Vypracování plánu péče o sebe

Apsekty péče o sebe

Péče o sebe je osobní záležitost. Přístup každého z nás bude jiný. Týká se toho, co děláte v práci i mimo ni, abyste pečovali o svou celistvou pohodu a mohli tak plnit své osobní i pracovní závazky (zjistěte více). Níže jsou uvedeny různé aspekty péče o sebe a příklady strategií, které jiní lidé považují za užitečné:

 • Pracovní nebo profesní
 • Fyzické
 • Psychické
 • Emocionální
 • Duchovní
 • Vztahy.

POZNÁMKA: Níže uvedené aktivity a návrhy jsou pouze vodítkem a je důležité vybrat si takové aktivity, které jsou pro vás smysluplné a odpovídají vašim vlastním cílům.

Po odhalení různých aspektů péče o sebe sama vyplňte níže uvedenou aktivitu Plán péče o sebe sama.

Péče o sebe na pracovišti nebo v profesi

Jedná se o aktivity, které vám pomohou trvale pracovat na profesní úrovni, která se od vás očekává. Například:

 • účastněte se pravidelné supervize nebo konzultací se zkušenějším kolegou
 • založte skupinu vzájemné podpory
 • dbejte na dodržování hranic mezi klienty/studenty a zaměstnanci
 • čtěte odborné časopisy
 • účastněte se programů profesního rozvoje.

Fyzická péče o sebe

Činnosti, které vám pomohou udržet si dobrou kondici a zdraví a dostatek energie na zvládnutí pracovních a osobních závazků

 • Vytvořte si pravidelný spánkový režim.
 • Snažte se o zdravou stravu.
 • Dělejte si přestávky na oběd.
 • V době oběda se jděte projít.
 • Vezměte po práci na procházku svého psa.
 • Využívejte pracovní neschopnost.
 • Pravidelně si před prací/po práci zacvičte.

Psychologická péče o sebe

Činnosti, které vám pomohou cítit se s čistou hlavou a být schopni intelektuálně se zabývat profesními výzvami, které se vyskytují ve vašem pracovním i osobním životě.

 • Pište si reflexní deník.
 • Vyhledávejte a zapojte se do externí supervize nebo pravidelně konzultujte se zkušenějším kolegou.
 • Věnujte se nepracovnímu koníčku.
 • Vypněte si e-mail a pracovní telefon mimo pracovní dobu.
 • Vyhraďte si čas na relaxaci.
 • Udělejte si čas na pozitivní kontakty s přáteli a rodinou.

Péče o sebe

Dovolte si bezpečně prožívat celou škálu svých emocí.

 • Rozvíjejte přátelství, která vás podporují.
 • Napište si tři dobré věci, které jste každý den udělali.
 • Sportujte a po tréninku si společně zajděte na kávu.
 • Jděte do kina nebo dělejte něco jiného, co vás baví.
 • Setkávejte se s rodičovskou skupinou nebo jinou společenskou skupinou.
 • Promluvte si s přítelem o tom, jak zvládáte pracovní a životní nároky.

Duchovní péče o sebe

To zahrnuje mít smysl pro perspektivu přesahující každodenní život.

 • Zapojte se do reflexních praktik, jako je meditace.
 • Vycházejte na procházky do křoví.
 • Jděte do kostela/mešity/chrámu.
 • Cvičte jógu.
 • Rozjímejte s blízkým přítelem, který vám bude oporou.

Péče o sebe ve vztazích

Jde o udržování zdravých, podpůrných vztahů a zajištění rozmanitosti ve vztazích, abyste nebyli spojeni pouze s lidmi z práce.

 • Ve svém životě upřednostňujte blízké vztahy, např. s partnery, rodinou a dětmi.
 • Zúčastněte se výjimečných událostí své rodiny a přátel.
 • Každý den přijďte do práce a odejděte z ní včas.

Vytvořte si vlastní plán péče o sebe

Pro každou výše uvedenou kategorii vyberte alespoň jednu strategii nebo činnost, kterou můžete realizovat. Možná si všimnete oblastí, které se mezi těmito kategoriemi překrývají. Je důležité vypracovat plán péče o sebe, který bude holistický a individuální pro vás.

 • Stáhněte si šablonu plánu péče o sebe nebo si vytvořte vlastní.
 • Naplňte svůj plán péče o sebe činnostmi, které vás baví a které podporují vaši pohodu. Zde je několik návrhů.
 • Mějte ho na místě, kde ho budete mít každý den na očích. To, že ho budete mít na očích, vám pomůže přemýšlet o strategiích v plánu a zavázat se k jejich plnění. Můžete jej také sdílet se svým nadřízeným, kolegy přáteli a rodinou, aby vás mohli podpořit ve vašich krocích.
 • Držte se svého plánu a činnosti pravidelně procvičujte. Stejně jako se sportovec nestane fit pouhým „přemýšlením“ o kondici, nemůžete jako pracovník očekávat, že budete podávat efektivní výkony, aniž byste uvedli do praxe ucelený plán pro svou pohodu.
 • Na konci jednoho měsíce a poté po třech měsících znovu zhodnoťte, jak se vám daří. Plánům může trvat déle než měsíc, než se z nich stanou návyky, takže si zkontrolujte a buďte realističtí ohledně svého vlastního plánu péče o sebe. Po nějaké době se vraťte a znovu vyplňte hodnocení péče o sebe, abyste zjistili, jak se vám daří s novými návyky.

Upozornění:

Jakmile si vytvoříte plán péče o sebe, je důležité položit si otázku: „Co by vám mohlo stát v cestě?“. Co můžete udělat, abyste tyto překážky odstranili? Pokud je nemůžete odstranit, možná budete chtít upravit své strategie. Upřímně se zamyslete nad tím, zda některá z vašich strategií nepůsobí negativně a jak můžete svůj plán upravit, abyste se vyhnuli jejich dopadu nebo jej minimalizovali.

Může být náročné, pokud vaše pracoviště nepodporuje aktivity péče o sebe, ale i mimo práci můžete dělat věci, které vám pomohou. Důležité je, aby váš plán u vás našel odezvu a abyste ho uvedli v život hned teď.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.