jsou podmanivé, ať už se na mořskou pannu díváte jakkoli.

Nebezpečí

Někde po cestě dostala mořská panna špatnou nálepku. To se jen zhoršilo během křesťanství a pak ještě více během viktoriánské éry, kdy byla mořská panna zobrazována jako zlo, jako něco, čeho je třeba se bát.

Mořská panna se z dobrého znamení stala nedůvěryhodnou. Nyní byla pokušitelkou a svůdkyní, která vede své oběti k předčasné smrti.

Mořská panna se náhle stala zodpovědnou za počínání matky přírody – bouře, záplavy a ztroskotání lodí. Podle mýtů mořská panna láká námořníky svou krásnou písní jen proto, aby je dovedla k tomu, že se jejich loď potopí a cestující se utopí.

Duchovní význam duchovního zvířete mořské panny

Stejně jako vody, v nichž mořská panna plave, i duchovní zvíře mořská panna znamená jít hluboko – hluboko do svého nitra. Duchovní zvíře mořská panna je ochráncem a průvodcem na vnitřní cestě za uzdravením a sebepoznáním. Duchovní zvíře mořská panna se zabývá emocemi a léčením.

Duchovní zvíře mořská panna vám může pomoci jít s proudem, stejně jako mořský proud, s nímž plave. To vám může ušetřit spoustu bolesti a bití se na skalnatých březích života.

Jediné, co od vás mořská panna žádá, je, abyste byli věrní sami sobě a byli upřímní ve svých záměrech. Jinak vás mořská panna nepovede.

Neváhejte a sdílejte tento článek na Pinterestu!

Obrázek pro Pinterest

Duchovní význam mořských panen ve snech

Mořské panny ve snech mohou znamenat mnoho věcí. Abyste zjistili, co to pro vás znamená, určitě vezměte v úvahu své zkušenosti, intuici a podrobnosti o snu. Je například důležité si uvědomit, co mořská panna ve snu dělala.

Obecně jsou mořské panny ve snech spojovány s iluzí a podvodem, zejména v případě negativního pokušení, které nese následky. Mořská panna ve snu může být vnímána jako varování pro vás.

Dalším obecným významem snu je, že vás mořská panna může varovat, že příliš důvěřujete někomu, kdo pro vás není dobrý nebo kdo se vás snaží využít.

V tomto případě přichází mořská panna do vaší snové krajiny, aby vám připomněla, že se máte z těchto chyb poučit, abyste si znovu zbytečně neublížili.

Mořské panny ve snech jsou jako mořské panny z mytologie. Představují sexuální přitažlivost. Pokud se muži zdá o mořské panně, může to symbolizovat jeho přitažlivost k ženě, která pro něj má špatné motivy.

Další obecný význam mořských panen ve snech představuje zablokované a potlačené emoce, které se mohou změnit v závislost. Tato závislost je obvykle spojena s osobou, která pro vás není dobrá.

Pokud se naopak ženě zdá o mořské panně, může to představovat její já. Mohlo by to znamenat, že přemýšlí o tom, jak nalákat muže na něco, co nechce – na vztah, manželství nebo možná na těhotenství.

Důležité je zkoumat svůj sen o mořské panně z úrovně intuice, abyste poznali jeho duchovní význam. Například pokud ve vás sen vyvolal pocit štěstí nebo pozitivní náladu, pak má jiné konotace, než je napsáno výše. V takovém případě by váš sen o mořské panně mohl představovat štěstí, lásku a úspěch ve vaší blízké budoucnosti.

Níže se podíváme na některé častější scénáře snů o mořské panně.

Vidět ve snu mořskou pannu

Vidět ve snu mořskou pannu může představovat vaše tajemství, něco, co skrýváte nebo potlačujete. Tento sen je spojen s věcmi, které před sebou tajíte, ale víte, že byste měli být upřímní. Tento sen může také naznačovat, že máte problémy se ženstvím, závazky nebo intimitou.

Být mořskou pannou ve snu

Pokud jste mořskou pannou po celou dobu snu, pak je to podvědomé varování. Jste mořskou pannou, protože je to upozornění na to, jak se chováte. Tento konkrétní sen je spojen s marnivým, manipulativním nebo nedůvěryhodným chováním, které projevujete.

Proměna v mořskou pannu ve snu

Proměnili-li jste se ve snu v mořskou pannu, může to znamenat pocity přání být atraktivnější.

Vábení mořské panny ve snu do vody

Duchovní význam mořské panny nebo mořské panny, která vás ve snu láká do vody, by mohl představovat objevování vaší sexuality. Může to také znamenat, že se potýkáte s pocity, že nejste dostatečně přitažliví.

Česání vlasů mořské panny ve snu

Tento sen znamená, že se bojíte odpovědnosti nebo povinnosti, kterou máte.

Vidět ve snu přátelskou mořskou pannu

Pokud byla mořská panna ve vašem snu milá, je to skvělé znamení. Přátelská mořská panna ve vašem snu znamená bohatství, úspěch, lásku a štěstí ve vaší budoucnosti.

Vidět ve snu zlou mořskou pannu

Pokud však mořská panna ve vašem snu nebyla příliš milá, může to znamenat, že ve vašem životě existuje nevěra. Pravděpodobným scénářem je, že vám váš partner není věrný.

Líbání mořské panny ve snu

Políbíte-li se nebo dojde-li k fyzickému kontaktu s mořskou pannou ve vašem snu, je to pro vás varování, že osoba, která vás přitahuje, má s vámi špatné úmysly.

Vidět ve snu někoho, koho znáte, jako mořskou pannu

Pokud někdo, koho znáte, vystupuje ve vašem snu jako mořská panna, znamená to vaše tajné touhy. Pro zjištění přesného významu přání je důležité vzít v úvahu více informací o vašem individuálním snu a životní situaci.

Slyšet ve snu píseň mořské panny

Píseň mořské panny ve vašem snu představuje přání negativního druhu. Tyto touhy jsou pro vás obvykle nekontrolovatelné a mají destruktivní následky. Tento sen slouží jako varování.

Vidět ve snu zpívající mořskou pannu

Jedná se o další varovný sen. Pokud mořská panna ve vašem snu zpívá, znamená to, že vás v budoucnu čekají problémy. Obvykle je to spojeno s jinými lidmi a s tím, že vás přesvědčují, abyste udělali něco, co nechcete.

Vidět ve snu tančící mořskou pannu

Pokud mořskou pannu ve snu vidíte tančit, pak je to dobré znamení. Tento sen představuje štěstí a štěstí v budoucnosti.

Závěrečné myšlenky

Symbolika mořské panny je prospěšná pro ty, kteří se chtějí ponořit do studny vnitřního života. Duchovní význam mořských panen vám může pomoci pustit se, jít s proudem a překonat závislosti a zranění intimity. Šťastné potápění

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.