The Delaware Geological Survey

Brachiopoda jsou bezobratlí s ulitou, kteří vypadají trochu jako mlži. Živočich žijící ve schránce je však filtrátor, který sbírá potravu pomocí zvláštního orgánu zvaného lopopor (lopopory mají i bryzozoa).

Stejně jako mlži i ramenonožci žijí ve schránce složené ze dvou odklopných chlopní, ale orientace schránek je odlišná. Brachiopodi mají chlopně pokrývající horní a spodní část živočicha, které jsou různě velké a tvarované, ale levá a pravá strana jsou symetrické (nebo jsou navzájem zrcadlovými obrazy). Naproti tomu chlopně škeblí jsou vzájemně zrcadlově obrácené, ale jednotlivé chlopně jsou asymetricky tvarované.

Brachiopodi tráví svůj dospělý život jako filtrátoři žijící na dně. Jejich početnost a rozmanitost se od paleozoika obecně snižuje. Některé typy jsou poměrně běžné, snadno určitelné a omezené na určitá časová období. Tyto vlastnosti z nich činí důležité indexové nebo orientační fosilie. Brachiopod druhu Terebratulina cooperi je indexovou fosilií pro formaci Mount Laurel v Delaware.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.