The Leakey Foundation | Historie

Zakládající členka Joan Travisová (vlevo) s „Leakeyho anděly“ Brutem Galdikasem, Jane Goodallovou a Dian Fosseyovou.

Dr. Louis S. B. Leakey byl jedním z největších antropologů 20. století a neúnavným propagátorem vědeckého vzdělávání a práce s veřejností. Během cest Dr. Leakeyho do Spojených států v 60. letech 20. století, kde přednášel a získával peníze na svůj výzkum, se setkal se skupinou nadšených jedinců, kteří se zajímali o původ a evoluci člověka. Inspirováni Dr. Leakeyem a jeho myšlenkami založili kolektiv, který propagoval multidisciplinární přístup k výzkumu původu člověka. V roce 1968 založili nadaci The Leakey Foundation, která podporovala terénní výzkum Louise a Mary Leakeyových a průkopnický výzkum mladých vědců, jako byli Jane Goodallová, Don Johanson, Dian Fosseyová a Birute Galdikasová.

V prvním desetiletí své existence poskytla nadace The Leakey Foundation finanční prostředky na mnoho zásadních studií, které ovlivňují naše chápání prehistorie člověka. Dnes The Leakey Foundation nadále podporuje významné studie badatelů, jako jsou Zeresenay Alemseged, Jill Pruetz, Dan Lieberman, Frederick Grine, Sileshi Semaw a mnoho dalších. Mnozí z dnešních významných badatelů zabývajících se původem člověka začínali s grantem od The Leakey Foundation.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.