Dr. Temple Grandinová: Grand Grandin: A Special Breed of Hero

VLASTNÍ PROGRAMY
SPONZOROVANÉ NABÍDKY

ŠKOLA
PROGRAM
VÍCE INFORMACÍ

Grand Canyon University
Online M.Ed. in Special Education

Purdue University
Online MSEd in Special Education

George Mason University
Master’s and Graduate Certificate Programs in Special Education

Saint. Joseph’s University
Online Master of Science in Special Education

Capella University
100% online MS in Special Education Teaching

Winthrop University
Online Master of Education (M.Ed) In Special Education Intervention

Sdílejte tuto infografiku na svých stránkách!
Je konec 40. let 20. století – období, které si mnozí z nás mohou spojovat s jednoduššími časy, a to i přes válku. V roce 1947, krátce po skončení druhé světové války, se v Bostonu ve státě Massachusetts narodí holčička. O pouhé dva roky později je jí diagnostikován autismus – tehdy teprve nedávno vytvořený a dosti nepochopený termín – a je označena za osobu s poškozeným mozkem. Ve věku, kdy většina dětí mluví, Temple Grandinová nic neříká. Podle její matky ji chtěl otec pravděpodobně umístit do ústavu kvůli jejímu nekonzistentnímu a asociálnímu chování v útlém věku. Naštěstí díky matce, která se své dcery nevzdala, lékaři, který jí navrhl logopedickou terapii, a chůvě, která s ní a její sestrou hrála speciální hry, začala Grandinová ve čtyřech letech konečně mluvit.

I když pro ni byla škola sociálně obtížná, snášela krutosti a šikanu spolužáků na střední škole a zvládla to. Chodila na vysokou školu a nakonec získala bakalářský titul v oboru psychologie a magisterský a doktorský titul v oboru zoologie – což je na člověka s autismem neuvěřitelný úspěch. Jak však doktorka Grandinová upozorňuje v různých veřejných vystoupeních, diagnóza autismu není přesná, že jde o velké spektrum problémů, citlivostí a poruch, které je třeba řešit individuálně. Díky svým osobním zkušenostem i studiu je jednou z těch vzácných, velmi pozoruhodných lidí, kteří jsou odborníky ne v jednom, ale ve dvou oborech: autismus/učení a věda o zvířatech/obsluha hospodářských zvířat.

Úspěchy, ocenění a uznání

Dr. Temple Grandinová má dlouhý seznam úspěchů nejen v oblasti zvyšování povědomí o autismu, ale také v oblasti welfare zvířat.
– Je profesorkou zootechniky na Coloradské státní univerzitě, v roce 1970 získala bakalářský titul v oboru psychologie, v roce 1975 magisterský titul v oboru zootechnika a v roce 1989 doktorát v oboru zootechnika. Poslední dva tituly získala díky částečnému studiu.
– Dosud získala tři čestné tituly od špičkových univerzit: v roce 1999 od McGill University (Kanada), v roce 2009 od Švédské univerzity zemědělských věd a v roce 2012 od Carnegie Mellon (USA), McGill (Kanada) a Švédské univerzity zemědělských věd.
– Je autorkou nebo spoluautorkou desítky knih, včetně své autobiografie – první pro každého autistu. V současné době je nejprodávanější autorkou o autismu na světě.
– Je na seznamu 100 nejvlivnějších lidí roku 2010 časopisu Time v kategorii „Hrdinové“.
– V roce 2011 jí byla udělena medaile Double Helix za pozitivní vliv na lidské zdraví prostřednictvím zvyšování povědomí. Mezi další oceněné patří bývalý boxer Muhammad Ali (který obdržel vůbec první takovou medaili za zvyšování povědomí o Parkinsonově chorobě), Michael J. Fox, Kareem Abdul-Jabbar, Sherry Lansingová, James Watson a další.
– Objevil se v několika pořadech U. S. Rowlingové a dalších.amerických televizních pořadů a byl námětem několika filmů.
– Jedním z filmů je dokument „Žena, která myslí jako kráva“ – který byl poprvé odvysílán na BBC ve Velké Británii.
– Dalším je životopisný film HBO s Claire Danes v hlavní roli. Tento film získal 15 nominací na cenu Emmy a 5 z nich získal. Danesová získala za ztvárnění doktorky Grandinové Zlatý glóbus.
– V roce 1990 byla zařazena do seznamu „Who’s Who of American Women“. O jejích oceněních za ochranu zvířat se zmiňujeme dále.

Zvyšování povědomí o autismu

Na základě svých dlouholetých osobních zkušeností i knihy „Autistický mozek“ z roku 2013 uspořádala Dr. Grandinová mnoho přednášek o autismu. Zde jsou některé z jejích myšlenek o autismu a o tom, jak mohou rodiče a pedagogové pozitivně přistupovat k autistickým dětem, po několika úvodních statistikách týkajících se poruch autistického spektra (ASD).
– Podle údajů CDC z roku 2012 mělo poruchu autistického spektra 1 až 1,5 milionu Američanů.
– Podle údajů CDC z roku 2013 se počet diagnostikovaných případů autismu zvýšil na 1 z 50. V roce 2013 se počet diagnostikovaných případů autismu zvýšil na 1 z 50. V roce 2013 se počet diagnostikovaných případů autismu zvýšil na 1 z 50. (Poznámka: statistika vychází z průzkumu CDC / HHS.) To je 72% nárůst oproti údajům z roku 2008, kdy byla míra diagnózy autismu 1 z 88 dětí. Další míry: 1/150 v letech 2000 a 2002, 1/125 v roce 2004, 1/110 v roce 2006 – což ukazuje, jak rychle se míra diagnózy v krátkém časovém období zvyšuje.
– ASD se nevyléčí.
– Nejnovější statistiky naznačují, že ASD se vyskytuje ve všech rasových nebo etnických skupinách. Děti narozené starším rodičům jsou však ASD ohroženy více.
– Ještě v roce 2011 stála ASD rodiny v průměru 40-60 tisíc dolarů ročně – na behaviorální intervence – a dalších 4 110-6 200 dolarů ročně na jednotlivce v nákladech na léčbu.
– Na výzkum autismu bylo z rozpočtu NIH (National Institutes of Health) ve výši 30,86 miliardy dolarů na rok 2012 přiděleno pouze 169 milionů dolarů – tedy méně než 0,55 % rozpočtu.
– Náklady na ASD v USA z hlediska zdravotní péče by zhruba do roku 2020 mohly činit 200-400 miliard dolarů.
– Dr. Grandinová snášela život s autismem, který může znamenat bolestivé sociální fobie.
– Její první veřejná přednáška o autismu se konala v polovině 80. let 20. století.
– Je zastánkyní včasné intervence při řešení autismu a toho, že učitelé jsou podpůrní a mohou individuální autistické problémy každého dítěte přetavit v něco pozitivního tím, že se zaměří na jeho schopnosti a učební preference.
– Podle ní není černobílé, kde končí „normální“ a začíná „nenormální“.
– Diagnóza není přesná:
– Existuje spektrum chování a příznaků.
– Každé dítě reaguje jinak na různé smyslové podněty.
– Proto se zabývejte problémem, ne nálepkou. Účinná řešení se musí zaměřit na konkrétní problémy, a ne na autismus obecně.
– Pokud odpovídáte určitému profilu chování, dostanete nálepku autisty. „Autistické děti potřebují velmi širokou škálu služeb“. Bohužel se zdá, že „nyní potřebujeme nálepky, abychom dostali služby“.
– Přirovnala označování celého spektra lidí za autisty ke stejnému nerozlišování mezi smutkem a depresí, přestože existuje také spektrum stavů.
– Pravidla a rutiny by měly být konzistentní mezi domovem a školou a měly by se zaměřovat na myšlení zdola nahoru.
– Učitelé mohou mít potíže s přepínáním mezi žáky na spektru a mimo něj.
– Učitelé někdy brání dětem ve studiu, které je pokročilejší.
– Přizpůsobit učení a testování směrem ke zvláštním schopnostem každého dítěte.
– Většina lidí myslí shora dolů (vytvoří koncept, pak získávají data). Autisté mají tendenci myslet zdola nahoru.
– Uznat pro výukové programy, že existují tři typy myšlení: vzorové, vizuální a verbální. Většina lidí je směsicí těchto typů, ale autistické děti mohou tíhnout k určitému typu.
– Pro mladší žáky s jazykovými nedostatky je důležitý čas strávený tváří v tvář s důvěryhodnou dospělou osobou. Starší žáci s jazykovou vadou by měli být podporováni v mluvení tím, že se budou učit slovním způsobům, objednávat si jídlo v restauraci apod.
– U dětí s autismem existují dva typy řečových vzorců. Jeden typ spočívá v tom, že tvrdé souhlásky nejsou slyšet, takže když autistické dítě opakuje, co slyší, dělá to bez těchto souhlásek. Druhým typem je situace, kdy dítě zřetelně vyslovuje slova doslovně, často naučená ze sledování filmů nebo televizních reklam, ale bez porozumění slovům.
– Pro druhý typ jsou užitečné flash karty a obrazovky iPadu. Začněte s podstatnými jmény.
– iPad je dobrý pro učení psaní na klávesnici, protože nedochází k přesunu pozornosti z klávesnice na obrazovku.
– Mnoho lidí s lehkým autismem má skutečně špičkové zaměstnání. Pracovní dovednosti by si měli a mohli osvojit už na střední škole.
– Autismus nebrání lidem v dosažení vysoce postavených zaměstnání. Má pocit, že polovina lidí ze Silicon Valley může trpět Aspergerovou poruchou – ta je sice Americkou psychiatrickou asociací vedena jako samostatná porucha, ale někteří odborníci se domnívají, že se jedná o mírnou formu autismu.

Zvyšování povědomí o ochraně zvířat

Přestože mnoho lidí může znát doktorku Grandinovou díky jejím přednáškám o autismu, její obor se zabývá vědou o zvířatech. Vytvořila si neuvěřitelnou empatii ke zvířatům, zejména hospodářským, a dokázala změnit postupy celého odvětví. I když ne všichni souhlasí s tím, že to, co udělala pro stav zacházení s hospodářskými zvířaty, je skutečně výrazně humánnější než dříve, přinejmenším povzbudila ošetřovatele, aby snížili mnohé hrůzy pro zvířata jdoucí na jatka. V dokumentu, který o ní natočila BBC s názvem „Žena, která myslí jako kráva“, doktorka Grandinová naznačuje, že její porozumění zvířatům může pramenit z toho, že se narodila jako autistka, že strach je hlavní emocí autistů i „kořistních druhů zvířat“. Ať už je důvod jakýkoli, Dr. Grandinová významně přispěla k ochraně zvířat, byla za tuto práci oceněna a také inspirovala ostatní.
– Když jí bylo 18 let, vytvořila „hug box“, zařízení, které uklidňuje a odbourává stres lidí jemným, ale pevným tlakem – tento koncept převzala od „squeeze boxu“, podobného zařízení používaného k uklidnění hospodářských zvířat, které viděla na ranči své tety v Arizoně. To byl počátek jejího spojení se zvířaty.
– Teorii objímacího boxu použila také u trička Thundershirt, což je nositelný předmět pro kočky a psy, který je uklidňuje zejména při bouřkách.
– Kromě dalších ocenění a vyznamenání získala od organizace PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) cenu „Visionary“ Proggy.
– Její filozofií je, že používání zvířat k výživě je etické, ale je třeba s nimi zacházet s určitou úctou, dopřát jim důstojný život a bezbolestnou smrt.
– Zpočátku se v mnohamiliardovém odvětví živočišné výroby setkávala s odporem, jednak proto, že byla ženou v převážně mužském odvětví, a také proto, že prosazovala postupy, které se v minulosti nikdy nedělaly. I v této fázi jejího života docházelo k případům šikany, včetně toho, že jí na auto umístili býčí varlata.
– Zpochybnila názor, že dobytek se cestou na porážku trápí, protože tuší, co se blíží. Zjistila, že stejně se skot choval i při očkování.
– Její zjištění ji vedla k tomu, že obavy o dobré životní podmínky zvířat rozdělila do dvou kategorií: „Týrání a zanedbávání“ a „Nuda a omezující prostředí“.
– První kategorie se zabývá otázkami týrání a bolesti.
– Druhá kategorie se zabývá abnormálním chováním, které může být důsledkem prostředí, které neposkytuje stimulaci.
– Díky její práci se na ni obracejí americké vládní agentury, aby pomohla sledovat standardy welfare skotu.
– Napsala více než 300 článků o zacházení se zvířaty, welfare a designu zařízení – jak pro vědecké časopisy, tak pro periodika o chovu hospodářských zvířat.
– Jen v oblasti welfare zvířat získala asi tři desítky ocenění.

Informace pro tento článek byly shromážděny z následujících stránek a webových portálů:
1. http://www.autism-society.org/what-is/facts-and-statistics/
2. http://www.autismspeaks.org/what-autism/facts-about-autism
3. http://www.beefusa.org/beefindustrystatistics.aspx
4. http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
5. http://gettingsmart.com/2014/02/10-things-learned-dr-temple-grandin/
6. http://www.grandin.com/welfare/welfare.issues.html
7. http://www.humaneheartland.org/scientific-advisory-committee/item/temple-grandin-phd
8. http://www.nvic.org/NVIC-Vaccine-News/April-2013/CDC-Reports-1-in-50-American-Children-Diagnosed-wi.aspx
9. http://presencelearning.com/sped-ahead-webinars/templegrandin/
10. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Temple_Grandin
11. https://www.youtube.com/watch?v=TWBo886FuQo&feature=youtu.be

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.